Skip to main content

Grænser for chikane, trusler og vold mod politiet

Pressemeddelelse   •   Feb 04, 2014 09:00 CET

En arbejdsgruppe har netop fået et overblik over sager om chikane, trusler og vold mod ansatte i politiet.

I alt er indberettet 2381 sager fra 2012 og frem til 1. juli 2013. 54 sager er foregået i de ansattes fritid. Derudover er der formentlig et vist mørketal af sager, da sagerne ikke registreres helt ensartet. 

Kortlægningen indgår som grundlag i en rapport udarbejdet af arbejdsgruppen, der peger på flere konstruktive løsninger. En nøje gennemgang af love og bestemmelser har vist, at lovgivningen på området er god nok, og at der heldigvis er mange muligheder for at gøre noget ved problemerne. Politikredsene er allerede godt i gang med dette arbejde, og rapporten viser et helt katalog af muligheder for at dæmme op for chikane, trusler og vold. Bl.a. peges der på, at de gældende regler om tilhold mv. giver en række muligheder for at sætte ind over for chikane via de sociale medier på internettet. 

Projektarbejdet startede i august 2013, og repræsentanter fra Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Politiforbundet og Østjyllands Politi har siden samarbejdet på kryds og tværs. 

  • Selvfølgelig følger der en vis opmærksomhed med, når man færdes i uniform og har magtbeføjelser, sådan som politiet har. Men der er en grænse, som ingen skal finde sig i sker på grund af deres arbejde – hvor opmærksomheden går over og bliver en chikane, der er skadelig for den ansatte og muligvis også for vedkommendes familie, siger politiinspektør Jan Andersen, Østjyllands Politi, der har deltaget i projektgruppens arbejde. 

Kortlægning af erfaringerne på området

I rapporten er der kigget på motiv, type af gerningsmand, hvor sagerne er sket og hvilken konsekvens sagen har fået, herunder sigtelser og domfældelser. Politikredsene er også bedt om at forholde sig til eventuelle ”mørketal”, herunder også sager, hvor det er pårørende til politiansatte, der har været udsat for ting, som de på ingen måder skal udsættes for.

  • Politiforbundet har spillet en aktiv rolle i projektgruppens arbejde, og jeg skal på det kraftigste opfordre alle medarbejdere til at komme ud af busken, hvis de udsættes for ubehageligheder. Vi vil simpelthen ikke finde os i det. Det her handler om, at ledelser og medarbejdere skal stå sammen om at registrere og handle på problemet. Resultaterne fra Østjyllands Politi viser, at det kan lade sig gøre, siger Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet.

Arbejdet er således ikke slut, men rapporten skal bruges som fundament til at sikre, at de gode løsninger bruges i alle politikredse.

Kontaktpersoner:

Rigspolitiets kommunikationssektion: 4515 2031

Formand Claus Oxfeldt, Politiforbundet, tlf. 33455900


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.