Skip to main content

Ny skolestruktur i høring

Pressemeddelelse   •   Jun 12, 2019 08:00 CEST

Et enigt Børne- og Skoleudvalg sender fire forslag om sammenlægning af skoler og et forslag om justering af et skoledistrikt i høring frem til 16. september. Målet er de bedst mulige rammer for en god skole. Det forudsætter bl.a. en god økonomi på skolerne.

Børne- og Skoleudvalget har på sit møde den 12. juni drøftet et forslag om ændring af skolestrukturen i Rudersdal Kommune. Forslaget omfatter:

  • Sammenlægning af Vangeboskolen og Nærum skole til én skole med to matrikler, et skoledistrikt og en skolebestyrelse
  • Sammenlægning af Dronninggårdsskolen og Ny Holte skole til én skole med to matrikler, et skoledistrikt og en skolebestyrelse
  • Sammenlægning af Toftevangskolen og Bistrupskolen til én skole med to matrikler, et skoledistrikt og en skolebestyrelse
  • Sammenlægning af Høsterkøb skole og Sjælsøskolen til én skole med to matrikler, et skoledistrikt og en skolebestyrelse

Herudover foreslås en ændring af Ny Holte Skole og Skovlyskolens skoledistrikter.

Sammenlægninger og distriktsændringer vil være gældende fra 1. august 2020.

Et nært skoletilbud - med gode resultater

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen, siger: "I Rudersdal Kommune har vi rigtigt gode skoler, der leverer gode resultater år efter år. Der er et fantastisk og vigtigt samspil mellem ledelse, medarbejdere, elever og forældre. Det vil vi fastholde. Vi vil fortsat være ambitiøse og have høje forventninger til vores elever og skoler. Og vi vil som politikere påtage os ansvaret for at skabe de bedste forudsætninger for at fastholde de gode resultater. Med nye robuste skoledistrikter kan vi over hele kommunen sikre det nære og individuelle skoletilbud, som især for de yngste børn er rigtig vigtigt."

Kommunens skoler har de seneste år været udfordret af et faldende elevtal. Det forringer skolernes økonomi og dermed skolernes muligheder for at leve op til både forældre og politikeres forventninger. En god økonomi forudsætter en robust klassedannelse, fordi midlerne til skolens drift følger eleverne. En god økonomi er også afgørende for skolernes mulighed for at dække sine basisudgifter til undervisning, understøttende undervisning, tilsyn i pauser og frikvarterer, specialundervisning, holddannelse, læremidler, elevaktiviteter, afdelingsledere, inventar mm.

En ændret skolestruktur giver skolerne en god økonomi ved at sikre at der fremadrettet kan dannes mindst to nye børnehaveklasser i alle skoledistrikterne, og dermed skabes et råderum, hvor skolerne kan prioritere stærke lokale indsatser.

En bedre skole for alle

Daniel E. Hansen siger: "Børne- og Skoleudvalget er meget optaget af at udvikle og forbedre skoletilbuddet i Rudersdal, så vi får skabt en god skole for alle. Det kræver en moderne skole med tidssvarende faciliteter og allervigtigst en skole, der også kan tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere. Det her er en beslutning, som påvirker mange. Jeg glæder mig over, at et enigt Børne- og Skoleudvalg står bag forslaget. Og vi glæder os til den kommende høringsperiode, hvor vi vil lytte til og tage imod gode råd og kommentarer fra alle."

Hvad sker der med børnene på skolerne?

Børn, der går på en skole, der skal sammenlægges, vil som minimum blive gående på deres nuværende skole frem til udskolingen. Børne- og skoleudvalget vil til efteråret beslutte, hvordan udskolingen på de nye, sammenlagte skoler bedst muligt organiseres.

I forlængelse af Skolestrukturudvalgets anbefalinger, er målet at skabe en bedre udskoling. En udskoling der i højere grad kan støtte elevernes forskellige interesser og behov, skabe stærke faglige miljøer og faciliteter - samt et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Høring

Forslaget til ændret skolestruktur og ændring af skoledistrikter bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og på de enkelte skolers hjemmesider. Der bliver også inviteret til borger- og forældremøder i august.

Forslagene er i høring frem til den 16. september 2019. Herefter vil Børne- og Skoleudvalget behandle dem igen med henblik på vedtagelse i Kommunalbestyrelsens sidst i oktober.

Vejen frem mod et nyt skoleår

Når der er truffet beslutning om en skolesammenlægning, skal Økonomiudvalget tage stilling til udpegning af skoleledere. Det er også foreslået, at der etableres et sammenlægningsudvalg af skolebestyrelserne på de sammenlagte skoler. Der bliver afholdt valg til de nye skolebestyrelser i maj 2020.

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.