Skip to main content

Tags

Vi fastholder vores anbefalede aktieandel på 35%
Barometer: Meget usikre udsigter for aktiemarkedet

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder. Vi kommer omkring de væsentligste faktorer på verdensmarkedet i et let tilgængeligt sprog, så alle uanset investeringserfaring kan være med.

Vi har sænket vores anbefalede aktieandel fra 45% til 35%
Barometer: Skærpet opmærksomhed på risikoen for recession

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder. Vi kommer omkring de væsentligste faktorer på verdensmarkedet i et let tilgængeligt sprog, så alle uanset investeringserfaring kan være med.

Vi anbefaler stadig en undervægt af aktier
Barometer: Stigende aktiekurser trods lavere indtjeningsvækst

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder. Vi kommer omkring de væsentligste faktorer på verdensmarkedet i et let tilgængeligt sprog, så alle uanset investeringserfaring kan være med.

Vi anbefaler stadig en forsigtig allokering med 40% aktier
Vi anbefaler stadig en forsigtig allokering med 40% aktier
Barometer: Stadig fanget i et vadested

Barometer: Stadig fanget i et vadested

Dokumenter   •   2019-03-08 15:33 CET

Den positive udvikling på aktiemarkedet gør indtryk på os, men der er en hårfin balance mellem at lytte til markedets signaler og på at lade sig rive med af stemningen på markedet. I den aktuelle situation mener vi stadig, at verdensøkonomien helt grundlæggende er fanget i et vadested, hvor det kan gå begge veje vækstmæssigt. Derfor fastholder vi vores anbefaling om en undervægt af aktier.

Vi anbefaler stadig en undervægt af aktier
Barometer: Stadig stor usikkerhed

Barometer: Stadig stor usikkerhed

Dokumenter   •   2019-02-08 14:09 CET

I de kommende 2-3 måneder får vi mange fakta om handelskrigen, Brexit, den politiske udvikling i Italien og verdensøkonomiens sundhedstilstand. I takt med at vi får denne viden, kan vi bedre vurdere den kommende trend på aktiemarkedet – men indtil da er det bedst at være forsigtig. Derfor fastholder vi aktieandelen på 40% indtil videre.

Vi anbefaler stadig en undervægt af aktier
Barometer: Risiko for fortsat aktieuro i de kommende måneder

December blev en brutal måned for det globale aktiemarked med det største kursfald i julemåneden siden 1931. Januar har indtil videre budt på et pænt comeback til aktierne, men set med vores øjne er de politiske og økonomiske risici stadig uoverskuelige. Derfor har vi sænket aktieandelen til 40% i vores blandede fond.

Vi anbefaler fortsat en lille undervægt af aktier
Barometer: Massiv usikkerhed maner til forsigtighed

Forsigtighed er en dyd. Usikkerheden er lige nu usædvanligt stor og der er risiko for en længerevarende periode med uro og faldende aktiekurser. Derfor fastholder vi aktieandelen på 45%, svarende til en lille undervægt.

Vi anbefaler nu en undervægt af aktier

Vi anbefaler nu en undervægt af aktier

Dokumenter   •   2018-11-07 11:28 CET

Barometer: Vi reducerer aktieandelen yderligere

Oktober blev som frygtet præget af store kursfald på aktiemarkedet. Det er langt fra sikkert, at det globale aktieopsving er slut, men usikkerheden er desværre så stor lige nu, at det er bedst at være forsigtig. Derfor har vi sænket aktieandelen til 45% og anbefaler nu en undervægt af aktier for første gang siden 2011.

Vi anbefaler fortsat en neutral aktieandel på 50%
Barometer: Bomstærke amerikanske aktier på vej mod muren?

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder.

Vi anbefaler fortsat en moderat aktieeksponering med 50% aktier

Den anbefalede andel skal ses i forhold til en "normal" andel på 50% aktier. Bemærk, at der er tale om en generel anbefaling, der ikke tager hensyn til individuelle forhold.