Skip to main content

Tags

Vi anbefaler fortsat en lille undervægt af aktier
Barometer: Massiv usikkerhed maner til forsigtighed

Forsigtighed er en dyd. Usikkerheden er lige nu usædvanligt stor og der er risiko for en længerevarende periode med uro og faldende aktiekurser. Derfor fastholder vi aktieandelen på 45%, svarende til en lille undervægt.

Vi anbefaler nu en undervægt af aktier

Vi anbefaler nu en undervægt af aktier

Dokumenter   •   2018-11-07 11:28 CET

Barometer: Vi reducerer aktieandelen yderligere

Oktober blev som frygtet præget af store kursfald på aktiemarkedet. Det er langt fra sikkert, at det globale aktieopsving er slut, men usikkerheden er desværre så stor lige nu, at det er bedst at være forsigtig. Derfor har vi sænket aktieandelen til 45% og anbefaler nu en undervægt af aktier for første gang siden 2011.

Vi anbefaler fortsat en neutral aktieandel på 50%
Barometer: Bomstærke amerikanske aktier på vej mod muren?

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder.

Vi anbefaler fortsat en moderat aktieeksponering med 50% aktier

Den anbefalede andel skal ses i forhold til en "normal" andel på 50% aktier. Bemærk, at der er tale om en generel anbefaling, der ikke tager hensyn til individuelle forhold.

Barometer: Stadig grund til forsigtighed

Barometer: Stadig grund til forsigtighed

Dokumenter   •   2018-09-10 10:12 CEST

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder.

Vi anbefaler stadig en neutral aktievægt i porteføljen

Den anbefalede andel skal ses i forhold til en "normal" andel på 50% aktier. Bemærk, at der er tale om en generel anbefaling, der ikke tager hensyn til individuelle forhold.

Barometer: Aktiemarkedet balancerer på en knivsæg

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder.

Vores anbefalede aktieandel er nu på det laveste niveau siden 2014

Den anbefalede andel skal ses i forhold til en "normal" andel på 50% aktier. Bemærk, at der er tale om en generel anbefaling, der ikke tager hensyn til individuelle forhold.

Barometer: De næste måneder bliver afgørende for aktiemarkedet

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder.

Vores anbefalede aktieandel er på det laveste i over 2 år

Den anbefalede andel skal ses i forhold til en "normal" andel på 50% aktier. Bemærk, at der er tale om en generel anbefaling, der ikke tager hensyn til individuelle forhold.

Barometer: Øget politisk usikkerhed maner til forsigtighed
Barometer: Gode aktieudsigter, men lidt for euforisk stemning
Barometer: Urolig start på februar

Barometer: Urolig start på februar

Dokumenter   •   2018-02-08 12:53 CET

Barometer: Tvedelt aktiemarked skaber risiko og muligheder
Barometer: Svag udvikling på aktiemarkedet trods stærk økonomi
Barometer: Mest sandsynligt at året ender med positivt aktieafkast
Brochure om Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Her kan du læse mere om vores baggrund, vores investeringstilgang og vores 3 løfter til dig.