Skip to main content

Tags

Barometer: Meget usikre udsigter for aktiemarkedet

Barometer: Meget usikre udsigter for aktiemarkedet

Nyheder   •   Aug 05, 2019 10:16 CEST

Risikoen for uro på aktiemarkedet er væsentlig større end normalt. Indtil vi bedre kan bedømme om det ender med en recession eller ej, er det bedst at være forsigtig. Derfor fastholder vi vores anbefalede aktieandel på 35% indtil videre.

Barometer: Skærpet opmærksomhed på risikoen for recession

Barometer: Skærpet opmærksomhed på risikoen for recession

Nyheder   •   Jun 11, 2019 15:08 CEST

Den globale økonomi viser svaghedstegn, som kan være et varsel om en kommende global recession og genaktiveringen af de politiske risici kan blive dråben, der får bægeret til at flyde over. Det kan stadig ende godt for aktiemarkedet, men her og nu er der en klart forhøjet risiko i markedet. Derfor har vi sænket vores anbefalede aktieandel til 35%, hvilket er den laveste andel siden 2011.

Barometer: Stigende aktiekurser trods lavere indtjeningsvækst

Barometer: Stigende aktiekurser trods lavere indtjeningsvækst

Nyheder   •   Maj 10, 2019 09:00 CEST

Indtjeningsvæksten er aftaget markant i USA og der er en øget risiko for en recession indenfor de næste 6-18 måneder. Det kan dog også sagtens ende med en "blød landing", som vil være positivt for aktier. Samlet anbefaler vi stadig en lidt lavere aktievægt end normalt.

Barometer: Stadig fanget i et vadested

Barometer: Stadig fanget i et vadested

Nyheder   •   Mar 08, 2019 15:33 CET

Den positive udvikling på aktiemarkedet gør indtryk på os, men der er en hårfin balance mellem at lytte til markedets signaler og på at lade sig rive med af stemningen på markedet. I den aktuelle situation mener vi stadig, at verdensøkonomien helt grundlæggende er fanget i et vadested, hvor det kan gå begge veje vækstmæssigt. Derfor fastholder vi vores anbefaling om en undervægt af aktier.

Barometer: Stadig stor usikkerhed

Barometer: Stadig stor usikkerhed

Nyheder   •   Feb 08, 2019 14:09 CET

I de kommende 2-3 måneder får vi mange fakta om handelskrigen, Brexit, den politiske udvikling i Italien og verdensøkonomiens sundhedstilstand. I takt med at vi får denne viden, kan vi bedre vurdere den kommende trend på aktiemarkedet – men indtil da er det bedst at være forsigtig. Derfor fastholder vi aktieandelen på 40% indtil videre.

Barometer: Risiko for fortsat aktieuro i de kommende måneder

Barometer: Risiko for fortsat aktieuro i de kommende måneder

Nyheder   •   Jan 14, 2019 12:11 CET

December blev en brutal måned for det globale aktiemarked med det største kursfald i julemåneden siden 1931. Januar har indtil videre budt på et pænt comeback til aktierne, men set med vores øjne er de politiske og økonomiske risici stadig uoverskuelige. Derfor har vi sænket aktieandelen til 40% i vores blandede fond

Barometer: Massiv usikkerhed maner til forsigtighed

Barometer: Massiv usikkerhed maner til forsigtighed

Nyheder   •   Dec 07, 2018 09:43 CET

Forsigtighed er en dyd. Usikkerheden er lige nu usædvanligt stor på finansmarkederne og der er risiko for en længerevarende periode med uro og faldende aktiekurser. Derfor fastholder vi aktieandelen på 45%, svarende til en lille undervægt.

Barometer: Vi reducerer aktieandelen yderligere

Barometer: Vi reducerer aktieandelen yderligere

Nyheder   •   Nov 07, 2018 11:28 CET

Oktober blev som frygtet præget af store kursfald på aktiemarkedet. Det er langt fra sikkert, at det globale opsving er slut, men usikkerheden er desværre så stor lige nu, at det er bedst at være forsigtig. Derfor har vi sænket aktieandelen til 45% og anbefaler nu en undervægt af aktier for første gang siden 2011.

Barometer: Bomstærke amerikanske aktier på vej mod muren?

Barometer: Bomstærke amerikanske aktier på vej mod muren?

Nyheder   •   Okt 05, 2018 12:09 CEST

Vi er bekymrede for, at de seneste måneders ro på aktiemarkedet kan være stilhed før stormen. Selvom økonomien er stærk, er der så mange og så store risici på aktiemarkedet lige nu, at vi ikke kan anbefale en overvægt af aktier. Cykliske vækstaktier og amerikanske aktier er særligt sårbare.

Barometer: Stadig grund til forsigtighed

Barometer: Stadig grund til forsigtighed

Nyheder   •   Sep 10, 2018 10:12 CEST

Økonomien er grundlæggende understøttende for aktiemarkedet, men der er alligevel grund til forsigtighed. Handelskrigen, risikoen for en italiensk gældskrise, uro i mange EM-lande og de stærkt overophedede vækstaktier kan alle udløse en større korrektion. Desuden er en recession i USA rykket tættere på. Så vi anbefaler fortsat en neutral allokering med 50% aktier og 50% obligationer.

Barometer: Aktiemarkedet balancerer på en knivsæg

Barometer: Aktiemarkedet balancerer på en knivsæg

Nyheder   •   Aug 08, 2018 10:26 CEST

Vi anbefaler fortsat en neutral aktievægt. Selvom vi ser optimistisk på fremtiden og venter et fornuftigt afkast på aktier i år, er der her og nu så mange forhold der kan påvirke aktiemarkedet negativt, at det er bedst med en moderat aktieeksponering.

Barometer: De næste måneder bliver afgørende for aktiemarkedet

Barometer: De næste måneder bliver afgørende for aktiemarkedet

Nyheder   •   Jul 06, 2018 13:30 CEST

Økonomien er stærk, men der er også usædvanligt mange risikofaktorer. Derfor har vi sænket vores anbefalede aktieandel til 50%. Det er vores laveste anbefalede aktieandel siden 2014.

Barometer: Øget politisk usikkerhed maner til forsigtighed på aktiemarkedet

Barometer: Øget politisk usikkerhed maner til forsigtighed på aktiemarkedet

Nyheder   •   Jun 07, 2018 13:24 CEST

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder. Vi kommer omkring de væsentligste faktorer på verdensmarkedet i et let tilgængeligt sprog, så alle uanset investeringserfaring kan være med.

Kommentar: Krise i Italien

Kommentar: Krise i Italien

Nyheder   •   Maj 29, 2018 11:24 CEST

Den politiske og økonomiske usikkerhed er steget markant i Italien i løbet af de seneste 2 uger og vi begynder desværre at se tegn på en eskalerende krise. Vores råd er dog – som altid i den slags situationer – at fastholde roen og undgå at handle overilet.

Uden mad og drikke duer helten ikke...

Uden mad og drikke duer helten ikke...

Nyheder   •   Maj 15, 2018 12:33 CEST

Sådan lyder et dansk ordsprog. Men aktiemarkedet synes at være af en helt anden opfattelse. Her har stabilt forbrug som mad og drikke i hvert fald været i meget lav kurs de seneste 2 år. Trods en støt stigende vækst i indtjeningen er selskaberne indenfor sektoren blevet valgt fra og kurserne er styrtdykket. Det betyder, at sektoren lige nu tilbyder et ekstra stort afkastpotentiale på lang sigt.

Barometer: Mest sandsynligt at året ender med positivt aktieafkast

Barometer: Mest sandsynligt at året ender med positivt aktieafkast

Nyheder   •   Maj 15, 2018 12:22 CEST

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder. Vi kommer omkring de væsentligste faktorer på verdensmarkedet i et let tilgængeligt sprog, så alle uanset investeringserfaring kan være med.

Barometer: Svag udvikling på aktiemarkedet trods stærk økonomi

Barometer: Svag udvikling på aktiemarkedet trods stærk økonomi

Nyheder   •   Apr 05, 2018 15:43 CEST

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder. Vi kommer omkring de væsentligste faktorer på verdensmarkedet i et let tilgængeligt sprog, så alle uanset investeringserfaring kan være med.

Barometer: Tvedelt aktiemarked skaber risiko og muligheder

Barometer: Tvedelt aktiemarked skaber risiko og muligheder

Nyheder   •   Mar 08, 2018 12:49 CET

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder. Vi kommer omkring de væsentligste faktorer på verdensmarkedet i et let tilgængeligt sprog, så alle uanset investeringserfaring kan være med.

Kommentar: Aftagende politisk usikkerhed i Eurozonen

Kommentar: Aftagende politisk usikkerhed i Eurozonen

Nyheder   •   Mar 06, 2018 15:07 CET

Denne søndag bød på to vigtige politiske begivenheder i Eurozonen i form af urafstemningen i SPD i Tyskland samt det italienske parlamentsvalg.

Barometer: Urolig start på februar

Barometer: Urolig start på februar

Nyheder   •   Feb 08, 2018 12:53 CET

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder. Vi kommer omkring de væsentligste faktorer på verdensmarkedet i et let tilgængeligt sprog, så alle uanset investeringserfaring kan være med.