Politiet forlænger visitationszonen i Esbjerg i yderligere en måned

Pressemeddelelser   •   Nov 15, 2018 11:03 CET

Der er indtil videre foretaget 619 visitationer

Doorstep-pressemøde med justitsminister Søren Pape Poulsen i Esbjerg

Pressemeddelelser   •   Nov 07, 2018 18:44 CET

Mandag den 12. november besøger justitsminister Søren Pape Poulsen Syd- og Sønderjyllands Politi, hvor han mødes med repræsentanter fra politikredsen på nærpolitistationen Esbjerg Øst, Bydelshuset ”Krydset”, Stengårdsvej 2, 6705 Esbjerg Ø.

Mødet finder sted fra klokken 09.00 – 10.30.

På mødet modtager justitsministeren en orientering om Syd- og Sønderjyllands Politis indsats mod bandegrupperingerne i Esbjerg, lige som han også får lejlighed til at hilse på projektchef Susanne Rønne, som er leder af ”Bydelsprojekt 3i1”.

Fra klokken 10.30 til klokken cirka 10.45 stiller ministeren sammen med en repræsentant fra politikredsens øverste ledelse sig til rådighed for pressen ved et doorstep-pressemøde på nærpolitistationen.

Medier, der ønsker at deltage i doorstep-pressemødet, bedes tilmelde sig til Syd- og Sønderjyllands Politis kommunikationsenhed på telefon 56 42 25 04, sjyl-kommunikation@politi.dk, senest fredag klokken 14.00.

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med områdecentre i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg,  samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.

Pressemødet finder sted mandag den 12. november i forbindelse med ministerens besøg hos Syd- og Sønderjyllands Politi

Læs mere »

Center mod Menneskehandel vurderer, at chauffører ansat hos Kurt Beier har været udsat for menneskehandel

Pressemeddelelser   •   Nov 07, 2018 15:32 CET

Tirsdag den 30. oktober gennemførte Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi og Arbejdstilsynet en aktion hos vognmandsvirksomheden Kurt Beier i Padborg, hvor 26 udenlandske chauffører boede under meget spartanske forhold.

I den forbindelse fulgte 22 filippinske og fire srilankanske chauffører frivilligt med myndighederne og forklarede om de nærmere vilkår og forhold i forbindelse med deres ophold i Danmark. Det gjaldt blandt andet deres arbejdsforhold, ansættelsesforhold samt skatte- og boligforhold.

Politiet arbejder i forbindelse med sagen sammen med Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen, og CMM har selvstændigt haft samtaler med hver af de 26 chauffører.

Menneskehandel?
Det centrale omdrejningspunkt for politiets efterforskning og CMM’s undersøgelse er, hvorvidt der er tale om menneskehandel.

De to myndigheders udgangspunkter er dog meget forskellige.

For politiets vedkommende er der tale om efterforskning af en mulig overtrædelse af straffeloven.

Menneskehandel er forbudt i Danmark i henhold til straffelovens § 262a. Når der er tale om en straffesag, skal politiets efterforskning afklare, om indholdet i § 262a kan være overtrådt. Det er så efterfølgende anklagemyndighedens afgørelse, hvorvidt der på baggrund af politiets efterforskning skal rejses tiltale for overtrædelse af § 262a.

Politiet arbejder fortsat ud fra en mistanke om, at menneskehandel kan have fundet sted. Der er endnu ikke rejst nogen sigtelser i sagen.

Center mod Menneskehandel arbejder ud fra definitionerne i FN’s Palermoprotokol mod menneskehandel fra 2000, som Danmark tiltrådte i 2003.

Facetterne kan for eksempel være, at personer er rekrutteret, transporteret og huset af arbejdsgiver, typisk under kummerlige forhold. Metoderne til rekruttering kan for eksempel være bedrag, udnyttelse af sårbarhed eller anden utilbørlig fremgangsmåde. Og formålet er typisk at udnytte personer økonomisk.

Vurderer centret, at der er tale om menneskehandel, har personerne ret til at modtage hjælp i form af indkvartering, beskyttelse, lægehjælp og støtte til at vende tilbage til deres hjemlande.

Menneskehandel i henhold til FN-protokol
Center mod Menneskehandel vurderer på baggrund af sine interview, at de 26 filippinske og srilankanske chauffører har været udsat for menneskehandel i forbindelse med deres ansættelse i vognmandsvirksomheden Kurt Beier i Padborg.

- Det er på baggrund af samtalerne med chaufførerne CMM's faglige vurdering, at der er indikationer på menneskehandel til stede i sagen, oplyser leder Trine Ingemansen fra Center mod Menneskehandel.

CMM kan ikke komme ind på de nærmere forhold i de enkelte interview, der ligger til grund for vurderingen, da samtalerne med de enkelte personer er underlagt tavshedspligt. Men centret understreger, at vurderingerne et sket ud fra definitionerne i FN’s Palermoprotokol.

CMM har samarbejdet med politiet, den filippinske ambassade, 3F og den danske ngo AmiAmi i sagen.

Politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi peger på, at Center mod Menneskehandels vurdering kommer til at indgå i politiets efterforskning af sagen. Men da der er forskel på CMM’s vurdering af menneskehandel, og de krav, der stilles til en overtrædelse af straffelovens § 262a, er CMM’s vurdering ikke tilstrækkelig i forhold til politiets efterforskning af straffesagen.

Politiets efterforskning er fortsat i gang, og der kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses nærmere fra efterforskningen.

Pressekontakt til Center mod Menneskehandel: Kommunikationskonsulent Sanne Bertram, Socialstyrelsen, telefon 61 96 56 66, sber@socialstyrelsen.dk

Pressekontakt til Syd- og Sønderjyllands Politi: Kommunikationsenheden, telefon 56 42 25 04, sjyl-kommunikation@politi.dk

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med områdecentre i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg,  samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.

Syd- og Sønderjyllands Politi er endnu ikke færdig med sin efterforskning

Læs mere »

Et medlem af en af de to kriminelle grupperinger i Esbjerg idømt opholdsforbud i byen

Pressemeddelelser   •   Nov 05, 2018 15:52 CET

En 22-årig mand fra Esbjerg, som af Syd- og Sønderjyllands Politi anses for at være medlem af den ene af byens to stridende grupperinger, Kvaglund-gruppen, er i dag blevet idømt to års ubetinget fængsel. Samtidig har retten i Esbjerg idømt ham opholdsforbud i Esbjerg by. Forbuddet gælder i fire år efter løsladelse fra afsoning. Det er første gang, at retten i Esbjerg har idømt et opholdsforbud, efter muligheden blev indført med Bandepakke III sidste år.

Manden var tiltalt for overtrædelse af våbenloven ved flere lejligheder. Han blev ved ransagninger fundet i besiddelse af blandt andet totenschlæger, sten, saks, koben, peberspray, foldekniv og en skarp patron. Tingene blev fundet dels i biler og dels på ham selv.

Han var også tiltalt for en gang at have opbevaret 4,5 kilo hash med henblik på videresalg og en anden gang 800 gram hash med henblik på videresalg samt for sammen med ukendte medgerningsmænd at have solgt ikke under 42,9 kg hash og skunk.

Anklagemyndigheden havde i den forbindelse nedlagt påstand om konfiskation af fortjenesten fra salget af stoffet på ikke under 672.883 kr. Det gav retten også medhold i.

Manden erkendte langt de fleste af forholdene.

Anklageren tilfreds

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at den 22-årige blev idømt opholdsforbud. Det vil sige, at han skulle idømmes forbud mod at færdes og opholde sig i Esbjerg kommune – subsidiært at han fik forbud mod at færdes og opholde sig i et område svarende til Esbjerg by. Retten valgte altså at forbuddet kommer til at gælde Esbjerg by.

Anklager Tine Krarup Pedersen er særdeles tilfreds med, at retten på den måde har understreget alvoren i de bandekriminelle aktiviteter.

-Det er første gang, vi har fået dom for et opholdsforbud i Esbjerg, og vi har flere kommende sager undervejs, hvor vi vil nedlægge en tilsvarende påstand, siger Tine Krarup Pedersen.

Anklagemyndigheden vil nærlæse dommen, da udgangspunktet i bemærkningerne til loven er, at opholdsforbud skal gælde hele kommunen.

Den 22-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til at appellere dommen.

Indsatsen 

Syd- og Sønderjyllands Politi har sat massivt ind mod den kriminalitet, som de to grupperinger i Esbjerg, Kvaglund-gruppen og Stengårdsvej-gruppen, udøver.

Senest bad Syd- og Sønderjyllands Politi for nogen tid siden Rigspolitiet om mandskabsmæssig assistance i forhold til efterforskningen af de to grupperinger, sådan som politikredsen også tidligere selv har ydet assistance til andre kredse i perioder med ekstraordinær belastning. Den assistance er modtaget, og efterforskerne fra de øvrige kredse er med til at opretholde og forstærke det pres, Syd- og Sønderjyllands Politi lægger på de to grupperinger.

Som en del af presset er der oprettet en visitationszone i Esbjerg. Fra den 17. august i år og frem til den 1. november er der foretaget 564 visitationer. De har resulteret i

45 sager vedr. lov om euforiserende stoffer

18 sager vedr. våbenloven

4 sager vedr. knivloven

7 færdselssager

1 konfiskation af en skudsikker vest

1 sag om fornærmelig tiltale af politimand

1 sag om ordensbekendtgørelsen

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med områdecentre i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg,  samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.

Læs mere »

21-årig for retten i Esbjerg - tiltalt for forsøg på manddrab

Pressemeddelelser   •   Nov 04, 2018 14:27 CET

Mandag indleder Retten i Esbjerg en nævningesag mod en 21-årig mand fra Esbjerg i forbindelse med skyderiet i en frisørsalon i Storegade i Esbjerg den 5. januar i år.

Den 21-årige er tiltalt for forsøg på manddrab og for besiddelse af skydevåben på offentligt sted under særdeles skærpende omstændigheder.

Øget sikkerhed
Det er politiets og anklagemyndighedens opfattelse, at drabsforsøget var et led i den verserende bandekonflikt i Esbjerg. Og derfor vil der også være skruet op for sikkerhedsniveauet i- og ved retten i den kommende uge, hvor sagen skal behandles.

Blandt andet har rettens præsident bestemt, at der indføres midlertidig adgangskontrol til rettens bygning, hvilket forestås af politiet.

Ingen bandemedlemmer blandt tilhørerne 
Tilsvarende har retten også afsagt kendelse om, at det er muligt at bortvise tilhørere fra retslokalet i forbindelse med vidneafhøringer, hvis politiet vurderer, at tilhørerne har relation til bandemiljøet.

Der ventes dom i sagen i uge 46.

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med områdecentre i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg,  samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.

Sikkerheden i- og omkring Retten i Esbjerg er øget i forbindelse med retssagen

Læs mere »

To anholdte i Esbjerg i forbindelse med narkohandel – betjent måtte afgive varselsskud

Pressemeddelelser   •   Nov 02, 2018 09:44 CET

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi fremstiller klokken 11.00 to mænd på henholdsvis 20 og 21 år i et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg, sigtet for narkohandel og vold mod tjenestemand i funktion.

Anholdt i nat
De to personer blev anholdt klokken 23.17 efter narkohandel fra deres køretøj i Willemoesgade i Esbjerg.

I forbindelse med, at en patrulje opdager handlen og tager kontakt, griber den ene af gerningsmændene inde i køretøjet fat i armen på den ene betjent, hvorefter bilen sættes i gang og betjenten slæbes efter køretøjet.

Varselsskud
Betjenten afgiver to varselsskud, hvorefter han bliver sluppet og falder ned på kørebanen. Han er udelukkende lettere tilskadekommen.

De to gerningsmænd bliver eftersat, hvorefter de stiller køretøjet og løber fra stedet. De bliver efterfølgende indhentet og anholdt.

Da der er afgivet skud, har Syd- og Sønderjyllands Politi – efter fast procedure – orienteret Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) om hændelsen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har forud for grundlovsforhøret ikke yderligere oplysninger til pressen.

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med områdecentre i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg,  samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.

Betjent måtte afgive varselsskud, da gerningsmand i en bil griber fat i hans arm, hvorefter køretøjet bliver sat i gang

Læs mere »

Tiltale for vold mod skoleelever

Pressemeddelelser   •   Nov 01, 2018 14:39 CET

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har rejst tiltale mod en tidligere lærer ved en tysk privatskole i Tønder for vold mod en række mindreårige elever.

Anklageskriftet omfatter i alt 10 forhold, alle overtrædelse af straffelovens § 244, mod 10 elever i perioden fra august 2016 til juni 2018.

Halsgreb
Ifølge anklageskriftet har den tiltalte, mens han var ansat på skolen, gentagende gange blandt andet anvendt såkaldt halsgreb, så elever enten ikke kunne trække vejret eller havde svært ved det. I tilgift har tiltalte løftet elever op, så deres fødder ikke kunne nå jorden, ligesom han i flere tilfælde har skubbet og taget hårdt fat i eleverne.

Fængselsstraf
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf, og om at tiltalte frakendes retten til at beskæftige sig med børn og unge under 18 år, både erhvervsmæssigt og i forbindelse med organiserede fritidsaktiviteter. Muligheden fremgår af straffelovens § 79 stk. 2.

Desuden har anklagemyndigheden nedlagt påstand om udvisning, da tiltalte er tysk statsborger, samt indrejseforbud.

Domsmandssagen finder sted ved Retten i Sønderborg den 19., 22., 26. og 29. november.

Anklager i sagen er anklagerfuldmægtig Jens Lang Rask, Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Medierne har mulighed for at søge aktindsigt i anklageskriftet ved at maile til sjyl-anklager@politi.dk.

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med områdecentre i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg,  samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.

Anklageskriftet omfatter i alt 10 forhold, alle overtrædelse af straffelovens § 244, mod 10 elever i perioden fra august 2016 til juni 2018

Læs mere »

Fortsat efterforskning i sag om mulig menneskehandel i Padborg

Pressemeddelelser   •   Okt 31, 2018 18:42 CET

Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) i Syd- og Sønderjyllands Politi og øvrige relevante myndigheder fortsatte onsdag opfølgningen og efterforskningen for at afklare, om vognmandsvirksomheden Kurt Beier i Padborg har begået ulovligheder i forbindelse med ansættelsesforholdet for en række chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka.

Forklarede om forholdene
Tirsdag gennemførte Udlændingekontrolafdelingen og Arbejdstilsynet en aktion på virksomheden, hvor 26 filippinske og srilankanske chauffører efterfølgende - på frivillig basis - forklarede om de nærmere vilkår og forhold i forbindelse med deres ophold i Danmark. Det gjaldt blandt andet deres arbejdsforhold, ansættelsesforhold samt skatte- og boligforhold.

Desuden ransagede Udlændingekontrolafdelingen senere tirsdag vognmandsvirksomhedens kontorer i Padborg som et led i efterforskningen.

Menneskehandel
Politiet arbejder fortsat ud fra en mistanke om, at menneskehandel kan have fundet sted, men det skal den videre efterforskning afdække. Der er således endnu ikke rejst nogen sigtelser i sagen.

- Vi har brugt dagen i dag på at gennemgå og vurdere det efterforskningsmateriale, vi har fået, dels i form af afhøringer af chaufførerne, dels i form af materiale fra ransagningen, oplyser politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Går rum tid
Han understreger i den forbindelse, at der endnu går en rum tid, før efterforskningen er tilendebragt. Og ind til da har politiet af hensyn til den videre efterforskning ikke umiddelbart yderligere oplysninger til pressen.

Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen er endnu ikke helt færdige med at udrede og vurdere, hvorvidt der er tale om menneskehandel. Og resultatet af deres arbejde og indsats vil også indgå i politiets videre behandling af sagen.

Kontakt til ambassader
CMM er desuden stadig i gang med at afklare de 26 udenlandske chaufførers situation, og CMM varetager indtil videre opgaven med at tilbyde chaufførerne indkvartering, ligesom CMM også er i kontakt med de relevante myndigheder og ambassader.

Syd- og Sønderjyllands Politi har i øjeblikket ikke yderligere oplysninger til pressen om sagen.

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med områdecentre i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg,  samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.

Center mod Menneskehandel (CMM) er stadig i gang med at afklare de 26 udenlandske chaufførers situation

Læs mere »

Politiet fortsætter efterforskning i sag om mulig menneskehandel i Padborg

Pressemeddelelser   •   Okt 30, 2018 21:28 CET

Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) i Syd- og Sønderjyllands Politi og øvrige myndigheder fortsætter opfølgningen og efterforskningen for at afklare, om vognmandsvirksomheden Kurt Beier i Padborg har begået ulovligheder i forbindelse med ansættelsesforholdet for en række chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka.

Forklaringer
Tidligt tirsdag morgen gennemførte Udlændingekontrolafdelingen og Arbejdstilsynet et besøg på virksomheden, hvor 26 filippinske og srilankanske chauffører efterfølgende - på frivillig basis - dagen igennem har forklaret om de nærmere vilkår og forhold i forbindelse med deres ophold i Danmark. Det gælder blandt andet deres arbejdsforhold, ansættelsesforhold samt skatte- og boligforhold.

Færdige med afhøringer
Med i indsatsen var desuden Skattestyrelsen, Aabenraa Kommune samt Brand og Redning Sønderjylland.

- Vi er nu færdige med afhøringerne af de udenlandske chauffører, lige som vi er færdige med en ransagning hos virksomheden. Nu skal vi have skabt et overblik over det materiale, vi har, som skal indgå i den videre opfølgning og efterforskning, oplyser politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Mistanke
Han tilføjer, at politiet fortsat arbejder ud fra en mistanke om, at menneskehandel kan have fundet sted.

- Mistanken er fortsat til stede, men det er endnu for tidligt at sige, hvad efterforskningen til sidst vil ende med. Og da der fortsat venter en del efterforskning, kan vi i øjeblikket ikke oplyse yderligere, pointerer Brian Fussing.

Overnatning
Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen har sikret, at de udenlandske chauffører er blevet tilbudt overnatning, hvor de ind til nu har boet under meget spartanske forhold på virksomheden Kurt Beiers område.

Det er efterfølgende op til de udenlandske chauffører, om de ønsker at forlade Danmark, tage kontakt til deres ambassade eller fortsætte med at arbejde i virksomheden.

Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi og de øvrige myndigheder har i øjeblikket ikke yderligere oplysninger til pressen.

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med områdecentre i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg,  samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.

Politiet arbejder fortsat ud fra en mistanke om, at menneskehandel kan have fundet sted. Men det er endnu for tidligt at sige, hvad efterforskningen vil ende med

Læs mere »

Opdatering: Myndighederne undersøger fortsat forholdene for udenlandske chauffører i Padborg

Nyheder   •   Okt 30, 2018 14:23 CET

Opdatering:

Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi gennemførte tidligt tirsdag morgen – i samarbejde med Arbejdstilsynet – et besøg hos transportvirksomheden Kurt Beier i Padborg for at undersøge forholdene for en gruppe filippinske og srilankanske chauffører.

Med i indsatsen er desuden Skattestyrelsen, Aabenraa Kommune samt Brand og Redning Sønderjylland.

Afgiver endnu forklaring
I forbindelse med besøget er 22 filippinske og 4 srilankanske chauffører frivilligt taget med politiet og afgiver endnu forklaring om de nærmere vilkår og forhold i forbindelse med deres ophold i Danmark. Det gælder blandt andet deres arbejdsforhold, ansættelsesforhold samt skatte- og boligforhold.

I løbet af dagen er repræsentanter fra Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen også ankommet til Udlændingekontrolafdelingen for at bidrage til de nærmere undersøgelser af chaufførernes situation.

Social dumping
Skattestyrelsen deltager ligeledes i aktionen som led i den samlede myndighedsindsats mod social dumping. Formålet er at kontrollere, at udenlandske virksomheder er korrekt registreret og afregner korrekt skat til Danmark samt at sikre fair konkurrencevilkår. Det sker blandt andet ved, at Skattestyrelsen interviewer de ansatte og spørger ind til deres ansættelses- og arbejdsforhold. Skattestyrelsen oplyser, at det endnu er for tidligt at konkludere på dagens aktion.

Invitation til pressemøde om forholdene for de 26 udenlandske chauffører i Padborg

Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi samt en række andre myndigheder, der har været involveret i undersøgelsen af forholdene for de udenlandske chauffører hos transportvirksomheden Kurt Beier i Padborg, inviterer hermed til pressemøde.

Pressemødet finder sted tirsdag den 30. oktober klokken 16.30 i Udlændingekontrolafdelingen, besøgsadresse Lejrvej 1, i Padborg.

Medierne kan tilmelde sig ved at kontakte Syd- og Sønderjyllands Politis Kommunikationsenhed på telefon 56 42 25 04.

Filippinske og srilankanske chauffører afgiver fortsat forklaring til politiet og andre myndigheder

Læs mere »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikationsrådgiver
 • hmjtl0lj02iz@plzolxbitxci.ytdkyv
 • 0045 56 42 25 04
 • 114

 • Pressekontakt
 • Kommunikationsmedarbejder
 • mdnyo0zv06cv@pkcolnxitrmi.ufdkrm
 • 0045 56 42 25 04
 • 114

Om Syd- og Sønderjyllands Politi

Arbejder for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker som kreds den sydlige del af Jylland.

Syd- og Sønderjyllands Politis mission er at virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet.

Der er Områdecentre i Esbjerg, som dækker Esbjerg, Fanø og Varde kommuner, Haderslev, som dækker Haderslev og Vejen kommune, og Sønderborg, som dækker Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommune. I Padborg ligger Udlændingekontrolafdelingen (UKA), som er specialiseret i efterforskning af kriminalitet med udenlandske statsborgere involveret.

Politiets Vagtcentral i Esbjerg styrer og koordinerer døgnet rundt alle akutte opgaver.
Også kredsens øverste ledelse,de centrale politiafdelinger, anklagemyndigheden og den centrale administration er placeret i Esbjerg.

Politikredsen har cirka 950 medarbejdere.

Som medie kan du skrive til os og få tilsendt en liste over ledere, du kan kontakte direkte. Du kan også få telefonnummer og koder til deltagelse i telefonpressemøder i Vagtcentralen og på områdecentrene.

Adresse

 • Syd- og Sønderjyllands Politi
 • Kirkegade 76
 • 6700 Esbjerg