Skip to main content

102 af 157 skadede var ikke kendt af politiet

Pressemeddelelse   •   Jan 22, 2018 11:21 CET

Et projekt-samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og de tre skadestuer i Esbjerg, Aabenraa og Kolding har allerede vist, at der er masser af uheld i trafikken, som hverken politiet eller kommunerne hører noget om.

Den 1. oktober begyndte skadestuerne at bede patienter på skadestuerne give oplysninger, hvis de havde været ude for uheld i trafikken. Hensigten med at samle oplysningerne er i langt højere grad at kunne forebygge ulykker.

De seneste 60 dage er der oprettet i alt 157 tilskadekomne på de tre skadestuer. Ud af de 157 tilskadekomne har 93 har svaret, at politiet ikke har været kontaktet, og 9 ved ikke om politiet har været kontaktet. Det betyder, at 102 af de 157  ikke er nogen, politiet eller kommunerne er vidende om.

Det drejer sig især om skadede cyklister. At cyklister i høj grad er udsatte har også de senere dages glatte føre vist. Rigtigt mange falder på cyklen, fordi veje og cykelstier er glatte. Og en del af dem må altså en tur på skadestuen.

Det er helt anonymt, når patienterne på skadestuerne svarer på spørgsmål om deres uheld. Det langt bedre datagrundlag skal danne baggrund for at kommunerne kan lave meget bedre forebyggende indsatser. alle oplysninger hjælper til at tegne et billede af, hvor, hvordan og hvorfor trafikanterne bliver kvæstet, så de menneskelige og økonomiske omkostninger kan skæres ned. De menneskelige kan ikke måles. De økonomiske ligger på gennemsnitligt omkring 600.000 kr. for hver personskade, der registreres af politiet.

-Selv om vi regnede med, at vi kunne få ny viden på denne måde, så er det overraskende, at det er så mange af uheldene, vi ellers ikke ville have hørt om. Det siger strategisk analytiker Anniken Memmert fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Så det er på alle måder værdifuld viden, vi her får.

Mediernes kontaktperson er Helle Lundberg, Kommunikationsenheden.

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med områdecentre i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg,  samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.