Skip to main content

​Dom afsagt i omfattende bedragerisag med Mobile Pay

Pressemeddelelse   •   Dec 10, 2015 14:46 CET

En 20-årig mand samt en 19-årig medgerningsmand – begge fra Sjælland - blev i går ved Retten i Esbjerg dømt i en omfattende sag om databedrageri.

Sagen kort

De dømte begik de omfattende databedragerier i Esbjerg-området i perioden fra efteråret 2013 til foråret 2014.

Den 20-årige havde lavet falske hjemmesider på internettet. På hjemmesiderne narrede han en lang række personer til at udlevere deres kreditkortoplysninger, idet han lokkede dem til at afgive bestilling på fiktive varer.

Da manden havde fået personernes kreditkortoplysninger, misbrugte han dem til at oprette Mobile Pay. Herefter lykkedes det ham at overføre og hæve store beløb fra de forurettedes bankkonti. Han misbrugte også kreditkortoplysningerne til at foretage køb på internettet.

Den 19-årig medgerningsmand begik lovovertrædelser af samme type, dog af et mindre omfang.

Sagen er en af de mest omfattende, vi hidtil har set af denne type, og den har krævet et omfattende efterforskningsarbejde.

Sagen fik sin start ved, at en af de forurettede, blev opmærksom på nogle uberettigede hævninger fra sin bankkonto. Den forurettede henvendte sig til Syd- og Sønderjyllands Politi. Central økonomisk efterforskning hos Syd- og Sønderjyllands Politi indsamlede på den baggrund en stor mængde data. Ved gennemgangen og systematiseringen af de mange data, stod det klart, at dette var en sag af betydeligt omfang. Det var også under denne fase i efterforskningen, at efterforskerne fandt ud af, at mange af de misbrugte konti endnu ikke var blevet spærret. Politiet iværksatte derfor tiltag for at forhindre flere hævninger og dermed få begrænset kriminaliteten. Efterforskningen viste, at sagen omfattede godt 350 forurettede, og på den baggrund iværksatte politiet en aktion med 20 efterforskere, der kontaktede de mange forurettede og indsamlede dokumentation for de kriminelle aktiviteter. De to gerningsmænd blev anholdt og afhørt om de mange lovovertrædelser.Efterforskningen afdækkede i øvrigt også, at de to gerningsmænd havde fået et større antal personer til at hjælpe til med at foretage hævninger i pengeautomater.

Dom afsagt i går i Retten i Esbjerg

Den type bedrageri, de to gerningsmænd har begået, er af Retten vurderet til at være af særlig grov karakter og derfor er de begge blevet dømt efter de skærpende lovbestemmelser om bedrageri.

Sagen mod de to unge mænd omfatter samlet ca. 30 forhold.

Den 20-årige blev idømt to års fængsel for omfattende bedragerier med Mobile Pay. Han blev samtidig dømt til at betale en større erstatning til Danske Bank.

Den 20-årige tog betænkningstid med hensyn til at anke dommen.

Den 19-åriges lovovertrædelser var et mindre omfang, hvorfor dommen lød på et års fængsel, hvoraf de seks måneder blev gjort betinget.

Den 19-årige modtog dommen ved domsafsigelsen.

Om dommen udtaler politikommissær fra Central økonomisk efterforskning Arne Flytkjær:

”Dommen af de to gerningsmænd bekræfter mig i, at den indsats efterforskerne har ydet i sagen, har været den rigtige”.

Også anklager Sven Licht er tilfreds med sagens udfald og tilføjer:

”Ved misbrug af Mobile Pay har der været tale om et brud på den tillid, som der skal være i samfundet til en almindelig betalingsform. Derfor er det vigtigt, at der med straffene er sket en markant retshåndhævelse.”

Hele sagskomplekset vedørende bedragerisagen omfatter et større antal personer, hvoraf flere allerede er dømt ved Retten i Esbjerg.

Mediernes kontaktperson er anklager Sven Licht.

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med hovedstation i Esbjerg og lokalstationer i Haderslev, Ribe, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.