Skip to main content

Trafik og patruljering på Lakolk Strand på Rømø - samt information om detalje ved dødsulykken

Pressemeddelelse   •   Jul 15, 2013 15:20 CEST

Den dødsulykke, der i sidste uge skete på Lakolk Strand på Rømø, har affødt stor interesse dels for ulykken og dels for, hvordan politiet oplever og håndterer trafikanters opførsel på stranden. Stranden er 2-3 km bred og en halv snes km lang.

 Der er fast stationeret en landbetjent på Rømø, og han kører dagligt – også aften og weekender rundt på hele øen – også på stranden.

Der er i sommerperioden samlet mange mennesker i Lakolk-området og i nogle uger især mange unge mennesker, som er der for at feste.

Det betyder, at Syd- og Sønderjyllands Politi især omkring pinsen og i sommerperioden har et særligt fokus på at patruljere og være tilstede omkring Lakolk – især i aften og nattetimerne, når der er gang i fest- og restaurationsmiljøet. Politiet fortæller ikke præcis, hvor mange betjente, der sættes ind, hvornår og hvor de sættes ind. Det vil gøre det alt for let at forsøge at omgå de spiritus- og narkotikakontroller, der også foretages mange af i området.

Men der er altså sat ekstra patruljer af til intensiv patruljering i de perioder, hvor der erfaringsmæssigt er ekstra mange unge til stede.

Af medieomtalen af dødsulykken er det da også fremgået, at de unge om natten før ulykken var blevet kontaktet af politiet og havde lovet, at det af gruppen kun var den unge mand, der ikke var beruset, der ville køre.

Politiet har et  tæt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og Tønder kommune om, hvordan de ønsker færdslen til og på stranden reguleret.

-  Vi tager initiativ til et ekstra møde med styrelsen og med Tønder kommune for at høre, om de mener, der er muligheder for yderligere at regulere færdslen på stranden. Det siger politiinspektør Lars Bræmhøj. For vi har selvfølgelig som politi ikke noget imod, at trafikken begrænses.

Bilnøgler ikke plantet

Vedrørende dødsulykken er det af omtalen fremgået, at et sæt nøgler til den forulykkede bil skulle være plantet på den dræbte mand. Politiet har ikke nogen formodning om, at det skulle være tilfældet.  Sagen er en straffelovssag under fortsat efterforskning. Derfor kan politiet ikke sige yderligere om detaljer i den.


Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med hovedstation i Esbjerg og lokalstationer i Haderslev, Ribe, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.