Skip to main content

Vinterferien står for døren - det samme gør tyveknægtene!

Pressemeddelelse   •   Feb 08, 2013 10:35 CET

Vinterferien betyder, at mange huse er efterladt tomme, alene hjemme og signalerer, at her er der fred og ingen fare. Det giver optimale forhold for tyveknægte, der i ro og mag uhindret kan bryde ind og jerne værdierne.

Lav aftaler med naboen

Med nabohjælp er der altid nogen hjemme. Inden du tager på ferie eller er bare rejst væk nogle dage, sikrer du dig, at der er nogen, der kan se efter dit hus.

Få gjort alvor af at få etableret Nabo­hjælp. Så reducerer I indbruddene med mellem 16 og 26 %, viser forskningen.

Derfor er der al mulig grund til nu at få gjort alvor af at få etableret nabohjælp, hvor de, der er hjemme, skærper opmærksomheden overfor mistænkelige personer på vejen. Ingen er bedre end naboerne til at observere ændringer i gadens normale billede. Hører denne mand eller det køretøj til i min gade? Kan det være en tyveknægt, som for­bereder et indbrud? Tyveknægte bryder sig ikke om at blive iagttaget af nysgerrige naboer.

- Det Kriminalpræventive Råd relancerer for tiden det kendte nabohjælpskoncept. Syd- og Sønderjyl­lands politi støtter op og opfordrer alle til at etablere nabohjælp i kam­pen mod de alt for mange indbrudstyve. Det fortæller lederen af Det Kriminalpræventive Sekretariat politikommissær Christian
Østergård.

Du kan læse om og tilmelde dig projektet på www.nabohjælp.dk

Har du sikret dit hus i tide?

Du har forhåbentlig aldrig haft indbrud, og den positive erfaring skulle gerne fortsætte.

Har der allerede været indbrud i nabolaget, er der større risiko for, at dit hus ligger i et attraktivt området for indbruds­tyve. Det betyder, at du skal sikre dit hus mod indbrudstyvens standardværktøj – en otte mm skruetrækker eller et lille koben.

Gode låse på alle husets døre er en selvfølge – også terrasse- og kælderdøre, der ofte er meget dårligt sikrede. Vindueshasperne skal også sikres.

- Et hus skal sikres så godt, at det kan modstå et forsøg på indbrud i tre minutter. Hollandske undersøgel­ser viser, at teknisk sikrede huse, hvor indbrudstyven skal bruge mindst tre minutter på at komme ind, reducerer indbruddene med 50 procent, fortæller Christian Østergård.

Se dit hus med tyvens øjne

Se dit hus med indbrudstyvens øjne og stil spørgsmålet. Hvor vil jeg selv bryde ind? Tyven ser det samme, og vil formentlig bryde ind samme sted. Gør dig overvejelser over, hvad der kunne friste tyven til at lave indbrud i dit hus, f.eks. en dyr lampe i vinduet eller dyr elektronik, som er synlig fra gaden. ’Lejlighed gør tyv!’

En ulykke kommer sjældent alene

Har du haft indbrud, er der imidlertid indenfor den første måned 20 % støtte risiko for at få indbrud igen. Derfor er nabohjælp og bedre sikringen et effektivt våben i kampen mod indbrudstyve.

Gode råd, når naboen er på ferie

Læg affald i din nabos skraldespand

Gå en runde om huset

Parker din cykel eller bil foran huset

Start dit eget nabohjælpsnetværk på www.nabohjælp.dk

Se flere gode råd på www.dkr.dk , www.stopindbrud.dk  eller www.politi.dk >  Syd- og Sønderjyl­land > Stop Tyven.

Ser du noget mistænkeligt, så kontakt politiet døgnet rundt på telefon 1-1-4. Hvis ty­ven stadig er i huset eller på grunden, så ring 1-1-2.

- Kun ved fælles hjælp kan vi minimere indbruddene i vinterferien, slutter politikommissær Christian Østergård.


Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med hovedstation i Esbjerg og lokalstationer i Haderslev, Ribe, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.