A1rifz8z3w3oghrq0hu1

Efterlysning af gerningsmand til røveri mod Rema 1000 i Kolding

Nyheder   •   Sep 21, 2017 12:26 CEST

Media no image

Sydøstjyllands Politi tjekker forholdene for prostituerede

Nyheder   •   Sep 21, 2017 12:17 CEST

Onsdag den 20. september fra kl. 14.00 - 22.00 fik flere adresser, hvor der drives prostitutionsforretninger, besøg af Sydøstjyllands Politi. Formålet med den planlagte aktion var at undersøge, om der i forbindelse med virksomhederne foregår overtrædelser af forskellige lovgivninger. ’Det gør vi blandt andet for at sikre, at der ikke sker overgreb mod udsatte kvinder i forbindelse med erhvervet,’ fortæller politiassistent Brian Søndergaard Fuglsang fra Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politi havde under aktionen assistance af Center Mod Menneskehandel fra Socialstyrelsen (CMM).

’Under politiaktionen havde vi blandt andet fokus på, om de prostituerede kunne være ofre for menneskehandel, på arbejdsgiveres og andres eventuelle overtrædelser af lovgivningen om rufferi, og på om personerne på adresserne havde gyldige opholdstilladelser og arbejdstilladelser,’ uddyber Brian Søndergaard Fuglsang fra Sydøstjyllands Politi.

Resultat

I alt fik 17 adresser i Vejle og Billund-området besøg af Sydøstjyllands Politi under kontrollen, hvor i alt fem personer blev anholdt.

De anholdte er to kvinder fra Nigeria på henholdsvis 29 og 30 år og en kvinde på 34 år fra Thailand. De blev anholdt og sigtet for overtrædelse af Udlændingeloven, ved at have taget arbejde i Danmark uden arbejdstilladelse. Yderligere blev en anden kvinde fra Thailand på 36 år, der havde indrejseforbud, anholdt, og hun vil blive fremstillet i Grundlovsforhør i dag. Og i et tilfælde anholdt Sydøstjyllands Politi en 23-årig kvinde uden identifikationspapirer fra Nigeria, som formentlig har været offer for menneskehandel. Center Mod Menneskehandel fra Socialstyrelsen hjælper nu kvinden, og herefter vil Socialstyrelsen i samarbejde med Udlændingestyrelsen træffe en afgørelse, om hvad der skal ske med hende. Hendes sag er derfor nu ikke længere et anliggende for Sydøstjyllands Politi, men efterforskning med henblik på at afdække eventuelle bagmænd for menneskehandel fortsætter.

Læs mere »
Media no image

Drabssager forældes aldrig

Nyheder   •   Sep 19, 2017 12:31 CEST

De allermest alvorlige straffesager som drabssager forældes aldrig. Det betyder at de aldrig lægges helt væk – men efter lang tids efterforskning, bliver det på et tidspunkt sådan, at der i perioder ikke længere arbejdes aktivt i dem. Disse perioder bliver længere og længere som årene går, også fordi politiet løber tør for efterforskningsmuligheder. Der kommer typisk færre og færre nye henvendelser fra offentligheden, og ofte hører henvendelserne helt op, når en sag bliver meget gammel.

Alligevel tages sagerne frem med mellemrum og bliver gennemgået med friske øjne én gang til – og én gang til. Kan der findes nye vinkler eller nye forståelser af materialet, som måske kan føre til opklaring? Men desværre kan nogle få sager forblive uopklarede i så lang tid, at der ikke længere er mistænkte eller vidner, som kan bidrage til sagens opklaring.

Hver enkelt sag er unik og behandles også som sådan. Vi glemmer aldrig, at der er pårørende for hvem sagen stadig kan være meget nærværende i hverdagen, også mange år efter det forfærdelige skete.

Heidi-sagen er en sådan sag – den 8. april 1979 forsvandt den 4 årige pige fra Kolding. Det er nu godt 38 år siden.

Læs mere »
Zxde8m68hqbohreyu5kf

Efterlysning af gerningsmand til tricktyveri

Nyheder   •   Sep 19, 2017 12:10 CEST

Media no image

Syv unge mænd dømt for vold foran Retten i Horsens

Nyheder   •   Sep 18, 2017 14:21 CEST

Syv unge mænd blev den 14. september dømt for vold ved Retten i Horsens. Volden var begået i fællesskab mod en 25-årig mand foran den samme retsbygning den 21. februar i år.

Dengang overfaldt de syv mænd den 25-årige, da han kom ud fra retten. Her var han netop blevet dømt for at have begået vold mod den ene af de syv mænd på en restauration i Horsens tilbage i november 2016.

”I retten erkendte den 25-årige sig skyldig volden. Derfor skulle hans offer ikke møde op i retten. Offeret mødte dog op alligevel og med sig havde han seks andre. Idet den 25-årige efter dommen trådte uden for retten, blev han overfaldet med slag og spark af fire af de syv unge mænd, heriblandt den mand, han var dømt for at have udøvet vold mod. De resterende tre personer blev på stedet, men de deltog ikke fysisk i volden. Efter ca. 10 sekunder slap den 25-årige fri og de syv personer løb fra stedet i samlet flok,” fortæller anklagerfuldmægtig i Sydøstjyllands Politi, Susan Lindgaard Nielsen.

De syv personer blev efterfølgende løbende anholdt og varetægtsfængslet. Flere af dem blev dog løsladt igen efter kort tid.

Seks af de syv personer erkendte i retten at have været til stede, og tre af dem erkendte at have udøvet vold. De nægtede dog at have handlet i fællesskab.

”Retten fandt det bevist, at samtlige de syv tiltalte havde været til stede ved retten den pågældende dag. Retten fandt desuden, at de syv personer havde handlet i forening, selvom det kun var fire af dem, der fysisk havde udøvet vold. Retten fandt således, at de tre, der blot havde været tilskuere uden at have taget afstand til den vold, der foregik, også havde gjort sig skyldige i den vold, som de andre udøvede,” fortæller Susan Lindgaard Nielsen.

De tiltalte blev alle idømt ubetingede fængselsstraffe fra 40 dage til 4 måneder. Personen, der blev idømt fire måneder, blev dømt for et yderligere voldsforhold.

For Anklagemyndigheden mødte anklagerfuldmægtig Susan Lindgaard Nielsen.

Læs mere »
Media no image

Mand dømt for at opbevare gaspistol og amfetamin i haveskur

Nyheder   •   Sep 18, 2017 11:51 CEST

Mand dømt for at opbevare gaspistol og amfetamin i haveskur

En 26-årig mand blev ved Retten i Kolding den 8. september idømt to år og ni måneders fængsel for blandt andet at besidde skydevåben under særligt skærpende omstændigheder og for besiddelse af amfetamin delvist med henblik på videresalg.

I juni 2017 fandt Sydøstjyllands Politi en gaspistol, der var omdannet til at kunne skyde med skarp ammunition, i et uaflåst skur i en privat have i Billund. I pistolen sad et magasin med fire skarpe skud. Der blev fundet yderligere seks patroner i skuret, og derudover 141,8 gram amfetamin samt 13.000 kr. i kontanter.

”Manden erkendte, at det tilhørte ham, men nægtede at have besiddet pistolen under særligt skærpende omstændigheder,” siger anklagerfuldmægtig ved Sydøstjyllands Politi, Susan Lindgaard Nielsen.

Retten fandt dog den tiltalte skyldig i de forhold, han var sigtet for.

”Retten lagde vægt på, at pistolen kunne affyre skarp ammunition, og at den blev opbevaret på et ikke-offentligt tilgængeligt sted, men i et uaflåst skur. Samtidig blev der lagt vægt på, at våbnet blev opbevaret sammen med narkotika, der til dels skulle videresælges, samt at den tiltalte flere gange tidligere var straffet for personfarlig kriminalitet.”

Retten fastsatte straffen til to år og ni måneder. Den tiltalte forblev varetægtsfængslet efter dommen.

For Anklagemyndigheden mødte Susan Lindgaard Nielsen.

Læs mere »
Media no image

Fængselsstraf til 21-årig kvinde for besiddelse af hash og vold mod politiet

Nyheder   •   Sep 15, 2017 12:55 CEST

Retten i Kolding idømte i dag en 21-årig kvinde 70 dages ubetinget fængsel.

Den 19. juli 2017 ankom Sydøstjyllands Politi til Ny Nørup ved Bredsten omkring kl. 1.00 om natten, fordi en beruset kvinde sparkede til vinduer og døre.

’Den 21-årige kvinde ville hverken oplyse sit fulde navn, adresse eller fødselsdato, da patruljen mødte hende,’ fortæller anklager Mika Nissen fra Sydøstjyllands Politi: ’Efter flere forsøg på at få hende til at samarbejde, vælger betjentene at tage hende med på stationen, og i forsøget på at få hende med, bider hun den ene betjent i hånden. Da hun visiteres på politistationen finder politiet også en mindre mængde hash’.

Kvinden blev ved retten i dag dømt for alle tre forhold; besiddelse af hash, vold mod polititjenestemand og for ikke at ville give sine personlige oplysninger til politiet, som man ifølge loven er forpligtet til. Da de blev begået i prøvetiden for en betinget dom, hun havde fået i april i år for blandt andet vold, dømte en enig domsmandsret hende til ubetinget fængsel i 70 dage.


Kvinden modtog dommen.

For Sydøstjyllands Politi mødte anklager Mika Nissen.

Læs mere »
Owcrh8frk1echjush7cv

Tålmodig i trafikken under cykelløb

Nyheder   •   Sep 13, 2017 11:53 CEST

Media no image

For høj fart ved Børkop udløste flere bøder og klip i kørekort

Nyheder   •   Sep 12, 2017 08:40 CEST

Efter opfordring fra borgere i Børkop-området, valgte Sydøstjyllands Politi natten mellem søndag den 10. og mandag den 11. september at opsætte automatisk trafikkontrol (ATK) på Fredericiavej ved Børkop, også kendt som rute 171. På denne strækning er der skiltet med en hastighedsbegrænsning på 70 km/t.

’Vi havde forud for kontrollen fået oplyst, at nogle bilister tilsidesatte hastighedsgrænsen efter midnat og nærmest kørte ræs på strækningen,’ fortæller Politiinspektør Morten Anker fra Sydøstjyllands Politi og fortsætter: ’Kontrollen var aktiv fra omkring midnat til kl. 6 næste morgen, og her passerede der 200 køretøjer i nordlig retning. Ud af de 200 blev 66 biler blitzet. Hvilket vil sige, at en tredjedel kørte så hurtigt, at det udløste en bøde. Så borgerhenvendelsen var i den grad relevant.’

En del af de 66 kan også se frem til klip og frakendelse af kørekortet. Faktisk kan hele 15 bilister se frem til et klip og 5 andre til enten en betinget eller en ubetinget frakendelse. ’Den højeste hastighed, der blev målt på strækningen var 167 km/t,’ uddyber Politiinspektør Morten Anker: ’Overtrædelsen skete i en varebil og giver naturligvis en ubetinget frakendelse af førerretten. Føreren af varebilen, der udførte arbejdskørsel, henvendte sig efterfølgende ved målebilen, for at høre hvad han var blevet målt til. Han var noget tynget, da han kunne konstatere, at nu røg det vigtige kørekort, der havde givet ham jobbet.’

ATK står for Automatisk Trafikkontrol og er også kendt som "Fotovogne".

Læs mere »
Media no image

Anmeldelser i sag om "lækket" rapport om Vejle Havn

Nyheder   •   Sep 11, 2017 12:44 CEST

I dag kan man i medier læse, at en hemmeligstemplet medarbejderrapport om eventuel misbrug af offentlige midler på Vejle Havn skulle være ”lækket” til DR.

Rapporten skulle være to år gammel, men den er først for nyligt blevet udleveret til kommunalbestyrelsen i Vejle. DR´s adgang til oplysningerne i rapporten kædes i medieomtalen sammen med denne seneste udbredelse af den.

Sydøstjyllands Politi kan i den forbindelse oplyse at have modtaget flere anmeldelser i anledning af den nævnte offentlige omtale. Anmeldelserne kan sammenfattende siges at anmode Sydøstjyllands Politi om at undersøge, hvorfra/af hvem den som fortrolig betegnede medarbejderrapport er blevet givet til DR. Det bemærkes at, anmeldelsernes formulering ikkebegrænser politiets muligheder for at efterforske, det, der måtte være eller blive strafferetligt relevant i løbet af en eventuel efterforskning.

Sydøstjyllands Politi vil i anledning af anmeldelserne lave en juridisk visitation af sagen. Det betyder, at fx den juridiske status af rapporten, regler om tavshedspligt for eventuelle mulige involverede og eventuelle relevante strafbestemmelser identificeres m.v., med henblik på at vurdere om der er grundlag for at iværksætte en efterforskning.

Da de nævnte anmeldelser vedrører eventuelt strafbart forhold er sagen underlagt tavshedspligt. Sydøstjyllands Politi har derfor ikke yderligere oplysninger til offentligheden på nuværende tidspunkt. Sydøstjyllands Politi vil løbende vurdere, om der er noget i sagsforløbet, der kan deles med offentligheden – herunder om efterforskning indledes eller ikke. Hvis noget vil kunne oplyses offentlig i sagen, så vil Sydøstjyllands Politi udsende en nyhed herom.

Baggrund

Sydøstjyllands Politi modtog den 9. oktober 2015 en anmeldelse fra Vejle Kommune vedr. Vejle Havn. Sagen blev anmeldt af Vejle Kommune på baggrund af en revisionsrapport fra PriceWaterhouseCopper (PwC). Anmeldelsen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en personkreds med tilknytning til Vejle Havn måtte have begået strafbare forhold i forbindelse med administrationen af havnens økonomi i forhold til afholdte udgifter til gaver, rejser og andet.

På den baggrund indledte Sydøstjyllands Politi efterforskning i sagen med henblik på at afdække om et antal personer med tilknytning til ledelse og administration af Vejle Havn måtte have begået strafbare forhold.

Sigtelse mod to forhenværende bestyrelsesformænd og to forhenværende næstformænd i Vejle Havn blev den 4. april opgivet, mens den øvrige efterforskning fortsat verserer.

Læs mere »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • socqozrsqojyl@postsspoahlitifq.dakk
 • 114
 • Alarm 112

 • Pressekontakt
 • kl. 7.00 - 15.00
 • qahodzxosovqwkdcqmjyllyhttl@pmgjpoliwotifl.deck
 • 7258 3245
 • 7258 3257

Om Sydøstjyllands Politi

Vi skaber tryghed

Sydøstjyllands Politi har blikket rettet ud mod verden og de behov for politibetjening, der er og måtte komme. Vores mål er at skabe tryghed ved at være professionelle og servicemindede i vores forebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse. Vi ved, at vi kommer længst, når det lykkedes at aktivere og arbejde sammen med borgerne.

Sydøstjyllands Politi servicerer cirka 470.000 indbyggere i de syv kommuner i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Kolding og Fredericia.

Adresse

 • Sydøstjyllands Politi
 • HOLMBOES ALLE 2-4
 • 8700 HORSENS
 • DANMARK