Brand på Overmarksgården i Kolding

Nyheder   •   Jun 21, 2018 13:54 CEST

Seks polske statsborgere idømt 9 måneders fængsel og udvisning af Danmark for tyveri af særlig grov beskaffenhed

Nyheder   •   Jun 21, 2018 12:53 CEST

AdBlue manipulation af Euro 6 lastbil

Nyheder   •   Jun 21, 2018 09:19 CEST

Store bøder til udenlandske lastbiler

Nyheder   •   Jun 20, 2018 13:04 CEST

Tungvognscenter Syd-kontroller resulterer i bøder for fejl, snyd og manipulation til flere udenlandske transportvirksomheder.

Den 7. juni foretog Tungvognscenter Syd i Sydøstjyllands Politi kontrol af en Rumænsk lastbil på rasteplads Ålsbo på Fyn. Lastbilen var manipuleret i SCR-anlægget på to forskellige måder, og chaufførens køre/hviletid var overtrådt. Det resulterede i et samlet bødekrav på 33.000 kr. Virksomheden betalte bøden og ønskede ikke at få sagen indbragt for retten i Danmark. Den efterfølgende reparation af SCR-anlægget kostede 75.500 kr. og blev betalt til værkstedet, inden køretøjet kunne frigives.

Den 13. juni blev to tyrkiske lastbiler kontrolleret på rasteplads Hylkedal Ø ved Kolding. Den ene havde fejl på sættevognens ABS og blev fulgt på værksted med et krav om, at få den repareret.

I den anden lastbil havde chaufføren mange gange kørt uden et kort i kontrolapparatet, og anvendt funktionen OUT uberettiget. Han havde derfor massive overtrædelser af køre og hviletidsreglerne, og lastbilens hastighedsbegrænser var indstillet til 92 km/t.

Virksomheden fik et samlet bødekrav på 180.000 kr. Køretøjet er fortsat tilbageholdt, da vognmandsvirksomheden ikke har betalt sikkerhedsstillelse.

Den 19. juni blev en polsk lastbil med en rumænsk chauffør vinket ind til kontrol. Chaufføren anvendte en anden mands førerkort, når han løb tør for køretid. Derfor blev han blev sigtet for overtrædelse af straffeloven og reglerne om køre/hviletid. Der er et samlet bødekrav i sagen på 123.000 kr. som den danske virksomhed, der ejer det polske datterselskab, indvilligede i at betale for at få køretøjet frigivet. Sagen skal senere behandles af retten i Kolding, idet kørsel på en anden persons førerkort takseres til fængselsstraf i Danmark.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.

Tungvognscenter Syd-kontroller resulterer i bøder for fejl, snyd og manipulation til flere udenlandske transportvirksomheder.

Læs mere »

Brand Østermarksvej 9, 6580 Vamdrup nr. 3 - afslutning

Pressemeddelelser   •   Jun 18, 2018 20:43 CEST

Der efterslukkes på stedet, hvilket kan forsætter flere timer endnu. Østermarksvej mellem Bavnevej og Fabriksvej vil i den forbindelse være spærret.

Der udsende ikke flere meddelelser, medmindre situationen mod forventning skulle ændre sig.

Sydøstjyllands Politi har blikket rettet ud mod verden og de behov for politibetjening, der er og måtte komme. Vores mål er at skabe tryghed ved at være professionelle og servicemindede i vores forebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse. Vi ved, at vi kommer længst, når det lykkedes at aktivere og arbejde sammen med borgerne.

Sydøstjyllands Politi servicerer cirka 470.000 indbyggere i de syv kommuner i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Kolding og Fredericia.

Efterslukning

Læs mere »

Brand Østermarksvej 9, 6580 Vamdrup nr. 2

Pressemeddelelser   •   Jun 18, 2018 18:01 CEST

Branden i maler- og lakvirksomheden er nu under kontrol, hvorfor der er udsendt afvarslende beredskabsmeddelelse. Branden udvikler dog forsat røg, hvilket kan påvirke borgere, der opholder sig i området.


Sydøstjyllands Politi henstiller forsat til, at man ikke søger mod stedet, af hensyn til risikoen for indånding af røg, samt af hensyn til slukningsarbejdet.

I forhold til personen, der er kommet til skade, skal det præciseres, at personen har forbrændt begge hænder, og ikke som tidligere beskrevet underarmene.

Der vil foregå slukningsarbejde på stedet i flere timer fra nu.

Sydøstjyllands Politi, vil komme med yderligere informationer når der er yderligere udvikling i sagen.

Sydøstjyllands Politi har blikket rettet ud mod verden og de behov for politibetjening, der er og måtte komme. Vores mål er at skabe tryghed ved at være professionelle og servicemindede i vores forebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse. Vi ved, at vi kommer længst, når det lykkedes at aktivere og arbejde sammen med borgerne.

Sydøstjyllands Politi servicerer cirka 470.000 indbyggere i de syv kommuner i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Kolding og Fredericia.

Sydøstjyllands Politi har udsendt afvarslende Beredskabsmeddelelse.

Læs mere »

Brand Østermarksvej 9, 6580 Vamdrup

Nyheder   •   Jun 18, 2018 17:28 CEST

Branden i maler- og lakvirksomheden er nu under kontrol, hvorfor der er udsendt afvarslende beredskabsmeddelelse. Branden udvikler dog forsat røg, hvilket kan påvirke borgere, der opholder sig i området. 


Sydøstjyllands Politi henstiller forsat til, at man ikke søger mod stedet, af hensyn til risikoen for indånding af røg, samt af hensyn til slukningsarbejdet.

I forhold til personen, der er kommet til skade, skal det præciseres, at personen har forbrændt begge hænder, og ikke som tidligere beskrevet underarmene.

Der vil foregå slukningsarbejde på stedet i flere timer fra nu.

Sydøstjyllands Politi, vil komme med yderligere informationer når der er yderligere udvikling i sagen.

Sydøstjyllands Politi har udsendt Beredskabsmeddelelse i forbindelse med branden.

Læs mere »

Kvinde fængsles for vold

Nyheder   •   Jun 15, 2018 12:53 CEST

43-årig kvinde skal 8 måneder i fængsel for i flere tilfælde at have begået vold.

En 43-årig kvinde er i dag ved Retten i Kolding dømt skyldig i 10 strafbare forhold, hvoraf de 8 indebærer udøvelse af vold. Voldsforholdene er begået i henholdsvis Fredericia, Kolding og Nyborg i 2016 og 2017. Volden var både rettet mod tilfældige borgere, politibetjente, dørmænd, læger og sygeplejersker.

Anklagerfuldmægtig Tobias Engby fortæller: ”Særligt et af forholdene var specielt, fordi kvinden havde kastet sig op på en tilfældig, kørende bil, og havde slået føreren flere gange i hovedet, samt sparket ham og nikket ham en skalle, så flere tænder blev slået løs. Hun havde spyttet ham i munden og råbt, at han måtte have et godt liv med AIDS, hvorefter hun forsøgte at komme ind i bilen til mandens kæreste og barn, der befandt sig i bilen.”

Sagen, der har strakt sig over tre dage i retten, startede allerede i 2017, men på grund af en mentalundersøgelse af tiltalte fik sagen først sin ende i dag. Mentalundersøgelsen konkluderede, at almindelig straf var bedst egnet til at forhindre ny kriminalitet.

Domsmandsretten fandt kvinden skyldig i alle 10 forhold, og fulgte anklagemyndighedens påstand om en straf på 8 måneders ubetinget fængsel.

”Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at tiltalte en gang tidligere var straffet for lignende forhold, ligesom udgangspunktet for vold mod tjenestemænd er ubetinget fængsel. Der var ikke særlige omstændigheder, herunder personlige forhold, der kunne begrunde en betinget straf,” siger Tobias Engby.

Den 43-årige kvinde modtog dommen på stedet.

For Anklagemyndigheden mødte anklagerfuldmægtig Tobias Engby.

43-årig kvinde skal 8 måneder i fængsel for i flere tilfælde at have begået vold.

Læs mere »

4 måneders fængsel for at bide og true polititjenestemand

Nyheder   •   Jun 12, 2018 08:32 CEST

33-årig mand dømt for at have truet og bidt en politiassistent.

Retten i Kolding har mandag afsagt dom i en sag, hvor en 33-årig mand har siddet varetægtsfængslet siden 26. april 2018.

”Manden nægtede at have bidt politiassistenten, men erkendte, at han havde sagt grimme ting til ham uden at kunne huske ordvalget”, fortæller specialanklager ved Sydøstjyllands Politi, Pernille Moesborg.

Den 33-årige blev også fundet skyldig i at have forsøgt at indlade sig i slagsmål på en restauration, at have modsat sig anholdelse, råbt skældsord efter politiet og at have forsøgt at stjæle en bil uden at have kørekort.

Fik straf inklusiv reststraf

”Den 33-årige var prøveløsladt med en reststraf på 42 dage, og retten besluttede, at de 42 dage skulle tages med i dommen på de 4 måneders fængsel”, forklarer Pernille Moesborg.

Den 33-årige modtog dommen. Retten valgte derefter at løslade ham.

Under sagen blev to andre tiltalte dømt for at have forsøgt at indlade sig i slagsmål i den episode, der lå forud for anholdelsen. Begge de to tiltalte fik bødestraffe på henholdsvis 3.000 og 7.500 kr.

For anklagemyndigheden mødte specialanklager Pernille Moesborg.

33-årig mand dømt for at have truet og bidt en politiassistent.

Læs mere »

14 af de 15 elever fra Midtbyskolen i Horsens indlagt på sygehus

Nyheder   •   Jun 07, 2018 19:22 CEST

Det er nu klar lagt at eleverne i forbindelse med klasse sammenkomst havde fået nogle saftevandsrester via forældregruppen. Ved et uheld var der kommet en flaske kølervæske med blandt flaskerne af saftevand og således uheldigt bleven forvekslet med saftevandet.

14 af de 15 indbragte børn er bleven indlagt til observation samt behandling for forgiftningen. Der er ingen alvorlig tilskadekomst lige som det ikke forventes at uheldet vil give nogle af eleverne mene.

Politiet betragter hændelsen fuldt oplyst og har ikke yderligere at tilføje.

Lars Grønlund

Vagtchef Sydøstjyllands Politi   

Læs mere »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Mandag - onsdag kl. 7.00 - 15.00 Torsdag kl. 7.00 - 14.00 Fredag kl. 7.00 - 13.00

Om Sydøstjyllands Politi

Vi skaber tryghed

Sydøstjyllands Politi har blikket rettet ud mod verden og de behov for politibetjening, der er og måtte komme. Vores mål er at skabe tryghed ved at være professionelle og servicemindede i vores forebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse. Vi ved, at vi kommer længst, når det lykkedes at aktivere og arbejde sammen med borgerne.

Sydøstjyllands Politi servicerer cirka 470.000 indbyggere i de syv kommuner i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Kolding og Fredericia.

Adresse

  • Sydøstjyllands Politi
  • HOLMBOES ALLE 2-4
  • 8700 HORSENS
  • DANMARK