Dnlxmg5bdnvdtegaj6uc

Efterlysning: Kan du genkende disse tyvekoster?

Nyheder   •   Nov 24, 2017 09:05 CET

Sydøstjyllands Politi efterlyser ejere til smykker, malerier og et ur.

Media no image

Efterlysning af konkrete vidner til påkørsel af cyklist ved Brædstrup

Nyheder   •   Nov 22, 2017 12:55 CET

Onsdag den 15. november blev en 79-årig cyklist kort efter kl. 9.00 fundet kvæstet i rabatten på hovedvejen ud for Hotel Pejsegården ved byen Brædstrup. Den 79-årige er senere afgået ved døden, som følge af de kvæstelser han pådrog sig ved uheldet.

’Undersøgelser på uheldsstedet har vist, at den 79-årige formentlig er blevet påkørt af en lastbil, fordi der er fundet en vragdel (sort plastik), som kan stemme overens med skærmkassen eller trinbrættet fra en lastbil,’ fortæller fungerende vicepolitiinspektør Poul Steffensen fra Sydøstjyllands Politi.

Efterlysninger af konkrete vidner til uheldet

På baggrund af fundet og oplysninger fra et vidne i en Scania-lastbil, der kom kørende omkring ulykkestidspunktet ved uheldstedet, efterlyser Sydøstjyllands Politi to til tre bilister. Bilisterne kørte omkring kl. 9.00 ad Horsensvej (Sydøstlig retning) ud for Pejsegården ved Brædstrup bag vidnet i Scania-lastbilen, der havde en grå sættevogn/grå presenning og en lift bag på. ’Vi ønsker også at tale med føreren af en hvid lastbil med en hvid boks på taget, som kørte bag ved de omtalte personbiler. De kan alle være vigtige vidner i sagen, og derfor ønsker vi at tale med dem,’ udtaler fungerende vicepolitiinspektør Poul Steffensen’

Er du lastbilschauffør og har du kørt på strækningen ved uheldstedet omkring kl. 9.00, så opfordrer Sydøstjyllands Politi dig også til at undersøge din lastbil for skader og kontakte os, hvis det er tilfældet.

Den 79-årige cyklist var kørende på en grå herrecykel.

Er du et af omtalte vidner eller har du oplysninger, som kan hjælpe Sydøstjyllands Politi nærmere en opklaring af uheldet, så kontakt os via 114. Tak for hjælpen på forhånd.

Onsdag den 15. november blev en 79-årig cyklist kort efter kl. 9.00 fundet kvæstet i rabatten på hovedvejen ud for Hotel Pejsegården ved byen Brædstrup. Den 79-årige er senere afgået ved døden, som følge af de kvæstelser han pådrog sig ved uheldet.

Læs mere »
Media no image

32-årig dømt for vold, trusler og tyveri

Nyheder   •   Nov 22, 2017 10:22 CET

En 32-årig mand blev ved Retten i Kolding den 21. november idømt fire måneders fængsel og en betinget udvisning for vold, trusler og tyveri.

Den 32-årige var tiltalt for vold og trusler mod en togfører i et tog mellem Jelling og Vejle, røveri i Netto i Fredericia, trusler mod en medarbejder i Fakta i Herning og tyveri af seks øl fra Rema 1000 i Herning.

”Manden blev fundet skyldig i alle fire forhold primært på baggrund af de vidneforklaringer, der blev afgivet i retten,” fortæller Lene Kirkegaard, der er anklagerfuldmægtig ved Sydøstjyllands Politi.

Han blev idømt fængsel i fire måneder som en tillægsstraf til en tidligere dom i august 2017 og blev betinget udvist af Danmark med en prøvetid på to år.

Retten lagde vægt på, at betingelserne for udvisning var opfyldt, men fandt, at en ubetinget udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Derfor blev afgørelsen en betinget udvisning med en prøvetid i 2 år.

For Anklagemyndigheden mødte anklagerfuldmægtig Lene Kirkegaard.

En 32-årig mand blev ved Retten i Kolding den 21. november idømt fire måneders fængsel og en betinget udvisning for vold, trusler og tyveri.

Læs mere »
Media no image

1½ års fængsel og udvisning af Danmark for røverier mod ældre kvinder

Nyheder   •   Nov 20, 2017 08:55 CET

Retten i Kolding afsagde den 17. november 2017 dom i en sag mod to rumænske mænd og en rumænsk kvinde, der alle tre blev dømt for røverier mod to ældre kvinder. Det ene begået i Give og det andet i Hobro. Røverierne fandt begge sted i maj måned i år, hvor de dømte også blev anholdt og varetægtsfængslet.

Specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi fortæller om sagen: ’Ved røverierne henvendte de sig til de ældre kvinder og spurgte om vej til hospitalet. De fremviste falske guldsmykker, som de ville sælge, og så fastholdt de ofrene, mens de rev deres guldsmykker fra dem.’

Forud for anholdelsen havde politiet fået stor hjælp fra offentligheden til at finde de tre rumænere, der i forbindelse med røverierne var set køre i en meget karakteristisk bil.

En bakke jordbær som bevis i sagen

’Et vidne kunne fortælle, at hun havde set den karakteristiske bil med flere personer i, og at hun på bagsædet havde set en kvinde med en stor bakke jordbær. Via jordbærrene, der blev solgt i en særlig bakke, fandt Sydøstjyllands Politi frem til den butik, der solgte dem, og her fremgik de tre dømte tydeligt på butikkens videoovervågning,’ fortæller specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi: ’Dermed kunne vi forbinde dem til området og til den karakteristiske bil.’

Ved Retten i Kolding fredag den 17. november blev de alle tre idømt 1½ års fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år. De falske smykker, de havde brugt til at komme i kontakt med ofrene, blev konfiskeret. De tiltalte blev frifundet for et forsøg på røveri, og den kvindelige tiltalte blev frifundet for et røveri tilbage i 2015.

Om straffens udmåling forklarer specialanklager Pernille Moesborg: ’Der er udmålt nogle strenge straffe i sagen, og retten lagde blandt andet lagt vægt på, at der var tale om røverier, der blev begået af flere personer, og at ofrene var ældre kvinder.’

De tre dømte modtog dommene.

For Sydøstjyllands Politi mødte specialanklager Pernille Moesborg.

Læs mere »
Media no image

Forældrepar skyldige i vold mod børn

Nyheder   •   Nov 15, 2017 15:02 CET

I dag ved Retten i Kolding er et forældrepar fra Fredericia fundet skyldige i at have begået vold mod deres tre mindreårige børn.

Sydøstjyllands Politi modtog i starten af februar måned 2017 en anmeldelse fra Fredericia Kommune om mulig vold i hjemmet. På den baggrund foretog politiet en afhøring af børnene, der hver især forklarede om den vold, de havde været udsat for.

”Børnene forklarede blandt andet, at de blev slået af både deres mor og far, og at det foregik både med hænderne, men også med forskellige genstande,” siger anklagerfuldmægtig ved Sydøstjyllands Politi, Mika Nissen.

Forklaringerne, der var optaget på video, blev afspillet i retten, og domsmandsretten fandt børnenes forklaring troværdig. På den baggrund blev forældrene fundet skyldige i at have udøvet vold mod børnene. De blev fundet skyldige i at have udøvet volden i en ukendt periode forud for februar 2015 mod det ældste barn, og efterfølgende mod alle tre børn indtil oktober 2016.

Fastsættelsen af straffen blev udsat til den 13. december 2017, hvor det også afgøres, om der skal ske udvisning af forældrene, der ikke er danske statsborgere.

For Anklagemyndigheden mødte anklagerfuldmægtig Mika Nissen.

I dag ved Retten i Kolding er et forældrepar fra Fredericia fundet skyldige i at have begået vold mod deres tre mindreårige børn.

Læs mere »
Media no image

​​Sydøstjyllands Politi efterlyser vidner til mulig påkørsel ved Brædstrup

Nyheder   •   Nov 15, 2017 11:01 CET

En 79-årig cyklist blev i dag kort efter klokken 9.00 fundet kvæstet i rabatten ved hovedvejen mellem Horsens og Silkeborg, lige ud for Hotel Pejsegården ved Brædstrup by. Den 79-årige blev fundet i rabatten i østgående retning mod Horsens.

’De foreløbige undersøgelser på gerningsstedet viser, at der formodentlig er tale om, at den 79-årige er blevet påkørt af et køretøj,’ udtaler vagtchef Flemming Lau fra Sydøstjyllands Politi: ’Derfor leder vi nu efter vidner, der har set den ældre cyklist og eventuelt uheldet eller har andre oplysninger, der kan hjælpe os til at opklare sagen og finde frem til køretøjet.’

Den 79-årige mand, der er fra lokalområdet, var bevidstløs, da han blev fundet, og hans tilstand er på nuværende tidspunkt kritisk. Han var kørende på en grå herrecykel.

’Uheldet er sket i tiden umiddelbart før kl. 9.11, hvor Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen,’ uddyber vagtchef Flemming Lau:, ’Og vi formoder, at der må være skader på det køretøj, som har påkørt den 79-årige.

Har du været vidne til uheldet, eller har du andre oplysninger, der kan hjælpe Sydøstjyllands Politi med at opklare, hvad der er sket, så kontakt os via 114. Tak for hjælpen på forhånd.

Læs mere »
Media no image

Tre mænd dømt på baggrund af 11 ransagninger i hashklubber i Vejle

Nyheder   •   Nov 14, 2017 14:57 CET

Mandag den 13. november 2017 faldt der dom i sagen mod tre mænd på henholdsvis 22, 23 og 28 år. I perioden mellem den 8. oktober 2015 og den 6. april 2017 foretog Sydøstjyllands Politi i alt 11 ransagninger mod tre adresser i Vejle, hvor der blev opbevaret og solgt hash. Politiet fandt i forbindelse med ransagningerne over 6,2 kg hash, 180 g skunk, 241 enheder doping og 38.800 kr. De tre tiltalte mænd nægtede sig alle skyldige i at have besiddet stofferne delvist med henblik på videresalg, samt i at pengene stammede fra salg af hash.

Anklagerfuldmægtig fra Sydøstjyllands Politi Tobias Engby forklarer: ’Manden på 28 år var tiltalt i 11 ud af de 12 strafbare forhold, og han var efter anklagemyndighedens opfattelse hovedmanden. De to andre havde ved flere af ransagningerne opholdt sig på adresserne, men kun ved to af ransagningerne kunne de knyttes direkte til de fundne stoffer og de store kontantbeløb. Sydøstjyllands Politi observerede under efterforskningen salg af hash til flere borgere, der henvendte sig på adressen.’

Under retssagen kom det frem, at de tre mænd havde et indbyrdes tæt forhold, og at de alle havde et stort forbrug af hash. Ved flere af ransagningerne blev der fundet remedier til at bearbejde hashen, mobiltelefoner med belastende materiale og indpakning til flere kilo hash.

Retten i Kolding fandt det bevist, at de tiltalte alle havde gjort sig skyldige efter politiets tiltale om besiddelse af hash delvist til videresalg, samt i at have videresolgt en mængde hash svarende til de fundne 38.800 kr. Den ældste af de tre tiltalte blev idømt 8 måneders ubetinget fængsel, og de to andre blev idømt henholdsvis 60 dages betinget fængsel med 80 timers samfundstjeneste og 40 dages betinget fængsel med 60 timers samfundstjeneste. Retten konfiskerede stofferne og pengene, og de dømte skal betale sagens omkostninger.

"Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på, at den 28-årige måtte antages at have været hovedmanden, og at han har opbevaret og videresolgt ikke ubetydelige mængder hash og skunk. Der blev derudover lagt vægt på antallet af forhold og disses systematiske karakter. Ved udmålingen af straffen for de to medgerningsmænd blev der lagt vægt på, at de ikke tidligere var straffet for narkotikakriminalitet," uddyber anklagerfuldmægtig Tobias Engby.

For Sydøstjyllands Politi mødte anklager Tobias Engby

Mandag den 13. november 2017 faldt der dom i sagen mod tre mænd på henholdsvis 22, 23 og 28 år. I perioden mellem den 8. oktober 2015 og den 6. april 2017 foretog Sydøstjyllands Politi i alt 11 ransagninger mod tre adresser i Vejle, hvor der blev opbevaret og solgt hash. Politiet fandt i forbindelse med ransagningerne over 6,2 kg hash, 180 g skunk, 241 enheder doping og 38.800 kr.

Læs mere »
Media no image

Litauiske indbrudstyve idømt 40 dages fængsel og udvisning med indrejseforbud i 6 år

Nyheder   •   Nov 13, 2017 14:25 CET

Sydøstjyllands Politi modtog den 14. oktober 2017 omkring kl. 01.30 en opringning fra en borger, som kunne se flere personer gå rundt i en villa med lommelygter. Da politiet ankom til stedet, løb indbrudstyvene fra villaen. Det lykkedes dog Sydøstjyllands Politi at fange og anholde indbrudstyvene.

To litauiske mænd blev anholdt, og de blev fremstillet i grundlovsforhør den 14. oktober 2017 i Retten i Kolding, hvor de blev varetægtsfængslet.

Anklager Anja Langeland Jensen fra Sydøstjyllands Politi fortæller: ’I dag har de to litauiske mænd i Retten i Kolding erkendt sig skyldige i overtrædelse af straffelovens § 276, og herunder at de brød ind i en villa i Skibet ved Vejle, hvor de stjal kontanter, et sæt spillekort og en taske.’

Retten fastsatte straffen til 40 dages ubetinget fængsel og udvisning af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. De to litauiske mænd skal derudover betale sagens omkostninger.

Fra Sydøstjyllands Politi mødte anklager Anja Langeland Jensen.

Sydøstjyllands Politi modtog den 14. oktober 2017 omkring kl. 01.30 en opringning fra en borger, som kunne se flere personer gå rundt i en villa med lommelygter. Da politiet ankom til stedet, løb indbrudstyvene fra villaen. Det lykkedes dog Sydøstjyllands Politi at fange og anholde indbrudstyvene.

Læs mere »
Media no image

Køreskoler med styr på tingene

Nyheder   •   Nov 09, 2017 13:20 CET

Køreskolerne i Sydøstjyllands Politikreds lever op til deres forpligtelser. Det kan Sydøstjyllands Politi konstatere efter en kontrol af køreskolerne i denne uge.

I en koordineret aktion med de øvrige politikredse i Jylland og på Fyn har Sydøstjyllands Politi i uge 45 gennemført kontrol af politikredsens køreskoler. Her har politiet haft fokus på, om køreskolerne lever op til deres forpligtelser i forbindelse med undervisning af skolernes elever. Skolevogne er derfor blevet standset for at undersøge, om undervisningsplanen er udfyldt, og for at kontrollere køretøjet og skolevognsudstyret.

Ved kontrollen fandt politiet kun enkelte forhold, som gav anledning til påtale, hvoraf ingen var så alvorlige, at de medførte sigtelse.

”Alt i alt har vi haft en meget tilfredsstillende kontrol, som blev vel modtaget af de kørelærere, der blev standset og kontrolleret,” siger Verner Pedersen, der er vicepolitiinspektør og leder af Hunde- og Færdselscentret i Sydøstjyllands Politi.

Køreskolerne i Sydøstjyllands Politikreds har i øvrigt en af landets laveste dumpeprocenter, hvilket understreger en god kvalitet i køreskolernes undervisning.

FAKTA:

I Sydøstjyllands Politikreds er der i 2017 til dato gennemført 13.911 teoriprøver og 11.641 praktiske køreprøver. Heraf bestod 75% teoriprøven og den praktiske prøve ved første forsøg

På landsplan er der i år afviklet i alt 127.300 teoriprøver og 124.664 praktiske prøver. Heraf bestod 73% teoriprøven første gang og 67% bestod den praktiske prøve ved første forsøg.

Køreskolerne i Sydøstjyllands Politikreds lever op til deres forpligtelser. Det kan Sydøstjyllands Politi konstatere efter en kontrol af køreskolerne i denne uge.

Læs mere »
Jgohjwutgts3qhmtgln7

Hjælp politiet med at opklare sag: kender du disse smykker?

Nyheder   •   Nov 08, 2017 12:45 CET

Sydøstjyllands Politi efterlyser ejer af seks fingerringe og seks ankelkæder.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • socyjyl@rjpodaliibgulueyzvcltictgk.dk
 • 114
 • Alarm 112

 • Pressekontakt
 • kl. 7.00 - 15.00
 • sojyl@politi.dk
 • 7258 3245
 • 7258 3257

Om Sydøstjyllands Politi

Vi skaber tryghed

Sydøstjyllands Politi har blikket rettet ud mod verden og de behov for politibetjening, der er og måtte komme. Vores mål er at skabe tryghed ved at være professionelle og servicemindede i vores forebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse. Vi ved, at vi kommer længst, når det lykkedes at aktivere og arbejde sammen med borgerne.

Sydøstjyllands Politi servicerer cirka 470.000 indbyggere i de syv kommuner i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Kolding og Fredericia.

Adresse

 • Sydøstjyllands Politi
 • HOLMBOES ALLE 2-4
 • 8700 HORSENS
 • DANMARK