Skip to main content

23-årig chauffør fra Rumænien forsøgte at tale udenom – uden held

Nyhed   •   Jan 27, 2016 12:04 CET

En medarbejder fra Tungvogncenter Syd ved Sydøstjyllands Politi foretog mandag den 25. januar en kontrol af en rumænsk lastbil og dens 23-årige chauffør på rasteplads Ejer Bavnehøj ved den Østjyske motorvej ved Skanderborg. Chaufføren var dog ikke særlig samarbejdsvillig og forsøgte med en løgn at redegøre for sin færden i lastbilen i den forløbne uge.

Efter en grundig kontrol af køretøjet lå det dog fast, at chaufføren havde kørt hele ugen forinden kontrollen, og efterfølgende smidt det ene diagramark ud, som han havde kørt på hele ugen.

Ydermere manglede der et diagramark for hans kørsel dagen før kontrollen samt en vignette for betalt motorvejsafgift. I alt måtte virksomheden bag betale en sikkerhedsstillelse på 65.000.- DKK. Det skal ved et retsmøde senere besluttes, om føreren skal frakendes retten til at føre motorkøretøj i Danmark, da han har en tidligere sag om spirituskørsel, der endnu ikke er afgjort.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.