Skip to main content

4 lastbilchauffører afsløret i manipulation

Nyhed   •   Nov 15, 2016 14:50 CET

Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi foretog i sidste uge en målrettet kontrol, hvor fokus var rettet mod lastbiler, hvor der var blevet manipuleret med lastbilens takograf, der blandt andet måler køre- hviletiden og dens hastighedsbegrænser. Kontrollen blev foretaget i trekantsområdet og langs den Sønderjyske Motorvej.

Der blev undersøgt i alt 24 lastbiler, hvoraf det i 4 tilfælde blev afsløret, at der var manipuleret med takografen og hastighedsbegrænseren. Der blev i 3 af sagerne udskrevet straksbøder på mellem 30.000 og 157.000 kr., mens den sidste sag endnu ikke er afgjort. Alle 4 chauffører kan desuden se frem til et møde med det danske retssystem, da der skal tages stilling til eventuelle førerretsfrakendelser.

Fakta

Afhængig af typen af manipulation, foretages der ikke korrekt registrering i takografen, ligesom lastbilens hastighedsbegrænser helt eller delvist sættes ud af funktion. Manipulation kan være særdeles farlig og til stor fare for færdselssikkerheden, idet chaufførerne kan være overtrætte og derfor også uopmærksomme, ligesom lastbilen kan fremføres med hastigheder langt over det tilladte, hvilket har stor indflydelse på lastbilens bremseevne.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.