Skip to main content

Bøde på 65.000 kr. til hollandsk lastbil

Nyhed   •   Feb 12, 2016 12:08 CET

En medarbejder fra Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, foretog onsdag den 10. februar 2016 kontrol af en hollandsk lastbil og dens fører i Esbjerg. Det viste sig, at føreren tidligere havde kørt uden førerkort i tacografen, hvilket forsagede fem overtrædelser af reglerne om køre- og hviletid og brug af kontrolapparat. Der var ligeledes kørt cabotage-kørsel, uden at man kunne fremvise de korrekte fragtbreve, og der blev også udskrevet en bøde for dette.

 Det blev til en samlet bøde på 65.000 kr., der skulle betales som sikkerhedsstillelse med det samme. Vognmandens danske samarbejdspartner valgte og betale beløbet til politiet, så transporten kunne fortsætte. Sagen skal nu for retten senere i år, hvor anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om frakendelse af chaufførens kørekort i Danmark.

 

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.