Skip to main content

Bulgarsk vognmand sigtet på ny for manipulation med lastbils kontrolapparat

Nyhed   •   Nov 24, 2016 14:18 CET

I går kunne vi fortælle om en bulgarsk chauffør, der onsdag måtte forlade sin lastbil efter Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi ved en kontrol dagen før havde konstateret, at der var manipuleret med kontrolapparaterne i den lastbil, han kørte. 

Chaufførens bulgarske vognmand sendte som resultat af dette en anden af sine lastbiler af sted for at hente lastbilchaufføren omkring Kolding, og herefter kørte chaufføren fra stedet i nordlig retning sammen med sin kollega, som kørte lastbilen.

Senere samme dag blev lastbilen dog stoppet ved Vejle af betjente fra Tungvogncenter Syd, og endnu engang kunne de konstatere efter en undersøgelse af lastbilen, at der var anordninger, som ville kunne anvendes til at manipulere med lastbilens kontrolsystemer. Det vil sige, at hastighedsbegrænseren ville kunne sættes ud af kraft og ligeledes systemet der måler køre- hviletiden. Det gav sammenlagt med et par mindre andre overtrædelser et samlet bødeforlæg på omkring 23.000 kr.

Det vides endnu ikke, hvordan vognmanden stiller sig til de nye sigtelser. Lastbilen er ligesom den første lastbil nu tilbageholdt.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.