Skip to main content

Endnu en tyrkisk lastbilchauffør taget for manipulation

Nyhed   •   Okt 05, 2016 13:43 CEST

En tyrkisk lastbil blev tirsdag den 5. oktober bragt til standsning for en rutinemæssig kontrol af personale fra Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi. Kontrollen blev foretaget i Padborg.

Den 42-årige tyrkiske chauffør blev i forbindelse med kontrollen fundet i besiddelse af en magnet, og en efterfølgende undersøgelse gav mistanke om, at den havde været anvendt til manipulation af lastbilens takograf i flere tilfælde.

Lastbilen er nu tilbageholdt af Sydøstjyllands politi, og der er rejst sigtelse mod både chaufføren og hans tyrkiske arbejdsgiver.

Denne sag er endnu en i rækken af manipulerede lastbiler, som er blevet afsløret de sidste par måneder. Uagtet dette yderst farlige indgreb, som både tilsidesætter alle køre- og hviletidsbestemmelser og ikke mindst lastbilens hastighedsbegrænser, ser det ud til at det er et fortsat problem, som Tungvognscentrene skal forholde sig.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.