Skip to main content

Gentagne fejl på lastbil koster nummerpladerne

Nyhed   •   Jan 18, 2016 15:35 CET

En sønderjysk vognmand blev mandag d. 11. januar standset i en lastbil af Tungvognscenter Syd, som umiddelbart konstaterede adskillige fejl på køretøjet. Det blev derfor eskorteret til syn. I synshallen blev der konstateret en lang række fejl, som ville kræve et omsyn af lastbilen.

Den 13. januar blev samme chauffør standset igen i samme lastbil. Og igen blev der konstateret en række fejl, som ikke var blevet udbedret siden det første besøg i synshallen de to dage forinden. Derfor blev lastbilen endnu engang eskorteret til synshallen, hvor det blev bekræftet at der stadig var flere fejl på køretøjet. Nummerpladerne blev herefter afmonteret af Tungvognscenter Syd.

Når et køretøj skal til omsyn, får man en frist til at udbedre fejlene inden det igen skal fremstilles til syn. Denne frist skal dog opfattes således, at det kun er en tidsfrist til et omsyn. Det er fra synshallen kun tilladt at køre til reparatør. Lastbilen må således ikke benyttes til anden kørsel inden alle fejlene er udbedret.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.