Skip to main content

Godsvogn afsporet ved Kolding havn – men togtrafikken afvikles

Nyhed   •   Aug 13, 2017 21:19 CEST

I øjeblikket arbejder en række myndigheder på Kolding havn, hvor en tankvogn i en godstogsstamme, er blevet afsporet. Tankvognen er sikret og afventer at BaneDanmark kan fjerne den.

I forbindelse med hændelsen er en hane på tankvognen blevet beskadiget og lidt af tankvognens indhold - et miljøskadeligt stof Creosot - dryppede indledningsvist ud. Hanen er nu også sikret og udslippet vurderes at have været af meget begrænset omfang. Stoffet er ikke skadeligt for mennesker.

Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen om hændelsen i dag ca. kl. 15.20 og en Indsatsleder blev sendt til uheldsstedet på nordsiden af Kolding havn i nærheden af Godset og slagteriet. Der var tale om, at en tankvogn i en godstogsstamme formentligt i forbindelse med passage af et sporskifte, var afsporet og nu stod hældende på tværs af skinnerne. De øvrige vogne i togstammen stod fortsat på skinnerne.

Der skete tilkald af Beredskabsstyrelsen, detKemiske Beredskab, og af Trekantens Brandvæsen. BaneDanmark og Deutsche Bahn – hvis tog det er, er også involveret i håndteringen af situationen.

Tankvognen indeholdt en større mængde af stoffet Creosot. Stoffet er skadeligt for vandmiljøet, men ikke for mennesker i den foreliggende form, ikke luftbåret, og det blev konstateret, at en hane på vognen dryppede tankvognens indhold ud på jorden. Udslippet blev standset og det vurderes på nuværende tidspunkt at udslippet er af meget begrænset omfang. Men Miljøvagten blev naturligvis tilkaldt til stedet med henblik på at bidrage til at begrænse ulykken, vurdere eventuelle miljøskader som følge af udsivningen og med henblik på at vurdere eventuelle behov for miljøsikringsindsats.

For at sikre at den afsporede togvogn ikke skulle vælte er den af Beredskabsstyrelsen blevet sikret med stropper og tunge køretøjer.

Der er fra København allerede ankommet et specialkøretøj, der skal gennemføre bjærgningenaf godsvognen. Havarikommissionen er underrettet, og hændelsen undersøges med henblik på fastlægge, hvorfor afsporingen skete.

Bjærgningen forventes at ville ske ved at specialkøretøjet løfter tankvognen tilbage på skinnerne, således at den kan bugseres væk. Den nærmere planlægning af operationen er i øjeblikket i gang og området er afspærret, således at arbejdet kan foregå så sikkert som muligt.

Togdriften i Syd – og Sønderjylland og til Esbjerg passerer stedet og afvikles, men når selve fjernelsen af togvognen skal ske senere i aften, forventes det, at det må lukkes for togtrafikken i en periode. Oplysninger om konsekvenser for togdriften kan fås hos DSB og BaneDanmark.

Sydøstjyllands Politi har ikke yderligere oplysninger om hændelsen på nuværende tidspunkt.