Skip to main content

Græsk lastbilchauffør afsløret i flere overtrædelser

Nyhed   •   Nov 17, 2016 13:14 CET

En græsk lastbilchauffør blev i går standset og kontrolleret af personale fra Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi på Den Fynske Motorvej.

En undersøgelse af lastbilen viste spor af manipulation af takografen, der blandt andet måler køre- hviletiden, og ved en efterfølgende ransagning af lastbilen fandt man de nødvendige tekniske beviser for det. Chaufføren oplyste, at han den seneste måned havde været på ferie i Grækenland, selvom man ved ransagningen havde fundet kørselsrapporter, der antydede det modsatte.

Chauffør og vognmand kan nu se frem til en længere række af sigtelser for bl.a. dokumentfalsk, manipulation samt overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid. Der er stillet krav om betaling af 325.000 kr.

Det vides endnu ikke, hvordan vognmanden stiller sig i forhold til sigtelserne.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.