Skip to main content

Hollandsk lastbilschauffør taget for omfattende snyd

Nyhed   •   Nov 14, 2016 08:45 CET

Onsdag aften den 9. november standsede en patrulje fra Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi en Hollandsk lastbil, der kørte med en hastighed på ikke under 100 km/t ad Motorvej E45 mod syd.

Lastbilen blev standset på Ustrup rasteplads, hvor der blev foretaget en nærmere undersøgelse af lastbilen. Det viste sig her, at den 36-årige hollandske chauffør på en hidtil ukendt måde havde slået lastbilens hastighedsbegrænser fra, og at han ikke havde betalt vejbenyttelsesafgift. Herudover blev der også afsløret omfattende overtrædelser af køre- hviletids reglerne.

Det samlede bødekrav endte med 157.500 kr., som blev betalt samme nat. Den hollandske chauffør vil senere blive indkaldt til retsmøde, hvor der vil blive nedlagt påstand om, at han skal frakendes sin førerret i Danmark pga. flere tilfælde af manipulation af lastbilens hastighedsbegrænser.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.