Skip to main content

Kørte med et overlæs på 32 procent - og fik frakendt førerretten

Nyhed   •   Dec 29, 2015 10:06 CET

Tungvognscenter Syd standsede tilbage i maj måned en 72-årig vognmand fra Fyn. Vognmanden kørte med et vogntog, der var læsset med sten – og dette vogntog måtte maximalt veje 44.000 kg. I Tungvognscenter Syds kontrol af vogntoget blev det konstateret, at vægten var på 58.000 kg, og at der derfor var et overlæs på 32 procent.

Ved Retten i Odense fik den 72-årige vognmand i går, mandag den 28. december, en betinget frakendelse af førerretten og en bøde på 11.500 kr.

Anklageren for Sydøstjyllands Politi er Lone Petri.

Om Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.