Skip to main content

​Kontrol viste manglende udsyn fra førerhuset i flere lastbiler

Nyhed   •   Jan 22, 2018 12:25 CET

Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd afholdt i sidste uge den 16. og 17. januar kontrol ved Vojens på den Sønderjydske Motorvej E45. Fokus for kontrollen var manglende udsyn fra lastbilschaufførernes plads i førerhuset.

Over de to dage blev der foretaget kontrol af i alt 36 lastbiler, og der blev i den forbindelse skrevet 24 sager om dårligt udsyn fra chaufførernes førerplads i lastbilerne.

Alle sager blev skrevet på udenlandske lastbiler fra henholdsvis Polen, Litauen, Slovenien, Hviderusland, Tjekkiet, Italien og Holland.

Gardiner, flag, bamser og puder spærrede for udsynet

Fælles for alle sagerne var, at chaufførerne havde eftermonteret et bord på instrumentbrættet, og dette var suppleret med gardiner i for- og sideruderne. Flag, vimpler og skilte var også fastgjort på frontruden, og yderligere sås der diverse puder, bamser og andre ting opstillet i frontruden. Det bevirker naturligvis, at udsynet bliver nedsat væsentligt.

Alle sagerne om dårligt udsyn blev afklaret på stedet som bødesager.

Udover sager om dårligt udsyn skrev Tungvognscenter Syd også sager om manglende betaling af Vejbenyttelses-afgift, Særtransporter, der blev udført uden tilladelser, samt fejl på nogle af lastbilernes SCR-/ Ad-Blue-systemer.

Tilknyttet kontrollen tirsdag var ligeledes en af Tungvognscenter Syds bilinspektører.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.