Skip to main content

Krav om 185.000 kr. for at have manipuleret med lastbilens kontrolapparat

Nyhed   •   Nov 23, 2016 10:58 CET

En bulgarsk lastbil blev tirsdag eftermiddag standset ved Kolding af betjente fra Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi.

Lastbilen har tidligere været i søgelyset på grund af mistanke om, at der var manipuleret med dens kontrolsystemer, og i går fandt man så ved en teknisk undersøgelse bevis for det. Der blev her fundet anordninger på lastbilen, der var egnet til at frakoble både kontrolapparatet, som registrerer køre- og hviletid og hastighedsbegrænseren.

Der er nu rejst sigtelse mod både chaufføren og vognmanden, og der er stillet krav om betaling af 185.000 kr.

Det vides endnu ikke, hvordan vognmanden stiller sig til sigtelserne.

Den bulgarske lastbil er den 6. lastbil på 10 dage, der på den Sønderjyske Motorvej er blevet taget for at have manipuleret med kontrolapparatet.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.