Skip to main content

​​Makedonsk lastbilschauffør fængslet

Nyhed   •   Nov 10, 2016 09:19 CET

Den 3. oktober 2016 standsede en politiassistent fra Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd en bulgarsk lastbil ved Skærup Rasteplads.

Chaufføren, der var makedoner, fremviste en bulgarsk førerattest, som efter politiets opfattelse ikke så ægte ud. Der blev derfor taget en kopi af tilladelsen til nærmere undersøgelse, inden chaufføren kunne køre videre.

’De bulgarske myndigheder kunne efterfølgende oplyse, at de ikke havde udstedt en førerattest til den pågældende chauffør,’ fortæller Pernille M.A. Moesborg, anklager fra Sydøstjyllands Politi: ’Derfor indledte Tungvognscenter Syd en efterforskning for at finde chaufføren igen, og det

lykkedes den 8. november 2016, hvor han blev standset i Korsør af politiassistenter fra Tungvognscenter Øst. Chaufføren fremviste her samme førerattest for politiassistenterne fra Tungvognscenter Øst.’

Chaufføren blev onsdag den 9. november fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev sigtet for to forhold af dokumentfalsk. Retten varetægtsfængslede herefter chaufføren til den 23. november 2016.

Den sigtede kærede fængslingen.

FAKTA

Førerattest: Et dokument udstedt af en EU-stat til en vognmandsvirksomhed beliggende i det pågældende EU-land. En tredjelandsborger skal have en førerattest for at have lov til at køre for en vognmandsvirksomhed i EU.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel. Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.