Skip to main content

Store bøder til to tyrkiske vognmænd

Nyhed   •   Aug 10, 2017 11:59 CEST

2 tyrkiske vognmænd måtte hver betale 35.000 kr. for at have foretaget manipulation af lastbilernes AdBlue-system.

De to tyrkiske lastbiler blev i går standset ved Kolding af Tungvognscenter Syd i en rutinemæssig kontrol.

”En teknisk gennemgang af begge køretøjer viste, at der var foretaget manipulation af lastbilernes AdBlue-system, således at det var sat ud af drift,” fortæller Stig Simonsen, der er politikommissær og leder af Tungvognscenter Syd.

AdBlue er et tilsætningsstof, som sprøjtes ind i lastbilernes udstødningssystemer for at reducere udslippet af farlige NoX-gasser fra udstødningen. Når systemet sættes ud af drift, forurener lastbilen op mod 20 gange mere end tilladt.

”De to tyrkiske vognmænd benyttede sig begge af en type transporttilladelse, som forudsætter, at køretøjerne overholder begrænsningerne for miljøforurening. Da køretøjerne var manipulerede, opfyldte de ikke betingelserne i deres tilladelser. Derfor bortfaldt tilladelserne,” fortæller Stig Simonsen.

Kørsel uden gyldig tilladelse takseres til 35.000 i bøder.

Begge køretøjer er på nuværende tidspunkt tilbageholdt, indtil bøderne betales eller der kan stilles sikkerhed.

Det vides endnu ikke, hvordan de to vognmænd stiller til sig sigtelserne.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.