Skip to main content

Tryghedsindeks: I Sydøstjyllands politikreds er borgerne stadigt blandt landets tryggeste

Nyhed   •   Dec 07, 2015 09:01 CET

I Sydøstjyllands Politikreds fastholdes det høje niveau fra 2014 for borgernes generelle tryghed i deres nabolag i årets Tryghedsmåling. Andelen af trygge borgere er således i 2015 på 91,6, mod 91,0 i 2014 og fortsat over landsgennemsnittet på 89,3 procent.

"Vi er meget tilfredse med, at tryghedsindekset også i 2015 viser meget pæne niveauer i Sydøstjyllands Politikreds" siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj "På samme måde tillader vi os at opfatte det som et det et rigtigt godt klap på skulderen til vores arbejde, at Tryghedsmålingen viser, at borgerne i vores politikreds har en høj grad af tillid til deres politi på et niveau over landsgennemsnittet" tilføjer Lars Bræmhøj.

Indekset for borgertilliden til politiet er på landsplan 82,6 i årets Tryghedsmåling, mens tilliden til Sydøstjyllands politi er på 84,6, hvilket er på niveau med 2014.

Tryghedsindekset indeholder også målinger i forhold til de udsatte boligområder. I 2015 har der i Sydøstjyllands Politikreds været udpeget i alt 4 områder, der betegnes som særligt udsatte. Det drejer sig om Korskærparken og Søndermarksvej i Fredericia, Finlandsparken i Vejle, samt Skovparken og Skovvejen i Kolding. Sammenfattende er der på landsplan og i Sydøstjyllands Politikreds lavere niveauer for tryghed og tillid i disse områder end for landet eller politikredsen som helhed. Men de særligt udsatte boligområder i Sydøstjyllands Politikreds ligge alle i toppen i den bedste halvdel og rigtigt pænt over landsgennemsnittet for de udsatte boligområder. Særligt kan det fremhæves, at Søndermarksvej i Fredericia er steget fra 65,1 i 2014 til nu 70,7 og ikke længere er på listen over særligt udsatte boligområder.

Det daglige tværfaglige samarbejde i de udsatte områder fortsætter i det kommende år med henblik på, på den lange bane at bringe de udsatte boligområder mere på niveau med det øvrige land. Indsatsen indebærer en tæt dialog mellem bl.a. kommuner, politi, boligselskaber, viceværter, foreninger og borgere, således at der kan iværksættes relevante, konkrete handlinger, der kan påvirke trygheden i hvert enkelt særligt udsat boligområde.

OM POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

Politiets Tryghedsindeks omfatter tre forhold, der kan have betydning for borgernes tryghed:

Nabolagsproblemer: Borgernes vurdering af, hvorvidt en given type kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd forekommer i nabolaget. Borgerne er i spørgeskemaundersøgelsen blevet spurgt, hvorvidt forskellige typer kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd forekommer i deres nabolag.

Oplevet tryghed: Borgernes utryghed ved de forskellige typer kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd, der forekommer i nabolaget. Såfremt borgerne i spørgeskemaundersøgelsen har svaret, at en given kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd forekommer i deres nabolag, er de blevet spurgt om, i hvilken grad den givne kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd gør dem utrygge.

Anmeldelser: Borgernes anmeldelser af kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. Anmeldelserne dækker den samme type kriminalitet og utryghedsskabende adfærd, som indgår i sørgeskamundersøgelsen.

Hvornår er undersøgelsen gennemført

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af Danmarks Statistik i perioden fra 25. juni til 28. september 2015, mens politiets register over anmeldelser dækker perioden 4. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015.

Hele Politiets Tryghedsindeks 2015 er vedhæftet denne nyhed nederst på siden.