Skip to main content

Ungarsk lastbil beslaglagt af politiets Tungvogncenter Syd

Nyhed   •   Dec 14, 2015 07:26 CET

En ungarsk lastbil blev d. 12. december observeret kørende ad Sønderjyske motorvej ved Kolding. En hastighedsmåling gav grundlag for at se den ungarske lastbil lidt nærmere efter i sømmene.

Det blev i forbindelse med undersøgelse konstateret at der var foretaget manipulation af lastbilens hastighedsbegrænser.

Den ungarske lastbil chauffør erkendte forholdet, og hans sag blev afsluttet med en bøde på 10.000 kr. og 6 måneders ubetinget førerretsfrakendelse. Han blev herefter kørt til Billund lufthavn, hvor han samme aften tog en fly hjem til Budapest.

Den ungarske vognmand, som skulle betale yderligere 27.000 kr., nægtede ethvert kendskab til sagen. Lastbilen er nu beslaglagt af politiet som sikkerhed indtil sagens kan afgøres i retten.

Vognmanden har protesteret over beslaglæggelsen, som retten forventes at tage stilling til i den kommende uge.

Kontrollen blev udført af Tungvognscenter Syd.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd blev sat i drift i 2013 som en nyskabelse i færdselsindsatsen. Afdelingen er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syd varetager en række specialiserede færdselsopgaver, og arbejdsområdet er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, det vil sige kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre/-hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base på Lokalstation Vejle, hvor de cirka 25 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.