Skip to main content

Vognmand fra Juelsminde-området må fortsat drive vognmandsvirksomhed

Nyhed   •   Feb 23, 2016 14:09 CET

Vognmanden blev den 23. januar 2015 idømt 3 måneders fængsel for at køre på andre personers førerkort i 23 tilfælde. Han fik desuden en bøde på 156.000 kr. for overtrædelse af køre- hviletidsbestemmelserne og blev frakendt førerretten i 3 år. 

På den baggrund inddrog Trafikstyrelsen [nu Trafik- og Byggestyrelsen] alle vognmandens tilladelser til at køre godskørsel.  

Den 26. november 2015 ophævede Horsens Ret Trafikstyrelsens afgørelse om at tilbagekalde vognmandens tilladelser. Vestre Landsret stadfæstede mandag den 22. februar 2016 Horsens Rets kendelse.

Vognmanden fra Juelsminde-området må derfor fortsat drive vognmandsvirksomhed. 

Landsretten anførte, at i vurderingen må "navnlig indgå karakteren og omfanget af de pådømte lovovertrædelser, om den pågældende tidligere er dømt for tilsvarende kriminalitet, og om der efterfølgende foreligger nye, tilsvarende lovovertrædelser. Det må endvidere tillægges betydning, om den pågældende tidligere har modtaget en advarsel om tilbagekaldelse af tilladelserne." 

Landsretten lagde på den ene side vægt på, at der var tale om en meget alvorlig og omfattende kriminalitet af en karakter, som klart taler for tilbageholdenhed med at meddele tilladelser. På den anden side var vognmanden ikke dømt før eller efter og havde ikke modtaget en advarsel om tilbagekaldelse af tilladelserne.

Landsretten anførte, "Der er endvidere tale om tilbagekaldelse af allerede meddelte tilladelser, hvilket i sig selv må føre til en vis skærpelse af kravene til beviset for, at der består en "nærliggende fare for misbrug". 

Om der foreligger "nærliggende fare for misbrug", som det hedder i lovteksten, har været det afgørende spørgsmål i sagen. 

Landsretten konkluderede efter en samlet vurdering, at det ikke er bevist, at de forhold, som vognmanden blev dømt for i januar 2015 i sig selv indebærer en nærliggende fare for, at han vil misbruge adgangen til at udføre vognmandsvirksomhed.

For anklagemyndigheden i Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd mødte konstitueret senioranklager Pernille M.A. Moesborg