Skip to main content

Vogntog uden jordforbindelse

Nyhed   •   Feb 28, 2017 14:07 CET

Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi var onsdag den 22. februar ved Horsens tilkaldt til en ulykke med en polsk 2 akslet trækker, der havde et 3 akslet chassis belæsset med en 20 fods container efterspændt. Vogntoget var kurret af vejen og endt ude i rabatten og derfor blev eksperterne fra Tungvognscentret tilkaldt.

Ved nærmere undersøgelse kunne det konstateres, at containeren var placeret på chassiset med vægten fordelt på sådan måde, at ca. 1/3 af containerens vægt stod bag ved den bagerste aksel, hvilket bevirkede, at chassiset – i stedet for at trykket på trækkerens ”skammel” – løftede i trækkeres ”kongebolt”, hvorved trækkeres trækkende hjul stort set ikke havde kontakt med asfalten. Det var således ikke noget stort mysterium, hvorfor ulykken var sket – i alt fald ikke for politiassistenterne fra Tungvognscentret.

Den ukrainske chauffør på det ellers polske vogntog fik på stedet kørselsforbud, ligesom han blev sigtet for at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Sagen er nu berammet til retten, hvor der vil blive lagt op til en betinget frakendelse af førerretten til den ukrainske chauffør, ligesom både chauffør og vognmand kan se frem til et bødekrav.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.