Skip to main content

Et stærkt samarbejde skal øge trygheden gennem projekt ”Hot Spot Stationer”

Pressemeddelelse   •   Dec 17, 2013 13:45 CET

Et bredt samarbejde mellem DSB, Banedanmark, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og kommunerne i politikredsen skal nu skabe øget tryghed på og omkring kredsens største
stationer.

Politiets analyser har vist, at der på og omkring politikredsens togstationer er relativt mange såkaldte ”uordenshændelser” – det vil fx sige hærværk, tyveri, overtrædelser af ordensbekendtgørelsen mv. Det skaber naturligt nok en vis utryghed blandt de borgere, der færdes her.

Det vil et bredt samarbejde mellem kredsens kommuner, Banedanmark, DSB og Politiet nu gøre noget ved gennem en tværfaglig indsats, der kaldes projekt Hot Spot Stationer[i]. Formålet er at skabe øget tryghed på og omkring stationerne i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds.  

Det er stationerne i Slagelse, Næstved, Haslev, Vordingborg og Nykøbing Falster, der i første omgang er omfattet af projektet. Men samarbejdsparterne vurderer løbende, om andre stationer skal indgå i projektet.

Tryghedsvandringer

Defem lokale Hot Spot Stationsprojekter, der er sat sammen af repræsentanter fra de enkelte samarbejdsparter, skal hver især med bistand fra Det Kriminalpræventive Råd bl.a. foretage såkaldte ”tryghedsvandringer”, som skal afdække, om der er eventuelle uhensigtsmæssigheder i de fysiske forhold ved den pågældende station.

- Det har vist sig, at områder, der bærer præg af kriminalitet, fx hærværk, tiltrækker yderligere kriminalitet, og derfor er omgivelserne ved stationerne i sig selv vigtige. Desuden kan fx klipning af høje hække og andre fysiske justeringer i området omkring stationerne også indvirke på tryghedsfølelsen og kriminaliteten. Det er også påvist, at politimæssige indsatser på begrænsede geografiske lokaliteter er temmelig effektive, uden at kriminaliteten blot flytter til et andet sted, siger politidirektør Lene Frank, der ser frem til samarbejdet.

Koordinerede indsatser

DSB, Banedanmark og kommunen følger op på de tiltag, der aftales i forbindelse med  tryghedsvandringerne. Samtidig sætter politiet relevante politimæssige indsatser i værk på og omkring
stationerne. Desuden kan politiet og kommunen også gennemføre særlige præventive indsatser fx via Lokalråd, Banderåd og i SSP-regi, og de lokale projekter kan inddrage yderligere samarbejdspartere - fx butiksbestyrerne på stationerne.

Tidsplan og evaluering

Projekt Hot Spot Stationer er forankret i en styregruppe bestående af Kredsrådet (politiets øverste ledelse og borgmestrene), DSB og Banedanmark:

- Vi har alle en fælles interesse i at skabe tryghed i områderne omkring togstationerne til gavn for såvel lokale beboere som de rejsende.  Projektet sættes i gang i løbet af de første måneder af 2014, og det vil løbe frem til udgangen af 2015. Herefter vil vi evaluere resultaterne og vurdere, om vi skal fortsætte. En del af evalueringen vil bestå i tryghedsmålinger som DSB foretager på de enkelte stationer før og efter projektet, siger Susanne Mørch Koch, Kommerciel direktør i DSB.

 

[i] I forbindelse med kriminalitet er et hot spot et fysisk afgrænset område, der er ekstra udsat for uroligheder og kriminalitet.Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har hovedstation i Næstved og dækker den sydlige del af Sjælland samt Lolland og Falster med lokalstationer i Slagelse, Vordingborg, Nykøbing F. og Nakskov samt udlændingekontrolafdelingen i Maribo.