Skip to main content

Fokus på borgernær politibetjening

Pressemeddelelse   •   Jan 10, 2017 08:35 CET

På årets sidste kredsrådsmøde, hvor Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mødtes med politikredsens syv borgmestre, fortalte politidirektør Lene Frank om den forestående reorganisering af politiet på Sydsjælland og Lolland-Falster, hvor bl.a. forebyggelse og tryghed vil spille en fremtrædende rolle.

Forebyggelse og borgernær politibetjening får en central plads i den nye organisering af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som træder i kraft 1. marts 2017. Og der vil i den nye organisation være et betydeligt øget fokus på ofre, tryghedsskabende aktiviteter og opsøgende arbejde i lokalområderne. Det orienterede politidirektør Lene Frank politikredsens 7 borgmestre om på det seneste kredsrådsmøde den 12. december.

- Der bliver i den nye organisation flere ressourcer til borgernær politibetjening med endnu mere fokus på forebyggelse, tryghed og kommunikation. Vi skal bl.a. arbejde med indsatser, som betyder, at vi er synligt til stede, både hvor det politimæssigt set er relevant, og hvor borgerne efterspørger det. Der skal arbejdes med forebyggelse på mange fronter, med tryg­hed, med kommunikation og meget mere, siger politidirektør Lene Frank.

Øget fokus på tryghed og forebyggelse

En af de mest markante ændringer i setuppet omkring det fremtidige forebyggelsesarbejde og den borgernære politibetjening er, at der bliver afsat såkaldte skærmede ressourcer til arbejdet. Det vil sige, at de medarbejdere, der står for disse specifikke opgaver, ikke sættes ud til andre politiopgaver. På den måde bliver området vægtet langt tungere end tidligere.

- Vi har valgt at prioritere området ved at skærme de medarbejdere, der arbejder med forebyggelse. På den måde opnår vi en stærkere kontakt til borgerne, når det er de samme personer, som kommer rundt. Den genkendelighed og nærhed, der opstår begge veje, tror vi på giver store fordele, fortæller Lene Frank.

Selv om nogle af kredsens borgmestre udtrykker bekymring i forhold til andre elementer i omorganiseringen af politiarbejdet i kredsen, særligt færre politifolk på nogle af stationerne og en flytning af kredsens hundeafdeling fra Slagelse og Nykøbing til Vordingborg, så bakker alle op om planerne for den nye forebyggelsesafdeling, herunder borgmester Knud Erik Hansen fra Faxe:

- Jeg er meget tilfreds med de planer for den borgernære politibetjening, vi har fået forelagt, hvor der er stort fokus på tryghed og forebyggelse. Det betyder rigtig meget i forhold til de borgere, jeg repræsenterer og samarbejdet mellem politiet og kommunen.

Borgmester Holger Schou Rasmussen fra Lolland Kommune er også glad for udsigten til endnu mere fokus på tryghed og forebyggelse:

- På trods af, at reorganiseringen i politiet bl.a. betyder, at der vil blive færre betjente stationeret i Nakskov – noget vi er skeptiske overfor – så kan jeg fuldt ud bakke op om styrkelsen af forebyggelsesområdet og tryghedsarbejdet.

Parathed, kvalitet og godt arbejdsmiljø

Der arbejdes stadig på at få de sidste byggeklodser på plads i reorganiseringspuslespillet, men de overordnede principper i den kommende reorganisering af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er bl.a.:

  • Et mere robust beredskab, som samtidig skal varetage flere opgaver.
  • Flere ressourcer til bor­gernær politibetjening med endnu mere fokus på forebyg­gelse, tryghed og kommunikation.
  • Styrkelse af efterforskningen og udlændingekontrolafdelingen.
  • Specialisering i stærke faglige miljøer.
  • En effektiv og kvalitetsbevidst organisation.
  • Fokus på arbejdsmiljø.

- Borgerne vil med den nye organisering forhåbentlig mærke vores øgede fokus på forebyggelse, nærhed og tryghed. Internt får medarbejderne mulighed for specialisering og fordybelse, og dermed mulighed for at arbejde effektivt og levere et godt stykke arbejde. På den måde får vi jo også mere tilfredse medarbejdere og et godt arbejdsmiljø. Det resulterer udadtil i et politi, som er parat, og som leverer god kvalitet og tryghed, forklarer politidirektør Lene Frank


Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har hovedstation i Næstved og dækker den sydlige del af Sjælland samt Lolland og Falster med lokalstationer i Slagelse, Vordingborg, Nykøbing F. og Nakskov samt udlændingekontrolafdelingen i Maribo.