Skip to main content

Tiltale mod sygeplejerske for overtrædelse af autorisationsloven

Pressemeddelelse   •   Jan 04, 2018 08:00 CET

Anklagemyndigheden har den 15. december 2017 rejst tiltale mod en sygeplejerske ved Nykøbing Falster Sygehus for overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersoner § 75. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

En autoriseret sundhedsperson, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

Sagen udspringer af den tidligere sag mod en sygeplejerske ved Nykøbing Falster Sygehus, der er dømt for at forsøge at dræbe fire patienter på sygehuset.

Sagen er berammet til hovedforhandling den 8., 13., 16. og 27. marts 2018 ved Retten i Nykøbing Falster .

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ikke yderligere kommentarer til anklageskriftet.

Pressen kan søge aktindsigt i anklageskriftet på ssj-juriststuderende@politi.dk under henvisning til j.nr. 1900-86271-00001-16.

Det skal understreges, at der den 2. januar 2018 af Retten i Nykøbing Falster er afsagt kendelse om navneforbud i sagen. Kendelsen indebærer, at der er nedlagt forbud imod offentligt at gengive den pågældendes navn, stilling eller bopæl. Der må heller ikke gengives andre oplysninger, der offentliggør den pågældendes identitet.


Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har hovedstation i Næstved og dækker den sydlige del af Sjælland samt Lolland og Falster med lokalstationer i Slagelse, Vordingborg, Nykøbing F. og Nakskov samt udlændingekontrolafdelingen i Maribo.