Nyheder

2012-03-07 09:50 CET Kara/Noveren DTU har netop færdiggjort en rapport, der beskriver en LCA (livscyklusvurdering) af kildesorteret organisk dagrenovation på BioVækst, et kombineret biogas- og komposteringsanlæg.