Pressemeddelelser

2014-03-27 12:24 CET Trafikselskabet Movia N-busserne kører efter vintertidskøreplanen hele natten mellem lørdag og søndag

2014-03-14 13:33 CET Trafikselskabet Movia Rejsekortet skal i følge planen gennemføre en opgradering af systemet i løbet af forsommeren. Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) har besluttet at forlænge salget af klippekort for at sikre, at systemopdateringen ikke kommer til at falde sammen med udfasningen af klippekort.

Movia belønner busselskaberne for glade kunder

2014-03-10 06:06 CET Trafikselskabet Movia Kunderne er glade og busserne kører som de skal. Movia har netop udbetalt rekordhøje bonusser til busoperatørerne. Bonusudbetalingerne bliver givet ud fra tilbagemeldinger fra omkring 30.000 passagerer om deres oplevelser med busserne

Refusion af klippekort i Vestsjælland ophører 1. april 2014

2014-03-06 06:00 CET Trafikselskabet Movia Det er snart 3 år siden, at salg af klippekort stoppede i Vestsjælland. Ubenyttede eller delvist ubenyttede klippekort til rejser i Vestsjælland refunderes inden d. 1. april 2014. Derfor skal du inden da udfylde og indsende et refusionsskema, hvis du ønsker at få refunderet klippekort.

Movia går mod et højere miljømål

2014-02-26 06:00 CET Trafikselskabet Movia Movia tager et trin op ad miljøstigen med afgørelsen af det seneste udbud af busdriften. Godt 11 procent af Movias samlede busdrift har været i spil. Med afgørelsen kan de sjællandske buspassagerer se frem til mere miljøvenlig bustrafik

95 procent af Movias kunder er tilfredse med busrejsen

2014-02-06 10:54 CET Trafikselskabet Movia I 2013 svarede 95 pct. af Movias kunder, at de var enten ’meget tilfredse’ (19 pct.) eller ’tilfredse’ (76 pct.) med busrejsen alt i alt. Det viser Movias kundetilfredsmåling, hvor cirka 30.000 kunder er blevet spurgt om deres holdning til den service, trafikselskabet leverer.

2014-01-15 16:06 CET Trafikselskabet Movia Onsdag d. 15. januar holdt Movias nyvalgte repræsentantskab møde og øverst på dagsor-denen stod valg af 6 medlemmer til Movias bestyrelse for de kommende fire år. Efter repræsentantskabsmødet trådte den nye bestyrelse sammen og nedsatte sig med Thomas Gyldal Petersen som formand og Per Hovmand som næstformand.

2014-01-08 11:05 CET Trafikselskabet Movia Miljøministeriet har bevilget 6,1 millioner kroner til et projekt, udarbejdet af Movia, Københavns Kommune og tre private virksomheder, der skal nedbringe forureningen fra ældre busser til et niveau svarende til en helt ny bus.

2014-01-08 09:34 CET Trafikselskabet Movia Helsingør, Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner er fra denne uge kommet med i Movias Flextur-ordning. Dermed er i alt 30 kommuner nu med i den fleksible kørselsordning, der betyder, at borgerne kan bestille kørsel fra adresse til adresse i de kommuner, der er med i ordningen.

2013-12-16 17:00 CET Trafikselskabet Movia Den årlige regulering af taksterne i den kollektive trafik træder i kraft d. 19. januar 2014. Priserne stiger i takstområde Syd gennemsnitligt med 0,4%. Rabat uden for myldretiden på rejsekort fortsætter.