Pressemeddelelser

Trafikaftalen kommer buspassagerne til gode

2014-06-13 06:00 CEST Trafikselskabet Movia Regeringen og forligsparterne har med trafikaftalen afsat midler til bl.a. busfremkommelighed i hovedstadsområdet, analyse af letbaner og BRT i Storkøbenhavn samt andre initiativer, som samlet set gavner den kollektive trafik i hele landet. Trafikselskabet Movia tager positiv imod den samlede trafikaftale.

Begrænset interesse for brug af cykeltrailer på bus 320R

2014-05-12 08:37 CEST Trafikselskabet Movia Region Hovedstaden og Movia vil dog fortsat arbejde for at få cykler med i flere busser

Elbusserne overrasker positivt

2014-05-08 10:53 CEST Trafikselskabet Movia Siden januar har Movia testet to elbusser i København. Og der er indtil videre gode resultater. De kan både køre længere på en opladning end forventet, og der er færre udgifter til el i forhold til, hvis busserne kørte på diesel.

2014-03-27 12:24 CET Trafikselskabet Movia N-busserne kører efter vintertidskøreplanen hele natten mellem lørdag og søndag

2014-03-14 13:33 CET Trafikselskabet Movia Rejsekortet skal i følge planen gennemføre en opgradering af systemet i løbet af forsommeren. Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) har besluttet at forlænge salget af klippekort for at sikre, at systemopdateringen ikke kommer til at falde sammen med udfasningen af klippekort.

Movia belønner busselskaberne for glade kunder

2014-03-10 06:06 CET Trafikselskabet Movia Kunderne er glade og busserne kører som de skal. Movia har netop udbetalt rekordhøje bonusser til busoperatørerne. Bonusudbetalingerne bliver givet ud fra tilbagemeldinger fra omkring 30.000 passagerer om deres oplevelser med busserne

Refusion af klippekort i Vestsjælland ophører 1. april 2014

2014-03-06 06:00 CET Trafikselskabet Movia Det er snart 3 år siden, at salg af klippekort stoppede i Vestsjælland. Ubenyttede eller delvist ubenyttede klippekort til rejser i Vestsjælland refunderes inden d. 1. april 2014. Derfor skal du inden da udfylde og indsende et refusionsskema, hvis du ønsker at få refunderet klippekort.

Movia går mod et højere miljømål

2014-02-26 06:00 CET Trafikselskabet Movia Movia tager et trin op ad miljøstigen med afgørelsen af det seneste udbud af busdriften. Godt 11 procent af Movias samlede busdrift har været i spil. Med afgørelsen kan de sjællandske buspassagerer se frem til mere miljøvenlig bustrafik

95 procent af Movias kunder er tilfredse med busrejsen

2014-02-06 10:54 CET Trafikselskabet Movia I 2013 svarede 95 pct. af Movias kunder, at de var enten ’meget tilfredse’ (19 pct.) eller ’tilfredse’ (76 pct.) med busrejsen alt i alt. Det viser Movias kundetilfredsmåling, hvor cirka 30.000 kunder er blevet spurgt om deres holdning til den service, trafikselskabet leverer.

2014-01-15 16:06 CET Trafikselskabet Movia Onsdag d. 15. januar holdt Movias nyvalgte repræsentantskab møde og øverst på dagsor-denen stod valg af 6 medlemmer til Movias bestyrelse for de kommende fire år. Efter repræsentantskabsmødet trådte den nye bestyrelse sammen og nedsatte sig med Thomas Gyldal Petersen som formand og Per Hovmand som næstformand.