Pressemeddelelser

​Nordens dag i Almedalen: Missbruk av fakta – Alkohol och droger i medierna

​Nordens dag i Almedalen: Missbruk av fakta – Alkohol och droger i medierna

2015-06-18 09:40 CEST
Vin är nyttigt. Vin är inte alls nyttigt. Så kan det låta när medierna skriver om nya r...

Vad gör Nordens Välfärdscenter?

Vad gör Nordens Välfärdscenter?

2014-02-03 14:17 CET
Nordens Välfärdscenter är med och utvecklar den nordiska välfärdsmodellen. Alkohol- och...

Nytt EU-projekt om alkohol i startgroparna

2013-06-04 10:19 CEST
Att föra alkoholpolitik på EU-nivå är svårt. Inte nog med att medlemsländerna har olika...

Tre dilemmaer i dansk misbrugsbehandling

2013-05-14 10:45 CEST
Strukturreformen reformerede i 2007 den offentlige danske sektor med inspiration fra de...

Alkohol som alibi för våldtäkt?

2013-03-18 14:18 CET
I medierna tenderar våldtäkter utförda av vita svenska män att förklaras med alkohol. D...

Stereotypin om den alkoholiserade samen

2013-02-25 09:51 CET
Bilden av samer som ett törstigt folk är en stereotypi, argumenterar Anna Rita Stein i ...

Droger, män och rock n’ roll – Den kvinnliga rockstjärnans perspektiv

2013-02-21 09:48 CET
Kvinnliga rockartister glöms ofta bort när man beskriver rockmusikens värld. Kvinnorna ...

Nytt temahefte fra Nordens Velferdssenter: Eldre i informasjonssamfunnet

Nytt temahefte fra Nordens Velferdssenter: Eldre i informasjonssamfunnet

2012-09-03 15:07 CEST
I dag er digital delaktighet en forutsetning for et velfungerende demokrati. Selv om b...

Ny populærvidenskabelig hjemmeside om alkohol- og narkotikaforskning

Ny populærvidenskabelig hjemmeside om alkohol- og narkotikaforskning

2012-06-15 11:49 CEST
Vi tycker att alla ska få ta del av forskningsresultat. Därför har vi startat popNAD - ...