Pressemeddelelser

2015-11-19 12:09 CET Frie Skolers Lærerforening Besparelserne på efterskolerne kommer til at ramme de unge, som har allermest brug for et efterskoleophold, siger Uffe Rostrup, som også forudser, at flere efterskoler går konkurs i de kommende år

2015-11-19 12:06 CET Frie Skolers Lærerforening Efter fem år med målrettede besparelser på de frie grundskoler øges bevillingerne denne gang med 120 mio. kr.

Stærkt samarbejde mod vold i unge kæresteforhold

2015-11-17 11:04 CET Det Kriminalpræventive Råd Der er stærke kræfter bag et nyt gratis undervisningsmateriale, som skal forebygge vold i unges kæresteforhold. Organisationerne Bryd Tavsheden, Landsorganisation af Kvindekrisecentre, Dialog mod Vold og Det Kriminalpræventive Råd udgiver sammen et undervisningsmateriale, som skal hjælpe unge til at se og reagere på faresignaler i deres kæresteforhold. Ungdomsbyen har udarbejdet materialet.

Stadig flere børn af misbrugere søger hjælp

2015-11-10 07:50 CET TUBA Antallet af henvendelser fra børn og unge, der søger hjælp i organisationen TUBA er steget voldsomt de seneste år. 2015 byder på en yderligere stigning, og dermed lang ventetid for de unge. Området er simpelthen for lavt prioriteret, mener landsleder

Aarhus-baseret fagforening genvælger sin formand

2015-11-08 10:30 CET Frie Skolers Lærerforening

Osted-lærer genvalgt som fagforeningsformand

2015-11-08 10:16 CET Frie Skolers Lærerforening I sine korte tid som formand for lærerne på de frie grundskoler og efterskoler har Uffe Rostrup oplevet det hele: en kæmpe krise, som var ved at koste foreningen livet, og nu en periode, hvor det går fremad og ser lysere ud.

Fjern historisk fejl – genfind balancen på skoleområdet med Liberal Alliance

2015-11-06 20:30 CET Frie Skolers Lærerforening De er urimelige og uretfærdige, de selektive besparelser, som siden 2010 har ramt de frie skoler. FSL støtter helhjertet Liberal Alliances forsøg på at genfinde balancen mellem folkeskolen og de frie grundskoler.

​International sport og kultur konference til København

2015-11-05 11:46 CET GAME I denne weekend gæster 30 oplægsholdere og 250 deltagere fra hele verden GAME Streetmekka i København. Anledningen er konferencen MOVE, som er ’International Sport and Culture Association’s (ISCA’s) 20 års jubilæum.