Nyheder

Frederiksberg sikrer sig mod skybrud

Frederiksberg sikrer sig mod skybrud

2018-05-17 11:07 CEST

Arbejdet er gået i gang med at etablere bassinledninger under Frederiksberg, så borgere...

CO2-kvoter: EU-Kommissionen påbegynder fastlæggelse af ny carbon leakage-liste

CO2-kvoter: EU-Kommissionen påbegynder fastlæggelse af ny carbon leakage-liste

2018-05-17 10:08 CEST

Europa-Parlamentet har vedtaget en aftale om CO2-kvoteordningens såkaldte fase 4 for pe...

Leg og læring på Harteværket

Leg og læring på Harteværket

2018-05-16 15:31 CEST

En af EWIIs adoptionsklasser besøgte Harteværket for at teste et af værkets undervisnin...

Energistyrelsen lancerer ny publikation om det internationale energisamarbejde

Energistyrelsen lancerer ny publikation om det internationale energisamarbejde

2018-05-16 08:00 CEST

Energistyrelsen udgiver den engelsksprogede publikation ’Danish Energy Partnership Prog...

Dansk start up vil effektivisere affaldshandel på verdensplan

Dansk start up vil effektivisere affaldshandel på verdensplan

2018-05-15 12:49 CEST

Ny digital handelsform skal gøre det lettere at flytte affald fra deponi til genanvende...

Lilleholt indgår nyt samarbejde med Skotland om fjernvarme og energieffektivitet i bygninger

Lilleholt indgår nyt samarbejde med Skotland om fjernvarme og energieffektivitet i bygninger

2018-05-14 15:10 CEST

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: I dag mødes energi-, for...

Energimærkning af store bygninger skal give højere udbytte

Energimærkning af store bygninger skal give højere udbytte

2018-05-14 10:55 CEST

Energistyrelsen har i samarbejde med KL, Danske Regioner, Bygningsstyrelsen og Forsvars...

Høring om pristillæg til forsøgsvindmøller på land

Høring om pristillæg til forsøgsvindmøller på land

2018-05-14 10:37 CEST

Energistyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse i høring om pristillæg til elekt...