Pressemeddelelser

2011-01-27 10:28 CET Region Midtjylland Fredag 28. januar slår Skejby dørene op for helt nye faciliteter for gravide.

2011-01-26 06:45 CET Region Midtjylland Når Region Nordjylland og Region Midtjylland i april sætter gang i forsøgsordningen med en akutlægehelikopter, bliver det SOS International, der leverer helikopter og mandskab.

2011-01-26 06:12 CET Region Syddanmark Region Syddanmark ansætter Peter Fosgrau fra Sydvestjysk Sygehus som ny direktør på Odense Universitetshospital.

2011-01-25 09:14 CET Furesø Kommune Stigende sundhedsudgifter og flere ældre øger presset på at få skabt et bedre samarbejde mellem kommune, praktiserende læger og hospitalet, og kommunerne kan regne med flere opgaver.

2011-01-18 08:41 CET Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen har udsendt opsamlende ansøgningsmateriale med henblik på, at regioner og private sygehuse kan ansøge om at varetage afventende specialfunktioner, herunder udviklingsfunktioner i specialevejledningerne.

2011-01-18 06:16 CET Region Syddanmark Klaus Müller-Nielsen er udnævnt til ledende overlæge for den nyfusionerede børne- og ungdomspsykiatriske afdeling, der dækker Kolding og Augustenborg.

2011-01-13 10:19 CET Region Midtjylland Planlagte operationer er aflyst. Ekstra operationsstuer er åbnet. Ventetiden i skadestuen er uoverskuelig, og overbelægningen på sengestuerne er massiv. Det hele skyldes vejrliget og vintersygdomme. Det har aldrig været så slemt som nu, lyder det fra personalet.

2011-01-12 10:06 CET Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Århus sygehus, må nedlægge medicinske sengepladser og spare på administrationen for at opfylde regionens sparekrav

2011-01-12 09:43 CET Region Sjælland

2011-01-12 09:41 CET Region Sjælland