Pressemeddelelser

2011-02-11 09:13 CET Odense Kommune Lyder det fra godt 80 % af de odenseanere, der har deltaget i den store sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?”, der bliver offentliggjort i dag. Undersøgelsen peger dog på, at der er brug for mere målrettet forebyggelse.

2011-02-11 07:24 CET Odense Kommune Resultatet af den syddanske sundhedsprofil, Hvordan har du det?, er nu offentliggjort. Sundhedsprofilen gør det muligt for kommunerne at prioritere bedre i indsatsen om forebyggelse og sundhedsfremme. Det er oplagt, at kommunerne målretter indsatsen over for borgere med ringe egenomsorgsevne.

2011-02-08 07:07 CET Region Nordjylland Nye regler for sterilisation og fertilisation har givet klager fra patienter. Region Nordjylland har fået mange henvendelser om de nye regler og 25 konkrete klager.

2011-02-07 13:13 CET Vejle Kommune Social- og sundhedsassistentelev Ida Ajken Jensen, som lige nu er elev på plejecenteret Hovergården i Vejle Kommune har netop vundet DM i Skills inden for Social- og Sundhedsuddannelserne. DM i Skills handler om, at eleverne skal vise deres kunnen inden for deres uddannelse.

2011-01-26 06:12 CET Region Syddanmark Region Syddanmark ansætter Peter Fosgrau fra Sydvestjysk Sygehus som ny direktør på Odense Universitetshospital.

2011-01-25 09:14 CET Furesø Kommune Stigende sundhedsudgifter og flere ældre øger presset på at få skabt et bedre samarbejde mellem kommune, praktiserende læger og hospitalet, og kommunerne kan regne med flere opgaver.

2011-01-18 08:41 CET Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen har udsendt opsamlende ansøgningsmateriale med henblik på, at regioner og private sygehuse kan ansøge om at varetage afventende specialfunktioner, herunder udviklingsfunktioner i specialevejledningerne.

2011-01-18 06:16 CET Region Syddanmark Klaus Müller-Nielsen er udnævnt til ledende overlæge for den nyfusionerede børne- og ungdomspsykiatriske afdeling, der dækker Kolding og Augustenborg.

2011-01-12 09:43 CET Region Sjælland

2011-01-12 09:41 CET Region Sjælland