Pressemeddelelser

2010-09-13 10:10 CEST Social- og Integrationsministeriet En ny task force skal hjælpe kommunerne med at lære den nye lovgivning Barnets Reform at kende. Barnets Reform skal sikre, at udsatte børn i tide får den hjælp og støtte, de har behov for.

2010-09-02 08:46 CEST Dansk Byggeri Danske Anlægsentreprenører fremlægger nu National Handlingsplan til forebyggelse af oversvømmelser og forurening. Planen skal i løbet af de næste 15 år sikre moderne kloakker og gøre kloakker og afløb klar til fremtidens klimaudfordringer.

2010-09-01 09:25 CEST Region Midtjylland Hospitalet skal ud i hjemmet. Kun patienter, der har brug for højt specialiseret behandling har bedst af at være på hospitalet. Det er målet for et samarbejde mellem Århus Kommune og Region Midtjylland.

2010-08-30 09:15 CEST Odense Kommune Mandag den 6. september starter Alle Børn Cykler, og i Odense er der i år ekstra stor tilslutning til den nationale kampagne. I Cyklisternes By er der glæde over den gode opbakning til kampagnen.

2010-08-26 09:54 CEST Region Midtjylland Fra sidst på vinteren får vi en sygeplejerske eller en anden sundhedsprofessionel i røret i alle de tilfælde, hvor vi ringer alarm 112 om enten alvorlig sygdom eller ulykke.

2010-08-25 11:44 CEST Odense Kommune Der har gennem flere år været fokus på at sikre de bløde trafikanter, som skal krydse Assensvej i Bellinge. På den ene side ligger Rasmus Rask skolen og på den anden side et stort boligområde, så mange gående og cyklende børn har oplevet turen over Assensvej som en meget utryg skolevej Den nye stibro vil betyde, at ca. 100 af de elever, som ellers ville blive kørt til skole, selv kan...

2010-08-25 11:40 CEST Region Sjælland Regionsrådets formand og borgmestrene i de 17 kommuner i Region Sjælland har i dag valgt at anbefale de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet at godkende en rammeaftale for det specialiserede socialområde i 2011.

2010-08-24 09:27 CEST Region Midtjylland - Ja, det er kaffe til ledelsen!, siger Gitte Bergenholz fra afdeling E med et smil, da hun sætter sig på hug med sin vandkande ved den store 10.000 liters tankvogn, der er parkeret ved bygning 4 på Nørrebrogade.

2010-08-23 09:49 CEST Klima- og Energiministeriet Miljøminister Karen Ellemann (V) og klima- og energiminister Lykke Friis (V) vil have afklaret, hvorfor der stadig er kommuner, der endnu ikke er i gang med at tilpasse sig til klimaforandringerne. De to ministre har derfor i fællesskab inviteret Martin Damm, der er formand for Kommunernes Landsforenings Teknik- og Miljøudvalg, til et møde med ét punkt på dagsordnen: Hvad afholder nogle...

2010-08-23 08:57 CEST Region Sjælland Én indgang for alle akut syge og tilskadekomne Holbæk Sygehus skal være et af Region Sjællands fire akutsygehuse. Det besluttede Regionsrådet i forbindelse med sygehusplanen i foråret. I dag tog Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen det første spadestik til udvidelsen af netop Akutafdelingen på Holbæk Sygehus.