Pressemeddelelser

2010-10-07 11:22 CEST Ministeriet for Børn og Undervisning Et besøg i Herning Kommune gav viden om, hvordan kommunen arbejder med at reducere udgifterne til specialundervisning. Under projektnavnet "Knæk Kurven" har kommunen valgt at investere 14 millioner kroner for at sikre en mere inkluderende folkeskole.

2010-10-04 10:52 CEST Ikast-Brande Kommune /PressWire/ -- Herningvej i Brande spærres fra mandag den 4. oktober 2010 til og med torsdag den 14. oktober kl. 18.Herningvej opgraves umiddelbart syd for Fløvej.Vejen spærres totaltVejlukningen er en direkte konsekvens af den kraftige regn der ramte området omkring Brande den 18. august. Den kraftige strøm i bækken medførte, at rørunderføringen under Herningvej delvis sank...

2010-09-15 09:06 CEST Odense Kommune Livetransmissionen fra Odense Byråds førstebehandling af budgettet for 2011 i morgen, onsdag d. 15. september, sendes kl. 15.00 og ikke kl. 17.00, som det ellers fremgik af vores pressemeddelelse udsendt i dag kl. 10.25.

2010-09-15 08:55 CEST Odense Kommune Du kan opleve byrådets førstebehandling af kommunebudgettet for 2011 live på din pc - og fremover følge med på nettet i de direkte transmissioner fra byrådssalen. Og som noget nyt zoomer robotkameraer i byrådssalen automatisk ind på den politiker, der har ordet.Live-transmissionerne er en del af kommunens web-strategi, der blandt andet skal give borgerne bedre mulighed for at tage del i...

2010-09-13 10:10 CEST Social- og Integrationsministeriet En ny task force skal hjælpe kommunerne med at lære den nye lovgivning Barnets Reform at kende. Barnets Reform skal sikre, at udsatte børn i tide får den hjælp og støtte, de har behov for.

2010-09-02 08:46 CEST Dansk Byggeri Danske Anlægsentreprenører fremlægger nu National Handlingsplan til forebyggelse af oversvømmelser og forurening. Planen skal i løbet af de næste 15 år sikre moderne kloakker og gøre kloakker og afløb klar til fremtidens klimaudfordringer.

2010-08-30 09:15 CEST Odense Kommune Mandag den 6. september starter Alle Børn Cykler, og i Odense er der i år ekstra stor tilslutning til den nationale kampagne. I Cyklisternes By er der glæde over den gode opbakning til kampagnen.

2010-08-25 11:44 CEST Odense Kommune Der har gennem flere år været fokus på at sikre de bløde trafikanter, som skal krydse Assensvej i Bellinge. På den ene side ligger Rasmus Rask skolen og på den anden side et stort boligområde, så mange gående og cyklende børn har oplevet turen over Assensvej som en meget utryg skolevej Den nye stibro vil betyde, at ca. 100 af de elever, som ellers ville blive kørt til skole, selv kan...

2010-08-25 11:40 CEST Region Sjælland Regionsrådets formand og borgmestrene i de 17 kommuner i Region Sjælland har i dag valgt at anbefale de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet at godkende en rammeaftale for det specialiserede socialområde i 2011.

2010-08-23 09:49 CEST Klima- og Energiministeriet Miljøminister Karen Ellemann (V) og klima- og energiminister Lykke Friis (V) vil have afklaret, hvorfor der stadig er kommuner, der endnu ikke er i gang med at tilpasse sig til klimaforandringerne. De to ministre har derfor i fællesskab inviteret Martin Damm, der er formand for Kommunernes Landsforenings Teknik- og Miljøudvalg, til et møde med ét punkt på dagsordnen: Hvad afholder nogle...