Pressemeddelelser

2011-05-10 10:57 CEST Indenrigs- og Sundhedsministeriet Efter regeringen i fem år har haft særlig fokus på psykisk syge kriminelle, laver regionerne langt oftere aftaler om, hvem der har ansvaret for at følge de psykiatriske patienter, efter de er udskrevet. Det giver håb om mindre brug af tvang over for de alvorligst psykisk syge borgere og bedre sammenhæng i behandlingsforløbene for de retspsykiatriske patienter. ”Nu bærer regeringens...

2011-05-10 10:57 CEST Finansministeriet Regeringen har med ABT-fonden sat velfærdsteknologi på dagsordenen. Fondens mange projekter afprøver en vifte af nye teknologier og løsninger, der skal frigøre tid for offentligt ansatte og dermed bidrage til at gøre den offentlige sektor mere effektiv. Det kan man læse i ABT-fondens årsrapport for 2010, der netop er udkommet. Rapporten gør status over fondens andet leveår og...

2011-05-10 10:50 CEST Ministeriet for Børn og Undervisning Den 16. maj overrækker Troels Lund Poulsen Undervisningsmiljøprisen til uddannelsessteder, der har gjort en ekstraordinær indsats for undervisningsmiljøet.

2011-05-10 10:49 CEST Finansministeriet Danmark har i dag fremsendt sit Konvergensprogram og Nationale Reformprogram til EU. Konvergensprogrammet og reformprogrammet er udarbejdet i overensstemmelse med hhv. EU?s Stabilitets- og Vækstpagt og Europa2020-strategien, den europæiske strategi for vækst og beskæftigelse.

2011-05-10 10:43 CEST Udenrigsministeriet Med lanceringen af Global Grøn Vækst Forum - 3GF vil den danske regering bygge bro mellem det politiske liv og erhvervslivet.

2011-05-09 09:53 CEST Finansministeriet Forhandlingerne om en tilbagetrækningsreform mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre fortsætter søndag den 8. maj kl. 14 i Finansministeriet.Yderligere oplysningerKommunikationschefSøren GregersenT 33 92 40 08M 29 61 07 11E sgr@fm.dk

2011-05-09 09:19 CEST Region Sjælland

2011-05-09 09:09 CEST Udenrigsministeriet Danmark udsender i løbet af forsommeren en række danskere til centrale poster i EU's mission i Kosovo EULEX.

2011-05-09 07:02 CEST Transportministeriet

2011-05-06 11:22 CEST KL - Kommunernes Landsforening ”Uddannelsesparathed” og ”uddannelsesparathedsvurdering” er nye ord i det danske sprog. Som et led i regeringens ungepakke har alle kommuner i år op til 1. marts vurderet, om de unge i folkeskolernes afgangsklasser er parate til gymnasiet eller teknisk skole. Resultatet er, at knap 94 pct. går i gang med en uddannelse efter sommerferien, viser nye tal fra Undervisningsministeriet.”Det...