Pressemeddelelser

2011-02-23 10:32 CET Furesø Kommune Onsdag 2. marts er der dialogmøde for unge i Furesø Kommune.Er du under 25 år, og har du ideer til, hvordan det kan blive endnu bedre at være ung i Furesø, så mød op i Kulturhuset i Farum, 2. marts kl. 19-20.30. 

2011-01-24 06:59 CET Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen gennemfører i 2011 og første halvdel af 2012 ti informationsindsatser med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Det fremgår af den kampagnekalender, som netop er blevet offentliggjort og sendt til alle landets kommuner.

2011-01-14 08:52 CET Tønder Kommune Snerydningsmateriel er nødt til at køre i transit fra saltlageret i Sølvsted til de steder, hvor saltet skal spredes.

2010-12-29 11:27 CET Københavns Kommune Vi prioriterer at salte på byens indfaldsveje og cykelstier

2010-12-27 13:04 CET Holstebro Kommune Fra 3. januar 2011 bliver gadebelysningen reduceret i Holstebro Kommune. Gadelyset vil blive slukket 4 timer om natten. Perioden for natreduktion, hvor dele af gadelyset slukkes, bliver udvidet, og i sommerperioden vil gadelyset forblive slukket.

2010-12-20 11:49 CET Københavns Kommune /PressWire/ Den hårde vinter i både Europa og i Danmark har nu medført, at Københavns Kommune ikke kan få leveret de nødvendige mængder vejsalt.Den manglende salt betyder, at Københavns Kommunes vintertjeneste ikke kan levere det sædvanlige serviceniveau på kørebaner, cykelstier og på de gangarealer som Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for.Vintertjenesten vil derfor i den...

2010-12-20 11:48 CET Anvendt KommunalForskning /PressWire/ Bogligt svage studerende savner sammenhæng mellem teori og praksis på professionsuddannelserne, og derfor dropper mange ud. En effektiv indsats fra skolen gør en forskel, viser en analyse fra AKF, Anvendt KommunalForskning.Studerende, der læser til sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog, savner ofte sammenhæng mellem den teori, de lærer på skolen, og den virkelighed, de...

2010-12-10 10:24 CET Region Midtjylland Efter nytår skal alle, der ønsker at komme i kontakt med en psykiatrisk skadestue, ringe til sin læge eller vagtlægen for at blive henvist. Samtidig åbner en ny psykiatrisk rådgivningstelefon.

2010-12-08 10:19 CET Nyborg Kommune Nyborg Kommune har fået tildelt 2.150.000 kr. af Sundhedsstyrelsen til et fireårigt projekt under Satspuljen: Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Modelprojektet ”En god start - sammen” er sammen med 9 andre kommuner udvalgt blandt 36 projekter.”En sund start - sammen” skal forebygge uhensigtsmæssig sundhedsadfærd hos forældre til spæd- og...