Pressemeddelelser

2010-11-30 10:20 CET Realdania En letbane fra Herlev Station mod syd over Øresundsbroen til Malmø, op langs den svenske kyst til Helsingborg, over til Helsingør og retur til Herlev. Det kan blive virkelighed om 30-50 år, hvis en ny Ringbyvision for byområderne langs Ring 3 løftes hele vejen. Visionen for Loop City er udarbejdet for Realdania af BIG - Bjarke Ingels Group m.fl. og præsenteres for politikere i ti...

2010-11-16 11:36 CET Ikast-Brande Kommune ”Det har det hele. Både alvor og masser af humor, og et flot layout, hvor der er kælet for billederne” lød dommernes ord om Ikast-Brande Kommunes medarbejdermagasin UpDate. Det skete, da kommunikationsmedarbejdere fra alle landets kommuner var samlet til ”KL's Kommunikationsdøgn 2010” i Odense torsdag 11. og fredag 12. november 2010. Her blev vinderme af konkurrencen om det bedste...

2010-11-16 08:56 CET Region Syddanmark Dansk Selskab for Distriktspsykiatris initiativpris "Den Gyldne Cykel" gik i 2010 til Almenpsykiatrisk Afdeling Odenses udredningsteam.

2010-11-02 10:38 CET Slagelse Kommune Som et led i besparelser på driften har Slagelse Kommune besluttet at ændre på vintertjenesten. Ændringen består i, at alle nuværende veje i serviceniveau C, rykker et niveau ned til klasse D.Det betyder, at trafikanter skal være opmærksomme på, at disse veje ikke længere bliver saltet. Vejene har dermed en risiko for at være glatte, og man bør færdes med forsigtighed.Du kan læse...

2010-11-02 09:02 CET DI - Organisation for Erhvervslivet Kommunerne herhjemme er klar til at købe endnu mere rådgivning hos de private konsulenthuse trods den seneste tids heftige politiske kritik af det offentliges brug af videnrådgivere. Det fremgår af en rundspørge til kommunerne, som DI Videnrådgiverne offentliggør i dag i forbindelse med branchefællesskabets årsdag.

2010-10-20 09:09 CEST Transportministeriet

2010-10-20 08:51 CEST Transportministeriet Transportminister Hans Christian Schmidt holdt den 11. oktober møde med overborgmester Frank Jensen samt teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, hvor blandt andet mulighederne for godsdistribution uden for myldretiden var på dagsordenen.Transportministeriet har for nyligt udsendt et udspil om godstransport i byerne. I den forbindelse har transportministeren meldt ud, at han ønsker at...

2010-10-13 09:53 CEST Slagelse Kommune /PressWire/ -- Slagelse Byråd har den 11. oktober 2010 besluttet at tage skridt til en afvikling af Slagelse Børne- og Unge Center. Aktiviteterne i centret forventes herefter at være lukket pr. 31. maj 2011.Slagelse Kommune overtog den 1. januar 2007 det tidligere amtslige tilbud Slagelse Børn & Unge Center. Centret har haft et godt samarbejde med kommunerne, som i stigende omfang...

2010-10-07 11:22 CEST Ministeriet for Børn og Undervisning Et besøg i Herning Kommune gav viden om, hvordan kommunen arbejder med at reducere udgifterne til specialundervisning. Under projektnavnet "Knæk Kurven" har kommunen valgt at investere 14 millioner kroner for at sikre en mere inkluderende folkeskole.

2010-10-04 10:52 CEST Ikast-Brande Kommune /PressWire/ -- Herningvej i Brande spærres fra mandag den 4. oktober 2010 til og med torsdag den 14. oktober kl. 18.Herningvej opgraves umiddelbart syd for Fløvej.Vejen spærres totaltVejlukningen er en direkte konsekvens af den kraftige regn der ramte området omkring Brande den 18. august. Den kraftige strøm i bækken medførte, at rørunderføringen under Herningvej delvis sank...