Pressemeddelelser

2011-04-06 08:33 CEST Odense Kommune Så er alle tilmeldte film til årets filmfest i Odense kommet i hus. Odense Filmfestival har lukket for tilmeldingen af film til dette års festival, og nu begynder arbejdet med at skære de 1200 tilmeldte film ned til 120 film for at finde cremen af cremen til dette års festival.

2011-04-05 10:13 CEST Københavns Kommune Det kræver nye bevillinger på Københavns budget, hvis flere københavnske skoleelever skal have Sikre Skoleveje. De sidste pro-jektpenge forventes nemlig brugt til efteråret. I dag godkender teknik- og miljøudvalget i Københavns kommune 11 nye projekter, der skal gøre de københavnske skolebørn til sikre, tryg-ge og kompetente cyklister. Når de sidste seks projekter godkendes til...

2011-04-04 08:43 CEST Furesø Kommune Et enigt Finansudvalg har nu godkendt det aktstykke, der åbner vejen for et lavt forrentet lån til Furesø Kommune. Dermed er aftalen mellem regeringen og Furesø Kommune endelig på plads.

2011-04-04 08:32 CEST Holstebro Kommune På www.holstebro.dk kan borgerne nu debattere den fremtidige skolestruktur i Holstebro KommuneResultaterne og konklusionerne i en skolestrukturanalyse, der er gennemført i Holstebro Kommune fra januar til marts i år, er offentliggjort på kommunens hjemmeside www.holstebro.dk Her er der nu også oprettet en debatportal, hvor borgerne i kommunen har mulighed for at ytre sig, kommentere og...

2011-04-01 10:28 CEST Odense Kommune Direktør i Odense Kommunes børn- og Ungeforvaltning Klaus Majgaard får ny stilling som kommunaldirektør i Furesø Kommune den 1. maj.

2011-04-01 10:20 CEST Odense Kommune I 2010 blev det for alvor slået fast: fremover vil forandringer, effektiviseringer og besparelser være en del af hverdagen i Odense Kommune. Det kendertegner også opgørelserne i Personaleregnskabet for 2010.

2011-04-01 09:41 CEST Odense Kommune Fundraising lever nu ikke længere en anonym tilværelse i Odense Kommune.Siden april 2010, har et pilotprojekt har haft succes med at placere fundraisere, i form af nyuddannede akademikere, i forskellige afdelinger i Odense Kommune. I alt fire fundraisere har været placeret rundt omkring i kommunen, og det har vist sig at være en økonomisk gevinst, samtidig med at det har medført en...

2011-04-01 09:11 CEST Odense Kommune Navneskiftet fra Odense til Oense skal skærpe lokal og international profil.

2011-03-31 09:24 CEST Odense Kommune I april 2010 fik små og mellemstore virksomheder(SMV) i Odense muligheden for at have en nyuddannet akademiker tilknyttet som projektleder i et halvt år eller mere.

2011-03-31 06:59 CEST Odense Kommune Kulturpasset er et nyt tiltag, som har til hensigt, at give børn i 3-6 års alderen en sjov og anderledes mulighed for at tage på kulturrejse i Odense, og få et indtryk af, hvad der er specielt ved at være odenseaner. Kulturpasset lanceres officielt ved en begivenhed i Koncerthuset onsdag den 30. marts kl. 9:30. Her vil børn fra Institution Abildgaard i Vollsmose bliver de første der tager...