Pressemeddelelser

2011-01-05 11:24 CET Tønder Kommune /PressWire/ Arbejdet med en masterplan bliver sat i gang inden længe. Fondsmidler skal supplere den ene million kroner, der foreløbig er samlet ind, mener formanden.Etableringen af havnemiljøet på Skibbroen bliver en del af det kommende renoveringsprojekt for Tønder Midtby.Kommunalbestyrelsen har i budgettet for det kommende år afsat midler til udarbejdelse af en masterplan, der blandt...

2010-12-20 10:34 CET Vesthimmerlands Kommune /PressWire/ Det står godt til med trivslen hos medarbejderne i Vesthimmerlands Kommune, viser en ny APV – og trivselsundersøgelse. Faktisk er resultatet så flot, at en kampagne skal få medarbejderne til at prale mere af deres arbejdsplads.De senere års samarbejde om at give ansatte en god trivsel og gøre Vesthimmerlands Kommune til en endnu bedre arbejdsplads har båret frugt. Resultatet...

2010-12-16 09:53 CET Holstebro Kommune Overtagelse af Aktivitets- og Udviklingscentret skal styrke nærhedMed virkning fra den 1. januar 2011 overtager Holstebro Kommune Aktivitets- og Udviklingscentret (AU-Centret) i Holstebro fra Region Midtjylland.I forbindelse med kommunalreformen i 2007 overtog Holstebro Kommune en række specialiserede tilbud, som tidligere blev drevet af Ringkjøbing Amt. Den 1. januar 2009 overtog kommunen...

2010-12-07 07:17 CET Albertslund Kommune Se hvor vi har saltet og ryddet sne idag og læs mere om hvordan den planlagte glatførebkæmpelse sker hvor du bor.

2010-12-06 10:20 CET Holstebro Kommune

2010-12-03 09:07 CET Albertslund Kommune Fra her i december 2010 til ultimo januar 2011 udsendes ejendomsskattebilletter for 2011. Ejendomsskatten skal betales i to rater - 1. februar og 1. august 2011.

2010-11-08 10:17 CET Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen har uddelt i alt 22,2 millioner kroner til seks kommuner til at kvalitetsudvikle indsatsen over for borgere og familier med alkoholproblemer. Kommunernes alkoholbehandlingsinstitutioner skal i samarbejde med kommunernes øvrige relevante sektorer sikre tidlig opsporing, kvalificeret alkoholbehandling med inddragelse af familien og opfølgning på behandlingen.

2010-11-08 08:47 CET FOA Nordsjælland Socialministeren foreslår en ny lov, hvor det skal være op til kommunalpolitikerne at afgøre besøgsrestriktioner. I FOA er man positiv over for ideen om en ny lov. Forbundet mener, der er brug for klare retningslinjer.Pårørende der er oprørte over, at de ikke kan besøge deres familiemedlem, når de vil. Ældre beboere på plejehjem der er kede af, at de ikke kan få besøg af deres...

2010-11-04 10:11 CET Holstebro Kommune Ansøgning fra Holstebro Kommune til statens pulje på 600 mio. kr.Hvordan kan borgerne i Nordvestjylland via lokale sundhedstilbud og en samling af relevante regionale sundhedstilbud i Holstebro fortsat sikres adgang til et nært og trygt sundhedsvæsen i området?Det har Holstebro Kommune nu afleveret et klart bud på i en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ansøgningen drejer...

2010-10-25 10:43 CEST Sundhedsstyrelsen Planen for placeringen af rygkirurgi på de danske sygehuse er på vej ind i den afsluttende fase og har på linie med en række andre specialer fået revideret de faglige beskrivelser. Ændringerne betyder at regionerne og private sygehuse skal genansøge om at varetage de rygkirurgiske specialfunktioner både i ortopædisk kirurgi og i neurokirurgi.