Pressemeddelelser

2011-04-01 09:41 CEST Odense Kommune Fundraising lever nu ikke længere en anonym tilværelse i Odense Kommune.Siden april 2010, har et pilotprojekt har haft succes med at placere fundraisere, i form af nyuddannede akademikere, i forskellige afdelinger i Odense Kommune. I alt fire fundraisere har været placeret rundt omkring i kommunen, og det har vist sig at være en økonomisk gevinst, samtidig med at det har medført en...

2011-04-01 09:11 CEST Odense Kommune Navneskiftet fra Odense til Oense skal skærpe lokal og international profil.

2011-03-31 09:24 CEST Odense Kommune I april 2010 fik små og mellemstore virksomheder(SMV) i Odense muligheden for at have en nyuddannet akademiker tilknyttet som projektleder i et halvt år eller mere.

2011-03-31 06:59 CEST Odense Kommune Kulturpasset er et nyt tiltag, som har til hensigt, at give børn i 3-6 års alderen en sjov og anderledes mulighed for at tage på kulturrejse i Odense, og få et indtryk af, hvad der er specielt ved at være odenseaner. Kulturpasset lanceres officielt ved en begivenhed i Koncerthuset onsdag den 30. marts kl. 9:30. Her vil børn fra Institution Abildgaard i Vollsmose bliver de første der tager...

2011-03-30 15:04 CEST Odense Kommune Vækstpotentiale i mindre virksomheder via nyuddannede akademikere i offentligt løntilskud

2011-03-30 15:03 CEST Region Nordjylland Ansøgningsfristen til Region Nordjyllands kulturpulje er udløbet, og der er tikket intet mindre end 155 ansøgninger ind. Det er seks gange så mange som ved sidste ansøgningsrunde i 2009. Ansøgningerne kommer fra alle dele af Nordjylland.

2011-03-30 14:59 CEST Odense Kommune Bag satsningen står H.C. Andersen Fonden Odense, hvis bestyrelse udgøres af repræsentanter for SDU, Udvikling Fyn, Odense Kommune, Region Syddanmark, Kulturministeriet samt Erhvervs- og Økonomiministeriet.

2011-03-30 14:14 CEST Nyborg Kommune 15. marts 2011 vedtog Nyborg Byråd endeligt kommuneplanen for 2009. Kommuneplanen er den overordnede samlende plan for arealplanlægning i Nyborg Kommune.

2011-03-29 08:56 CEST Odense Kommune At en professionel og korrekt sammensat bestyrelse kan gøre en forskel i ejerledede virksomheder, er der en stigende bevidsthed om. I de fynske virksomheder er der både behov for flere og bedre bestyrelser samt interesse for inspiration og rådgivning.En dugfrisk rundspørge til 60 fynske virksomheder viser, at langt over halvdelen at de ejerledede virksomheder med under 35 ansatte og 50...

2011-03-29 08:26 CEST Rødovre Kommune Alle forældre, der har børn i Rødovres folkeskoler, samt elever fra 6.-10. klassetrin kan deltage i undersøgelsen. Cirka 1.400 forældre har allerede svaret, men kommunen vil gerne have endnu flere forældre involveret og har derfor forlænget svarfristen med en uge.”Hvis Rødovres folkeskoler fortsat skal have en høj kvalitet, skal vi sørge for, at skolerne er i en stadig udvikling....