Pressemeddelelser

2011-03-30 13:49 CEST Region Hovedstaden Hovedstadens regionsråd har nu vedtaget sin nye kræftplan.Bred høring Høringsprocessen i forbindelse med kræftplanen omfatter blandt andet to dialogmøder med kræftpatienter og pårørende. Kommuner og fagfolk har også sat deres aftryk i planen.Input kom med i planenSærlig opmærksomhed på patienter uden pårørende. Mere tid til den svære samtale. Brug af flere faggrupper ved...

2011-03-30 09:48 CEST Region Syddanmark Region Syddanmark har ansat Søren Aggestrup som ny lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland.

2011-03-29 06:54 CEST Region Nordjylland I Nordjylland er man langt fremme med planlægningen af de fire lægehuse, som i februar fik tilkendt knap 100 mio. kr. Pengene kom fra puljen til etablering af lægehuse i udkantsområder, og det var resultatet af et enestående samarbejde mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger.

2011-03-23 10:41 CET Region Hovedstaden Rekordlave responstider og en høj genoplivningsrate er blot nogle af de resultater, Region Hovedstadens akutberedskab har opnået i 2010. Fra maj 2011 vil sundhedsfagligt personale desuden stå parat til at yde akut hjælp og rådgivning, når borgerne ringer 112. Der er meget at glæde sig over i den statusrapport, der netop er udarbejdet over Region Hovedstadens akutberedskab. Eksempelvis er...

2011-03-23 06:58 CET Region Syddanmark Region Syddanmark har i dag fået brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet med besked om, at regionen modtager 72,8 mio. kr. til sundhedshuse i Bogense, Nordborg, Ærø, Skærbæk og Rudkøbing.

2011-03-22 06:41 CET Region Midtjylland I dag fredag den 18. marts slutter syv eksterne fagfolk deres ugelange og nøje gennemgang af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. De har som såkaldte surveyors haft luppen fremme for at se om kvaliteten på hospitalet er i orden og følger retningslinjerne i DDKM – Den Danske Kvalitetsmodel. Den Danske Kvalitetsmodel er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for det...

2011-03-22 06:29 CET Rigshospitalet Rigshospitalet har i dag fået resultaterne af en større fællesregional trivselsundersøgelse. Resultaterne viser generelt en høj trivsel, men også udfordringer. 6019 ud af ca. 8000 medarbejdere svarede på undersøgelsen, der er en samlet trivselsmåling og arbejdspladsvurdering. Spørgeskemaundersøgelsen, kaldet TrivselOP (Trivsel Og Personaleudvikling), blev gennemført på Rigshospitalet...

2011-03-21 08:36 CET Rigshospitalet Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet håber på endnu bedre resultater i behandlingen af underlivskræft, efter at de har fået regionens store sundhedspris.Har nedsat dødelighedenI et land, hvor risikoen for at få kræft i underlivet er størst, og hvor risikoen for at dø af det også er betydelig, er der al mulig grund til at hædre et fagligt miljø, som har formået at nedsætte...

2011-03-18 06:42 CET Region Hovedstaden Patienterne på Region Hovedstadens intensivafdelinger får nu flere senge.

2011-03-17 10:25 CET Operate A/S Danske Regioner sliber den store sparekniv i budgetforhandlingerne med epilepsihospitalet Filadelfia. Region sjælland, der forhandler for Danske Regioner, bebuder mere end en halvering af budgettet for 2011. Godt 190 mio. kroner er blevet til knap 75 mio. kroner i indeværende budgetår. Danske Regioner står fast, og den 8. marts 2011 brød budgetforhandlingerne med Filadelfia sammen.