Pressemeddelelser

2011-03-23 06:58 CET Region Syddanmark Region Syddanmark har i dag fået brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet med besked om, at regionen modtager 72,8 mio. kr. til sundhedshuse i Bogense, Nordborg, Ærø, Skærbæk og Rudkøbing.

2011-03-22 06:41 CET Region Midtjylland I dag fredag den 18. marts slutter syv eksterne fagfolk deres ugelange og nøje gennemgang af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. De har som såkaldte surveyors haft luppen fremme for at se om kvaliteten på hospitalet er i orden og følger retningslinjerne i DDKM – Den Danske Kvalitetsmodel. Den Danske Kvalitetsmodel er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for det...

2011-03-22 06:29 CET Rigshospitalet Rigshospitalet har i dag fået resultaterne af en større fællesregional trivselsundersøgelse. Resultaterne viser generelt en høj trivsel, men også udfordringer. 6019 ud af ca. 8000 medarbejdere svarede på undersøgelsen, der er en samlet trivselsmåling og arbejdspladsvurdering. Spørgeskemaundersøgelsen, kaldet TrivselOP (Trivsel Og Personaleudvikling), blev gennemført på Rigshospitalet...

2011-03-21 08:36 CET Rigshospitalet Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet håber på endnu bedre resultater i behandlingen af underlivskræft, efter at de har fået regionens store sundhedspris.Har nedsat dødelighedenI et land, hvor risikoen for at få kræft i underlivet er størst, og hvor risikoen for at dø af det også er betydelig, er der al mulig grund til at hædre et fagligt miljø, som har formået at nedsætte...

2011-03-18 06:42 CET Region Hovedstaden Patienterne på Region Hovedstadens intensivafdelinger får nu flere senge.

2011-03-17 10:25 CET Operate A/S Danske Regioner sliber den store sparekniv i budgetforhandlingerne med epilepsihospitalet Filadelfia. Region sjælland, der forhandler for Danske Regioner, bebuder mere end en halvering af budgettet for 2011. Godt 190 mio. kroner er blevet til knap 75 mio. kroner i indeværende budgetår. Danske Regioner står fast, og den 8. marts 2011 brød budgetforhandlingerne med Filadelfia sammen.

2011-03-17 10:03 CET Region Hovedstaden Det er ikke alene de voksne, der skal serviceres af specialister døgnet rundt. Vi styrker også tilbuddet til børnene ved at samle kvinde- og børnesygdomme på de fire akuthospitaler.

2011-03-14 09:18 CET Dansk Psykolog Forening Forhandlingerne om tilskud til behandling af angst og tvangstanker for 18-28-årige er nu på plads mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner. Fra den 1. april 2011 kan mennesker, som lider af let til moderat angst og tvangstanker med en henvisning fra deres læge få tilskud til at gå til psykolog. Ordningen gælder dog kun for patienter, som er mellem 18 og 28 år. - Det er et stort...

2011-03-11 08:56 CET Region Midtjylland

2011-03-11 06:48 CET Region Syddanmark Tirsdag den 15. marts kl. 14.00 - 16.00 markerer Psykiatrien i Region Syddanmark åbningen af Lokalpsykiatri Tønder.