Pressemeddelelser

2015-08-21 06:00 CEST Kata Fonden Undervisningsforlaget Alinea overtager Danmarks førende videns-site blivklog.dk fra Kata Fonden. Nu skal endnu flere lærere have adgang til endnu mere faglig viden – helt gratis.

Salget åbnet til årets CLICK Festival

2015-03-04 15:34 CET Kulturværftet Når femte udgave af CLICK Festival buldrer løs på den gamle værftsgrund i Helsingør fra den 14. til den 17. maj, tager festivallen både form og indhold til et nyt niveau. Det sker med et nyt 24 timers event, der udfordrer det traditionelle festivalformat. Og med et heldagsseminar med prominente talere fra ind- og udland stilles der skarpt på menneskets identitet i en højteknologisk samtid.

Enkle forandringer i indretningen, kan øge elevernes interesse for naturfagene

2014-09-19 09:48 CEST Kata Fonden Erfaringer viser at man ved at ændre på indretningen af skolens naturfagslokaler, kan gøre elevernes engagement i naturfagsundervisningen større. I Strandby i Vesthimmerland har man valgt at indrette efter helt anderledes indretningsprincipper, netop for at øge elevernes interesse for faget.

Naturfagene har brug for nye rammer

2012-10-01 00:00 CEST Kata Fonden Et nyudviklet koncept for naturfagslokaler viser overraskende stor indflydelse på elevernes koncentration og læringsmuligheder. En evaluering viser lovende resultater.

Mange naturfagslærere er ensomme

2012-06-14 13:47 CEST Kata Fonden En netop offentliggjort rapport, der omhandler natur- og tekniklærernes vilkår og rolle i den danske grundskole anno 2012, viser, at natur/teknik er et svært fag for de uerfarne lærere. Op mod 24 procent føler sig ensomme.

2011-07-28 09:46 CEST Københavns Universitet

2010-11-15 10:16 CET Roskilde Universitet H.O. Lange-Prisen, som gives for fremragende forskningsformidling, tildeles i år historikeren, lektor, dr.phil. Dan Charly Christensen, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet for Naturens Tankelæser. En biografi om Hans Christian Ørsted, der er udkommet på Museum Tusculanums Forlag.Det var én af Ørsteds grundtanker, at helhedsbetragtninger ville åbne tilhørernes øjne for...

2010-10-08 11:13 CEST Københavns Universitet Amerikanske forfattere bruger kriminalgenren til at gennemhulle forestillingen om det paradisiske Californien. Litteraturforsker Karsten Wind Meyhoff fra Københavns Universitet tegner i ny ph.d.-afhandling et kulturhistorisk portræt af forholdet mellem Los Angeles og den hårdkogte litteratur.

2010-09-24 10:03 CEST Roskilde Universitet /PressWire/ -- CIPA er en national brasiliansk konference for biografi- og livshistorieforskning. I en konference for nylig deltog ikke færre end 700 forskere, universitetslærere, ”seminarielærere” og ph.d.-studerende fra hele Brasilien i konferencen. CIPA blev startet i 2004.Forskerne har desuden etableret en forening, Associasão por la Pesquisa (Auto) biografica, flest med pædagogik...

2010-07-15 11:23 CEST Syddansk Universitet