Nyheder

Danmarks Privatskoleforenings årsberetning 2014

2014-10-10 15:17 CEST Danmarks Privatskoleforening Hvad er hovedingredienserne for den gode skole? Hvis er børnene? Og hvad kan vi forvente os af dem? Den frie grundskole er ikke kun børnenes - også forældrenes. Lærerne og pædagogerne - genskabelse af arbejdsglæde. Fra ledelse på tid til ledelse af kvalitet. Samarbejdet med kommunerne. Folkeskolereformen. Inklusion. Dannelsen - hvad med den? Lovgivning, overenskomster og økonomi.

Tvangsarbejde - et dyrt bekendtskab

2014-10-09 09:23 CEST Forenede Service A/S Forenede Service's administrerende direktør Steen Gede er inviteret til at tale ved et sideevent til det storslåede årligt tilbagevendende awardshow "CSR Awards 2014", der afholdes i Holstebro den 30-31. oktober - om emnet skjult tvangsarbejde og hvad danske virksomheder kan gøre, når sådanne problemer rammer dem.

For langt fra undervisningen?

2014-10-03 14:38 CEST Danmarks Privatskoleforening Evaluerings- og feedbackkulturen er tilsyneladende ikke god nok i grundskolen. TALIS-undersøgelsen er blevet offentliggjort: Der er relativt lavt fokus på evaluering af elevers faglige udvikling i Danmark, og de danske skoleledere er generelt langt fra selve undervisningen.

Fremtiden har lige sendt en mail og spurgt…..

2014-09-08 16:07 CEST Danmarks Privatskoleforening En ny kortlægning viser, at der er plads til mere internationalisering i uddannelserne. Kun 22 procent af grundskolerne har en vision/handleplan med konkrete tiltag for internationalisering. Man må se på nogle af de tendenser, som det fremtidige globaliserede arbejdsmarked vil være præget af, når vi skal vurdere hvilke kundskaber og kompetencer, vi skal styrke hos eleverne.

Jacob Mchangama om inkorporering af menneskerettighedskonventioner: Et bud på en sammenhængende løsning

2014-09-01 14:24 CEST Karnov Group Denmark A/S Den 14/8 2014 afgav udvalget om inkorporering af menneskerettigheder m.v. sin betænkning 1546. Af udvalgets kommissorium fremgår det, at udvalget har haft til opgave at (i) overveje fordele og ulemper ved på nuværende tidspunkt at inkorporere flere menneskeretsinstrumenter i dansk lovgivning og (ii) vurdere, om en inkorporering vil føre til en bedre retsbeskyttelse for den enkelte borger.

Unikt tilbud om hjælp til elever i udskolingen, der har det svært!

2014-08-29 12:16 CEST Danmarks Privatskoleforening 700 erhvervsaktive voksne har meldt sig til at bruge et år på at få nogle af de ”skoletrætte” elever til at se meningen med at tage en uddannelse. "Den enkelte unge undgår nederlag og får bedre styr på den sidste del af grundskolen. Og samfundet sparer milliarder, hvis vores unge rustes bedre til ungdomsuddannelserne og ikke falder fra, vælger om eller slet ikke får en uddannelse."

2014-08-28 16:28 CEST Dana - de selvstændiges Torsdag den 28. august løftes sløret for en helt ny forening, der skal være med til at sætte skub i iværksættermiljøet i Danmark. Foreningen, der har fået det meget sigende navn WeLoveStartups, har til formål at give fremtidens iværksættere en bedre start på iværksættereventyret

Danmarks Privatskoleforening: En beskåret tilfredshed med finanslovsforslaget

2014-08-26 19:54 CEST Danmarks Privatskoleforening Moderat begejstring fra Danmarks Privatskoleforening over konsekvenserne af Finanslovsforslag 2015. Foreningen vil forsat kæmpe for fair økonomiske vilkår for den frie grundskolesektor og sikre forældrene en reel frihed til et skolevalg, der er afbalanceret socialt.

Ny forskningskortlægning om alsidig udvikling og sociale kompetencer

2014-08-26 19:46 CEST Danmarks Privatskoleforening Ny forskningskortlægning fokuserer på den positive effekt af skolefællesskab og det at understøtte elevernes følelse af tilhørsforhold til skolen. Det finder vi, i privatskolesektoren, interessant.

Udsigt til ny interessant Tema-dag på Teknologisk Institut

2014-08-26 13:02 CEST Dækbranchens Fællesråd Rådet for Større Dæksikkerhed afholder traditionen tro den årlige Tema-dag på Teknologisk Institut i Taastrup, og igen i år er der lagt op til en spændende dag med højaktuelle emner og indlægsholdere.