Nyheder

Fejring af FN’s Børnerettighedsdag

2014-11-12 09:59 CET Danmarks Privatskoleforening Det er i år 25 år siden, at børn fik deres helt egne menneskerettigheder. 300 elever på Sankt Ansgars skole fejrer jubilæet den 20. november sammen med Red Barnet. Happenings: Menneskekæde på Nørrebrogade. Stand ved Dronning Louises bro; skriv et postkort om børns rettigheder. Speakers Corner på Sankt Hans torv. Dronning Louises bro; 300 elever vil sende en Red Barnet-ballon til vejrs.

Anstrengelsens poesi

2014-11-09 11:03 CET Danmarks Privatskoleforening Om værdien af omhu, orden, grundighed, venlighed, rettidighed, selvdisciplin og evnen til at overkomme sig selv. At have gode arbejdsvaner. At evne at spille som et hold. I stedet for skrøbeliggørelse af børn og unge. Fornyelse af fagligheden. Nyt pædagogisk manifest. Et friheds- og dannelsesprojekt.

Danskerne bruger under fem timer på at vælge skole til deres børn

2014-11-06 10:22 CET Danmarks Privatskoleforening Danskerne bruger mest tid på beslutninger vedr. hus/lejlighed, dernæst på ny bil, så kommer valget af husdyr og sommerferie. Først på en femte plads kommer valget af grundskole til deres børn, der dog nær overhales af danskernes tidsforbrug i forbindelse med valg af ny sofa. Initiativet Åben Skole sætter fokus på betydningen af skolevalget.

Velfærdsteknologi kan blive milliardforretning

2014-11-05 11:34 CET Nordens Velfærdscenter Som et led i en nordisk turné havde Nordens Velfærdscenter og Welfare Tech inviteret til debatarrangement i Odense. Ved debatarrangementet i mandags fik tre oplægsholdere lov til at præsentere velfærdsteknologi fra hver deres synspunkt.

2014-10-27 12:13 CET Rettighedsalliancen Blokeringer bliver et mere og mere centralt værktøj til at begrænse kopikriminalitet. Nu er der afsagt en principiel dom i England om at internetudbydere skal blokere for adgangen til hjemmesider, der tilbyder kopivarer. Det er fx piratkopier af ure fra Cartier og Mont Blanc.

Danmarks Privatskoleforenings årsberetning 2014

2014-10-10 15:17 CEST Danmarks Privatskoleforening Hvad er hovedingredienserne for den gode skole? Hvis er børnene? Og hvad kan vi forvente os af dem? Den frie grundskole er ikke kun børnenes - også forældrenes. Lærerne og pædagogerne - genskabelse af arbejdsglæde. Fra ledelse på tid til ledelse af kvalitet. Samarbejdet med kommunerne. Folkeskolereformen. Inklusion. Dannelsen - hvad med den? Lovgivning, overenskomster og økonomi.

Tvangsarbejde - et dyrt bekendtskab

2014-10-09 09:23 CEST Forenede Service A/S Forenede Service's administrerende direktør Steen Gede er inviteret til at tale ved et sideevent til det storslåede årligt tilbagevendende awardshow "CSR Awards 2014", der afholdes i Holstebro den 30-31. oktober - om emnet skjult tvangsarbejde og hvad danske virksomheder kan gøre, når sådanne problemer rammer dem.

For langt fra undervisningen?

2014-10-03 14:38 CEST Danmarks Privatskoleforening Evaluerings- og feedbackkulturen er tilsyneladende ikke god nok i grundskolen. TALIS-undersøgelsen er blevet offentliggjort: Der er relativt lavt fokus på evaluering af elevers faglige udvikling i Danmark, og de danske skoleledere er generelt langt fra selve undervisningen.

Fremtiden har lige sendt en mail og spurgt…..

2014-09-08 16:07 CEST Danmarks Privatskoleforening En ny kortlægning viser, at der er plads til mere internationalisering i uddannelserne. Kun 22 procent af grundskolerne har en vision/handleplan med konkrete tiltag for internationalisering. Man må se på nogle af de tendenser, som det fremtidige globaliserede arbejdsmarked vil være præget af, når vi skal vurdere hvilke kundskaber og kompetencer, vi skal styrke hos eleverne.

Jacob Mchangama om inkorporering af menneskerettighedskonventioner: Et bud på en sammenhængende løsning

2014-09-01 14:24 CEST Karnov Group Denmark A/S Den 14/8 2014 afgav udvalget om inkorporering af menneskerettigheder m.v. sin betænkning 1546. Af udvalgets kommissorium fremgår det, at udvalget har haft til opgave at (i) overveje fordele og ulemper ved på nuværende tidspunkt at inkorporere flere menneskeretsinstrumenter i dansk lovgivning og (ii) vurdere, om en inkorporering vil føre til en bedre retsbeskyttelse for den enkelte borger.