Nyheder

MCI Copenhagen er nomineret til prisen som årets Best Conference Partner - MPI Awards 2015!

2015-03-25 11:06 CET MCI Copenhagen A/S

​Kære politiker …

2015-03-23 15:28 CET Danmarks Privatskoleforening Medborgerskab og politisk indflydelse. Der er masser, der kunne være bedre! Elever fra 5. kl. på Skanderborg Realskole skriver læserbreve om konkrete problemer, der optager dem. Et godt eksempel på, hvordan indholdet i undervisningen i relevante faglige sammenhænge opdrager til og danner demokratisk adfærd. Privatskolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen besøger EnergiMidt for at drøfte bæredygtig energi

2015-03-11 13:45 CET EnergiMidt Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) og Andreas Steenberg (R) besøger på fredag den 13. marts EnergiMidt i Silkeborg for at drøfte fremtidens bæredygtige energiløsninger med adm. direktør Holger Blok, direktør for EnergiMidt Energi Jan Bach Jensen og formand for Dansk Solcelleforeningen Flemming Vejby Kristensen.

​I dag er det Skolernes Trivselsdag

2015-03-06 10:27 CET Danmarks Privatskoleforening National mærkedag. Trivselsdagen giver fælles oplevelser og markerer samhørighed på skolen. Privatskolernes fokus retter sig i høj grad mod det gunstige møde mellem fællesskabet og individet. Trivsel er også at møde passende modgang, at have noget at rive i og at være tvunget til at tænke ud af boksen i mødet med udfordringer. Trivsel er ikke noget sekundært i relation til læring.

​Skolelederne efterlyser kompetencer i pædagogisk ledelse

2015-03-04 15:47 CET Danmarks Privatskoleforening Ny undersøgelse. 60 % af de adspurgte skoleledere svarer, at de i høj eller nogen grad mangler kompetenceudvikling i forhold til den pædagogiske ledelse. Pædagogisk ledelse skal kvalificere undervisningsopgaven. Detv har effekt på læring, når ledelsen rykker tæt på. Pædagogisk ledelse uddelegeres.

Lektiecafèer skal ikke bare oprettes af navn – hvis de skal have gavn!

2015-03-02 15:27 CET Danmarks Privatskoleforening Hvilken type lektiecafè får man, hvis man indfører den som et appendiks til den øvrige undervisning og skoledag? Det er naturligvis dybt afhængigt af de rammer og det indhold, man giver lektiecaféen. Med folkeskolereformen er folkeskolerne forpligtede til at oprette lektiecafèer. Lekiecafèens legitimitet. Dybest set skal lektiecafèen hænge sammen med skolens syn på faglighed.

Fagligt løft af elever med svag socioøkonomisk baggrund – hvordan?

2015-03-02 15:09 CET Danmarks Privatskoleforening Hvordan giver man elever med en svag socioøkonomisk baggrund et fagligt løft? Følgende typer indsatser viser relativt store og statistisk signifikante effekter for de faglige resultater blandt elever med svag socioøkonomisk baggrund: Tutoring, Cooperative learning, Feedback og monitorering

​Frihed og folkestyre – Plads til forskellighed

2015-02-25 11:08 CET Danmarks Privatskoleforening Det er lovbestemt, at eleverne på en fri grundskole skal modtage en undervisning, der forbereder dem til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Skolerne skal udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Privatskoler tager hånd om skilsmissebørns trivsel

2015-02-23 12:03 CET Danmarks Privatskoleforening Trivsel - at ”være”, mens man ”lærer”. Privatskoler tager hånd om skilsmissebørn. Den gode trivsel har særdeles stor indflydelse på, hvor dygtige eleverne bliver. Helsinge Realskole har, inspireret af andre privatskoler, herunder Randers Realskole, oprettet børnegrupper som et frirum, hvor eleverne kan tale med andre i samme situation og få sat ord på tanker og følelser.

Vinterferien – hvorfor?

2015-02-12 13:52 CET Danmarks Privatskoleforening Hvorfor holder vi vinterferie? Historisk indblik. Hvorfor holder man ikke vinterferie i den samme uge i hele landet? Mange forældre tager deres børn ud af skolen uden for ferierne.