Nyheder

Skoleledelse med fokus på engagerede lærere kan måles på bundlinjen i form af fagligt dygtige elever

2015-07-02 14:09 CEST Danmarks Privatskoleforening Meget tyder på, at god skoleledelse kan måles på bundlinjen i form af fagligt dygtige elever. Lotte Bøgh Andersen, som er professor i KORA og på Aarhus universitet har forsket i sammenhængen mellem ledelse, motivation og resultater. Hun giver tre bud på, hvad der virker: 1. Opstille og dele klare visioner og mål. 2. Ros og anerkendelse. 3. Lokal implementering af centrale tiltag

Hvad står der i Regeringsgrundlaget med relevans for skolerne?

2015-06-29 10:45 CEST Danmarks Privatskoleforening Skoleområdet har nu fået sin nye minister, Ellen Trane Nørby. Og Undervisningsministeriet bliver til Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Regeringsgrundlaget er præsenteret, men hvad står der i det, der har betydning for grundskolen? Her gives i korte træk de væsentligste udmeldinger.

​Plads til alle! - 5 gange så mange specialundervisningselever på private skoler som i folkeskolen

2015-06-24 15:39 CEST Danmarks Privatskoleforening De private skoler tager deres andel af elever med særlige behov. Nye tal fra Danmarks Statistik viser - endnu en gang - at de private, frie grundskoler, rummer alle typer elever i normalklasserne. Alle specialundervisningseleverne er inkluderet i normalundervisningen. Folkeskolen har fem gange færre elever end de private skoler under betegnelsen ”specialundervisningselever”.

Bertel Haarder hilste på høns og ældre

2015-06-23 11:03 CEST Forenede Care A/S Den genvalgte folketingspolitiker og Venstre-profil Bertel Haarder var forleden på en morgenvisit på Langagergård Plejecenter, hvor han gav sig god tid til at tale med både beboere, personale og silkehønsene på stedet

dofk vælger DANA

2015-06-22 12:15 CEST DANA - A-kasse for selvstændige ​I maj måned tog Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (dofk) forskud på valget, da de skulle sætte kryds ud for valg af samarbejdspartner, og krydset blev sat ud for DANA.

​Nye krav til dig som ledig og nye krav til DANA

2015-06-22 11:00 CEST DANA - A-kasse for selvstændige Beskæftigelsesreformen træder i kraft pr. 1. juli 2015, og indeholder en række ændringer i forhold til din ledighedssituation. Ændringerne omfatter alle ledige medlemmer af en a-kasse.

Lad os så få moderniseret dagpengebetingelserne

2015-06-22 09:33 CEST DANA - A-kasse for selvstændige ​DANA har fulgt valgkampen tæt, og vi har med tilfredshed set, at de politiske partier har været overvejende enige om, at det danske dagpengesystem skal fornys...

​Demokratiets festdag ind i klasserummet?

2015-06-17 16:27 CEST Danmarks Privatskoleforening Der er valg til Folketinget. Har skolens elever oplevet, at folketingsvalget er blevet gjort til et tema? Mange skoler vil fremhæve, at målene nås i samfundsfagsundervisningen. Eller at opdragelsen til frihed og folkestyre ”hænger i gardinerne” – i skolens værdier og ånd. Men er det godt nok? Hvor klog er du selv på folkestyret? Begreber og spørgsmål, der kan tages op med eleverne.

Oh how I want to be free…

2015-06-11 10:21 CEST Danmarks Privatskoleforening I ​dag åbner Folkemødet 2015. Danmarks Privatskoleforening deltager. Vi vil bevare ordentlige vilkår for selvstændige, alternative og frie grundskoler ved siden af en velfungerende folkeskole. På Folkemødet fortsætter vi dialogen om det nødvendige frirum. Forældrene har ret til at vælge et alternativ til folkeskolen, som det fremgår af Grundlovens § 76.

Ministerbesøg hos Scania i Ishøj

2015-06-09 11:11 CEST Scania Danmark A/S Lastbilbranchen har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det ville Undervisningsminister Christine Antorini og Folketingskandidat Mattias Tesfaye gerne vide mere om, og de besøgte derfor Scanias værksted i Ishøj i går.