Nyheder

TalentCampDK har indgået samarbejde med Danmarks Privatskoleforening

2015-08-26 10:26 CEST Danmarks Privatskoleforening Der er stor interesse for talentarbejde i disse år. TalentCampDK imødekommer behovet for at kunne tilbyde de dygtigste 10 % af eleverne i grundskolen ekstra udfordringer og horisontudvidelse i fagene matematik, engelsk og dansk. Den overordnede vision er: ”At skabe gode vækstbetingelser for de dygtigste i grundskolen”. TalentCampDK har indgået samarbejde med Danmarks Privatskoleforening.

DANA samarbejder med AVT Business School om Mini MBA-uddannelsen

2015-08-18 14:08 CEST DANA - A-kasse for selvstændige Allerede i efteråret 2015 har du mulighed for at starte op på en Mini MBA-uddannelse, der styrker dig i dit virke som selvstændig. Kom til introduktionsmøde den 10. September, og hør mere om, hvordan du kommer i gang.

De frie grundskoler skaber bedre resultater for eleverne

2015-08-12 10:52 CEST Danmarks Privatskoleforening De frie grundskoler skaber bedre resultater for eleverne. Det viser en ny analyse fra tænketanken CEPOS. Statens udgift til en elev i de frie grundskoler er i 45.000 kr. om året. CEPOS’ analyse fortæller, at kommunernes gennemsnitsomkostninger pr. elev i grundskolen er 61.782 kr. Hvad skaber højtpræsterende skoler? Vi vil finde de faktorer, der gør disse skoler til højtpræsterende skoler.

Elev fra Sorø Privatskole deltager i Nordisk talentcamp hos ScienceTalenter

2015-08-11 11:53 CEST Danmarks Privatskoleforening Den nordiske talentcamp foregår Sorø d. 12. – 15. august. Temaet er intelligente løsninger på fremtidens energibehov. Der er 5 deltagere fra hver af de nordiske lande i alderen 14 – 17 år. Fra Sorø Privatskoles 8. klasse deltager Frederik Hasling Rasmussen.

Kronik: Stop nu med at betragte frie skoler som politisk ukorrekte

2015-08-04 11:56 CEST Danmarks Privatskoleforening Det er dobbeltmoralsk og visionsløst, når de frie skoler vurderes som politisk ukorrekte, samtidig med at stadig flere familier vælger frie skoler. Kronik af formændene for de frie skoler bragt i Politiken d. 4. august 2015

DP deltager i uddannelsestopmødet i Sorø - Børn og Unge godt på vej!

2015-08-04 08:48 CEST Danmarks Privatskoleforening Danmarks Privatskoleforening deltager i Sorømødet 2015, der begynder i dag. Det overordnede tema: Børn og unge - godt på vej. Sorømødet er et traditionsrigt uddannelsestopmøde, Det er ministeren for børn, undervisning og ligestilling, der inviterer personer fra uddannelsesverdenen til to døgns oplæg, samarbejde og dialog.

Skoleledelse med fokus på engagerede lærere kan måles på bundlinjen i form af fagligt dygtige elever

2015-07-02 14:09 CEST Danmarks Privatskoleforening Meget tyder på, at god skoleledelse kan måles på bundlinjen i form af fagligt dygtige elever. Lotte Bøgh Andersen, som er professor i KORA og på Aarhus universitet har forsket i sammenhængen mellem ledelse, motivation og resultater. Hun giver tre bud på, hvad der virker: 1. Opstille og dele klare visioner og mål. 2. Ros og anerkendelse. 3. Lokal implementering af centrale tiltag

Hvad står der i Regeringsgrundlaget med relevans for skolerne?

2015-06-29 10:45 CEST Danmarks Privatskoleforening Skoleområdet har nu fået sin nye minister, Ellen Trane Nørby. Og Undervisningsministeriet bliver til Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Regeringsgrundlaget er præsenteret, men hvad står der i det, der har betydning for grundskolen? Her gives i korte træk de væsentligste udmeldinger.

​Plads til alle! - 5 gange så mange specialundervisningselever på private skoler som i folkeskolen

2015-06-24 15:39 CEST Danmarks Privatskoleforening De private skoler tager deres andel af elever med særlige behov. Nye tal fra Danmarks Statistik viser - endnu en gang - at de private, frie grundskoler, rummer alle typer elever i normalklasserne. Alle specialundervisningseleverne er inkluderet i normalundervisningen. Folkeskolen har fem gange færre elever end de private skoler under betegnelsen ”specialundervisningselever”.

Bertel Haarder hilste på høns og ældre

2015-06-23 11:03 CEST Forenede Care A/S Den genvalgte folketingspolitiker og Venstre-profil Bertel Haarder var forleden på en morgenvisit på Langagergård Plejecenter, hvor han gav sig god tid til at tale med både beboere, personale og silkehønsene på stedet