Nyheder

Fremtiden har lige sendt en mail og spurgt…..

2014-09-08 16:07 CEST Danmarks Privatskoleforening En ny kortlægning viser, at der er plads til mere internationalisering i uddannelserne. Kun 22 procent af grundskolerne har en vision/handleplan med konkrete tiltag for internationalisering. Man må se på nogle af de tendenser, som det fremtidige globaliserede arbejdsmarked vil være præget af, når vi skal vurdere hvilke kundskaber og kompetencer, vi skal styrke hos eleverne.

Jacob Mchangama om inkorporering af menneskerettighedskonventioner: Et bud på en sammenhængende løsning

2014-09-01 14:24 CEST Karnov Group Denmark A/S Den 14/8 2014 afgav udvalget om inkorporering af menneskerettigheder m.v. sin betænkning 1546. Af udvalgets kommissorium fremgår det, at udvalget har haft til opgave at (i) overveje fordele og ulemper ved på nuværende tidspunkt at inkorporere flere menneskeretsinstrumenter i dansk lovgivning og (ii) vurdere, om en inkorporering vil føre til en bedre retsbeskyttelse for den enkelte borger.

Unikt tilbud om hjælp til elever i udskolingen, der har det svært!

2014-08-29 12:16 CEST Danmarks Privatskoleforening 700 erhvervsaktive voksne har meldt sig til at bruge et år på at få nogle af de ”skoletrætte” elever til at se meningen med at tage en uddannelse. "Den enkelte unge undgår nederlag og får bedre styr på den sidste del af grundskolen. Og samfundet sparer milliarder, hvis vores unge rustes bedre til ungdomsuddannelserne og ikke falder fra, vælger om eller slet ikke får en uddannelse."

2014-08-28 16:28 CEST Dana - de selvstændiges Torsdag den 28. august løftes sløret for en helt ny forening, der skal være med til at sætte skub i iværksættermiljøet i Danmark. Foreningen, der har fået det meget sigende navn WeLoveStartups, har til formål at give fremtidens iværksættere en bedre start på iværksættereventyret

Danmarks Privatskoleforening: En beskåret tilfredshed med finanslovsforslaget

2014-08-26 19:54 CEST Danmarks Privatskoleforening Moderat begejstring fra Danmarks Privatskoleforening over konsekvenserne af Finanslovsforslag 2015. Foreningen vil forsat kæmpe for fair økonomiske vilkår for den frie grundskolesektor og sikre forældrene en reel frihed til et skolevalg, der er afbalanceret socialt.

Ny forskningskortlægning om alsidig udvikling og sociale kompetencer

2014-08-26 19:46 CEST Danmarks Privatskoleforening Ny forskningskortlægning fokuserer på den positive effekt af skolefællesskab og det at understøtte elevernes følelse af tilhørsforhold til skolen. Det finder vi, i privatskolesektoren, interessant.

Udsigt til ny interessant Tema-dag på Teknologisk Institut

2014-08-26 13:02 CEST Dækbranchens Fællesråd Rådet for Større Dæksikkerhed afholder traditionen tro den årlige Tema-dag på Teknologisk Institut i Taastrup, og igen i år er der lagt op til en spændende dag med højaktuelle emner og indlægsholdere.

Ikke to skoler er ens! Åben Skole 2014

2014-08-23 15:35 CEST Danmarks Privatskoleforening Åben Skole er en åbent-hus-dag for hele grundskolen, hvor vi på én gang inviterer alle interesserede indenfor til at blive klogere på den danske grundskole. Alt for mange mennesker har en forudfattet mening om, hvad en folkeskole eller en fri grundskole er. Intet af det er formentlig dækkende for virkeligheden. Derfor tror vi på, at åbenhed vil styrke bevidstheden om den danske grundskole.

Børn er ikke ens – det skal skolerne heller ikke være

2014-08-13 09:53 CEST Danmarks Privatskoleforening Bo Birk Nielsen, Privatskoleforælder, lektor på pædagoguddannelsen Aalborg. Kronik i Information d.d. Når jeg fortæller, at mine børn går på en privatskole, bliver jeg ofte spurgt, hvorfor jeg ikke har valgt den lokale folkeskole. Hvad der er galt med den?

Cykelhjelmen er på vej tilbage

2014-08-12 01:31 CEST TE NetHandel Det har i mange år været kikset at bære cykelhjelm i Danmark, men nu er cykelhjelmen på vej tilbage. Flere cykelhjelm-producenter har nemlig fået øjnene op for hvordan en cykelhjelm skal se ud for at danskerne gider at bruge den - og samtidig er danskerne blevet mere bevidste omkring vigtigheden af at bære cykelhjelm ude på cykelstierne.