Nyheder

​Hvad skaber højt præsterende skoler? Værdier og dannelse.

2015-05-27 13:18 CEST Danmarks Privatskoleforening "Privat" eller "personlig"? Man ikke komme uden om skolernes værdigrundlag, når man taler om højtpræsterende skoler. Danmarks Privatskoleforening har taget initiativ til at få undersøgt en række medlemsskolers praksis med det formål at finde de faktorer, der netop gør disse skoler til højt præsterende skoler i forhold til elevernes faglige såvel som personlige og trivselsmæssige udvikling.

Vindere af Unge forskere er fra privatskoler

2015-04-29 10:26 CEST Danmarks Privatskoleforening De unge forskere fra Privatskolerne har klaret sig flot og har leveret nogle fremragende projekter på et højt fagligt niveau, også i forhold til den projekt- og problemorienterede arbejdsform. En samlet vinder, to førstepræmier, en anden og en trejdepræmie blev til for elever fra privatskoler. Tre skoler er desuden repræsenteret blandt Boblerne. DP undersøger i øjeblikket højt præsterende skoler.

Hele Verden i Skole - Udviklingsminister Mogens Jensen taler til børnene på Skanderborg Realskole

2015-04-21 13:55 CEST Danmarks Privatskoleforening ​58 millioner børn verden over går endnu ikke i skole. Udviklingsminister Mogens Jensen har i dag været på Skype-besøg på Skanderborg Realskole i anledning af IBIS’ årligt tilbagevendende "Hele Verden i Skole-kampagne". Skolen har været med i kampagnen, siden IBIS satte kampagnen i søen i 2003. I år handler IBIS’ kampagne om børn i Guatemala. IBIS - Uddannelse skaber udvikling.

Danmarks Privatskoleforening søger medarbejder

2015-04-10 12:00 CEST Danmarks Privatskoleforening DP søger ny fuldtidsmedarbejder med: -en akademisk- eller tilsvarende uddannelsesbaggrund -brede kompetencer indenfor HR-området -analytiske evner -mod på at være midtpunkt blandt mange mennesker -gode kommunikative evner i skrift og tale -erfaring med forhandling og håndtering af konflikter -relationelle evner og tillidsvækkende egenskaber Ansøgningsfrist 30. april 2015

MCI Copenhagen er nomineret til prisen som årets Best Conference Partner - MPI Awards 2015!

2015-03-25 11:06 CET MCI Copenhagen A/S

​Kære politiker …

2015-03-23 15:28 CET Danmarks Privatskoleforening Medborgerskab og politisk indflydelse. Der er masser, der kunne være bedre! Elever fra 5. kl. på Skanderborg Realskole skriver læserbreve om konkrete problemer, der optager dem. Et godt eksempel på, hvordan indholdet i undervisningen i relevante faglige sammenhænge opdrager til og danner demokratisk adfærd. Privatskolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen besøger EnergiMidt for at drøfte bæredygtig energi

2015-03-11 13:45 CET EnergiMidt Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) og Andreas Steenberg (R) besøger på fredag den 13. marts EnergiMidt i Silkeborg for at drøfte fremtidens bæredygtige energiløsninger med adm. direktør Holger Blok, direktør for EnergiMidt Energi Jan Bach Jensen og formand for Dansk Solcelleforeningen Flemming Vejby Kristensen.

​I dag er det Skolernes Trivselsdag

2015-03-06 10:27 CET Danmarks Privatskoleforening National mærkedag. Trivselsdagen giver fælles oplevelser og markerer samhørighed på skolen. Privatskolernes fokus retter sig i høj grad mod det gunstige møde mellem fællesskabet og individet. Trivsel er også at møde passende modgang, at have noget at rive i og at være tvunget til at tænke ud af boksen i mødet med udfordringer. Trivsel er ikke noget sekundært i relation til læring.

​Skolelederne efterlyser kompetencer i pædagogisk ledelse

2015-03-04 15:47 CET Danmarks Privatskoleforening Ny undersøgelse. 60 % af de adspurgte skoleledere svarer, at de i høj eller nogen grad mangler kompetenceudvikling i forhold til den pædagogiske ledelse. Pædagogisk ledelse skal kvalificere undervisningsopgaven. Detv har effekt på læring, når ledelsen rykker tæt på. Pædagogisk ledelse uddelegeres.

Lektiecafèer skal ikke bare oprettes af navn – hvis de skal have gavn!

2015-03-02 15:27 CET Danmarks Privatskoleforening Hvilken type lektiecafè får man, hvis man indfører den som et appendiks til den øvrige undervisning og skoledag? Det er naturligvis dybt afhængigt af de rammer og det indhold, man giver lektiecaféen. Med folkeskolereformen er folkeskolerne forpligtede til at oprette lektiecafèer. Lekiecafèens legitimitet. Dybest set skal lektiecafèen hænge sammen med skolens syn på faglighed.