Bh1aq77n6mrlhalir4li
Ly0sy8hhf1em4xlkwuze

Plantefibre gør frikadellerne mere mættende

Pressemeddelelser   •   Dec 01, 2017 08:00 CET

Tilsætning af rugklid og ærtefibre kan gøre kødprodukter mere mættende og skabe sundere alternativer til eksisterende kødprodukter, viser erhvervs Ph.d.

Gi9128smrdrvqqnoo1u5
Yhzovm1m4dyqzbr1osay

Analyse: Store økonomiske gevinster venter danske virksomheder, der køber robotter

Pressemeddelelser   •   Nov 14, 2017 08:00 CET

Flere danske produktionsvirksomheder skal få øjnene op for teknologiske muligheder. En ny analyse viser nemlig, at mange virksomheder kan øge deres årlige profit med mere end tre millioner kroner ved at investere i robotter.

Zbgxpxfwyq6f4txjughp
Ly0sy8hhf1em4xlkwuze

Big data og sensorer skal skabe bedre slam

Pressemeddelelser   •   Nov 03, 2017 08:00 CET

Avanceret kamerateknologi fra fødevareindustrien skal optimere behandlingen af slam fra spildevandsanlæg, hvor målet er billigere og mere miljørigtig behandling af slammet.

Wkrcmz1aeerdfr0likmm

Teknologisk Institut vil styrke udviklingen af ny dansk velfærdsteknologi

Pressemeddelelser   •   Okt 31, 2017 08:00 CET

Nyt innovationslab i Odense skal bygge bro mellem danske virksomheder og plejesektoren i udviklingen af ny velfærdsteknologi. Målet er at forbedre teknogierne, styrke brugen af den rigtige velfærdsteknologi hos borgerne samt åbne for øget eksport af dansk velfærdsteknologi.

Yekjst9tnoujmfxxy81u
Ly0sy8hhf1em4xlkwuze

Byggeriet skal genbruge flere råstoffer

Pressemeddelelser   •   Okt 25, 2017 08:00 CEST

Genbrug og genanvendelse af råstoffer i byggebranchen har et stort potentiale, fordi sektoren står for 40 procent af Danmarks ressourceforbrug og 30 procent af affaldsproduktion. Men hvis råstofferne genbruges forkert, er der risiko for at bygge af dårligere kvalitet og med forurening af miljøet. Det sættes der fokus på ved en konference om cirkulært kvalitetsbyggeri.

Bdq0qwjncitj0ilizwe3
Ly0sy8hhf1em4xlkwuze

Foodture Lab holder flyttedag

Pressemeddelelser   •   Okt 11, 2017 15:37 CEST

Foodture Lab vil i fremtiden være at finde sammen med de eksisterende laboratorier til fødevareudvikling, sensorik og analyser på Teknologisk Institut på Kongsvang Allé i Aarhus. Flytningen skal understøtte synergien mellem Foodture Lab og de øvrige fødevarefaciliteter. Dermed sikres optimale udviklingsforhold for små og store virksomheder i fødevareindustrien i Danmark.

N4lthrj8kq2tu0z2pps7

Madspild skal halveres i dej-produktioner

Pressemeddelelser   •   Okt 11, 2017 10:03 CEST

Nyt projekt vil halvere spild og sikre kvaliteten i dej-producerende virksomheder ved overvågning af ingredienserne og selve fremstillingsprocessen. Innovationsfonden har investeret 6 mio. kr. i projektet.

J2c8qvh7jr8wl1ofakhk
Ly0sy8hhf1em4xlkwuze

Bedre indeklima med nye levende lys

Pressemeddelelser   •   Okt 03, 2017 07:39 CEST

Den verdenskendte danske hygge skal gøres endnu hyggeligere ved at udvikle nye levende lys, som udleder færre sundhedsskadelige partikler og gasser. Dette skal realiseres gennem en investering fra Innovationsfonden på 9,1 mio.kr. i projektet CANDLE.

Media no image
Ly0sy8hhf1em4xlkwuze

Danmark fastfrosset på 12. plads i global konkurrenceevne

Pressemeddelelser   •   Sep 27, 2017 00:01 CEST

Danmarks globale konkurrenceevne ligger lige efter den internationale elite. For tredje år i træk ligger Danmark på 12. pladsen i World Economic Forums årlige måling af landenes konkurrenceevne. Ros og ris til Danmark.

For tredje år i træk får Danmark en 12. plads i målingen af landenes indbyrdes konkurrenceevne, som World Economic Forum gennemfører hvert år. Schweiz holder sig på første pladsen og USA er rykket frem på en 2. plads. I målingen roses Danmark bl.a. for at have et fleksibelt og omstillingsparat arbejdsmarked, men evnen til at tiltrække udenlandske investeringer samt mangel på ingeniører og videnskabsfolk trækker ned.

- Nummer 12 i verden er ikke skidt, men det er en udsat position. Lande med høj konkurrenceevne er attraktive at handle med, så dybest set handler rapporten om landenes muligheder for at skabe vækst og velstand for sine borgere. Her ligger alle de lande, vi helst vil sammenligne os med, foran Danmark, siger seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut. Teknologisk Institut er World Economic Forums danske partner.

USA, Tyskland, Storbritannien, og de nordiske lande er blandt Danmarks vigtigste handelspartnere, og de ligger alle bedre placeret end Danmark. I Asien er Japan, Singapore og Hongkong også foran Danmark.

World Economic Forum måler på 114 indikatorer i 137 samfund verden over. Indikatorerne måler på den basale samfundsindretning, den måler på hvordan uddannelse, samhandel, skatter, arbejdsmarked mv. indrettes – og der måles på innovation og forretningsudvikling. Det samlede resultat udtrykker konkurrenceevnen. Hvor Danmark altså ligger på en 12. plads.

- Det kræver konstant tilpasning og udvikling at følge med – og vi har før gjort det langt bedre. I 2008 lå vi på en 3. plads, til gengæld var vi i 2013 nede og vende på en 15. plads. Selv om der er forbedringer at se i indikatorerne for Danmark, så har de andre lande heller ikke stået stille. USA er ovenikøbet rykket fra en 3. til en 2. plads siden sidste år, siger Stig Yding Sørensen.

Han kalder rapporten for et inspirationskatalog til ambitiøse regeringer, hvor man kan lære af de bedste.

- Man kan ikke ligge i spidsen på alle 137 indikatorer, så der skal prioriteres og sættes ind, hvor det har største effekt, fastslår han.

Danmark står ifølge World Economic Forum fx stærkt med:

 • Et fleksibelt arbejdsmarked. I rapporten står Danmark frem som et stærkt eksempel på et land med høj fleksibilitet på arbejdsmarkedet, der gør det let for virksomheder at hyre og fyre samtidig med at arbejdstagernes rettigheder er beskyttet. Systemet kaldes flexicurity og har været en skanse for Danmarks konkurrenceevne. Det er ikke let at kopiere, men reformer i vores nabolande betyder, at vi med tiden også vil kunne blive indhentet her. Her scorer Danmark topkarakterer på flere punkter.
 • Gode længerevarende uddannelser. På de længerevarende uddannelser trækker Danmark stærkt fra gennemsnittet i Europa og USA og bevægelsen er opadgående. Danmark ligger på en 6. plads.
 • En høj teknologisk parathed. Danmark har en stor udbredelse af digitale løsninger, og danske virksomheder er gode til at udnytte nye teknologiske muligheder. Mulighederne for at tiltrække udenlandske investeringer trækker dog ned her, så Danmarks position er en 12. plads.
 • En solid innovationsevne i danske virksomheder og der bliver investeret i forskning og udvikling. Der er dog punkter, der kan forbedres og trenden er ikke for opadgående.

Nogle af de områder, som hæmmer Danmark er:

 • Adgang til ingeniører og videnskabsfolk er for ringe, og manglen på kompetencer er medvirkende til at bremse innovationskapaciteten i samfundet. Her opnår Danmark placering som nr. 44 – og det trækker ned i konkurrenceevnen. Bliver Danmark bedre til at tiltrække udenlandske talenter (hvor vi i dag ligger som nr. 32) står Danmark stærkere.
 • Offentligt-privat samspil om indkøb af avanceret teknologi er for begrænset. Sammenlignet med andre lande ligger Danmark her som nr. 39.
 • Danmarks evne til at tiltrække udenlandske investorer er ikke stærk nok og kan vi ændre det kan vi løfte os fra den 33. plads, Danmark indtager i dag.
 • sundhed og folkeskole klarer vi os som gennemsnittet i Europa og USA og har ikke særlige konkurrencemæssige fordele. Men vi har dog forbedret positionen de senere år i World Economic Forums opgørelse. Samlet set ligger Danmark på en 21. plads, når det gælder sundhed og grundskole.

- Finanslovsforhandlingerne handler om, hvordan vores fælles midler skal forvaltes, og her er rapporten et oplagt indspil til inspiration. Hvor stikker de lande, som vi helst vil handle med, fra os? Hvad er trenden i Danmarks placering? Er der områder hvor vi før har klaret os godt, hvor vi nu falder agterud?, siger seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

- På nogle områder handler det om at finde balance, fordi høje skatter rammer investeringslysten og arbejdsudbuddet. På den anden side sikrer skatterne de gode uddannelser, sundhed, infrastruktur mv. Så skattekronerne skal anvendes effektivt. Danmarks største ulempe i indekset er, at vi er et lille land. Der kan nok så mange reformer ikke gøre det danske marked større. Danmarks skal klare sig på åbenhed og samspil med omverdenen – og det skal vi være verdensmestre i, vurderer Stig Yding Sørensen.

Yderligere oplysninger: Seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2704, mail: stys@teknologisk.dk 

Inspiration fra den bedste i feltet I den absolutte top ligger Schweiz på en 1. plads. Schweiz har formået at beholde sin første plads i 9 år i træk. Schweizerne er verdens mest innovative nation og kombineret med et godt erhvervsklima, god infrastruktur, højt akademisk niveau og en uovertruffen evne til at tiltrække internationalt talent står Schweiz stærkt. Desuden er de førende firmaer ofte verdensledende på deres felt og Schweiziske firmaer er kendte for kvalitet og nytænkning. Der er stærkt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv.

  World Economic Forum har taget temperaturen på den globale konkurrenceevne siden 1979. Årets opgørelse hviler på 14.000 interview med virksomhedsledere, 5.600 dataoplysninger fra internationale organisationer, 114 indikatorer og omfatter 98 procent af verdensøkonomien målt i BNP.

Global Competitiveness Index 2017-18 Rankings

Omfatter 137 lande. Indekset måler den nationale konkurrencedygtighed – defineret ved institutioner, politikker og faktorer som alle har betydning for den samlede produktivitet i et land.

Rang Land
1 Schweiz
2 USA
3 Singapore
4 Nederlandende
5 Tyskland
6 Hong Kong
7 Sverige
8 Storbrittanien
9 Japan
10 Finland
11 Norge
12 Danmark
13 New Zealand
14 Canada
15 Taiwan

Teknologisk Institut styrker danske virksomheder ved hjælp af banebrydende teknologier og mere end 1.100 medarbejderes faglige ekspertise. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB Sverige, DTI Polska og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på tlf. 72 20 27 69 – eller kommunikation@teknologisk.dk

Danmarks globale konkurrenceevne ligger lige efter den internationale elite. For tredje år i træk ligger Danmark på 12. pladsen i World Economic Forums årlige måling af landenes konkurrenceevne. Ros og ris til Danmark.

Læs mere »
Enpn8bafvk1dn3drp2fe

Hospitalsscanning kan nu rykke ud i fødevarebranchen

Pressemeddelelser   •   Sep 21, 2017 13:57 CEST

Som de første i verden har Danish Meat Research Institute (DMRI) på Teknologisk Institut udviklet avanceret CT scanning, kendt fra hospitalerne til at kunne bruges i fødevareindustrien. Teknologien gør det muligt at skabe komplette 3D billeder af indhold og sammensætning af den individuelle fødevare til analyse og videre bearbejdning.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Arbejder med corporate kommunikation og kan formidle kontakt til specialiser fra alle divisioner fra Teknologisk Institut i Taastrup, Aarhus og Odense.

Arbejder med kommunikation for Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi i... Vis flere

Om Teknologisk Institut

Forskning og innovation til gavn for samfund og erhverv

Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution.

Instituttet udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv.

Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer. Instituttet samarbejder med eksisterende og nye virksomheder enkeltvis og i grupper om teknologisk og ledelsesmæssig fornyelse og effektivisering, såvel bredt som på avancerede områder.

Således deltager Instituttet i samfundsnyttige udviklingsprojekter i et tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i både Danmark og i udlandet. Derudover gennemfører Teknologisk Institut rådgivnings- og standardiseringsaktiviteter, som bidrager til en dynamisk og harmonisk samfundsudvikling. Endelig medvirker Instituttet til at styrke den danske arbejdsstyrkes kompetencer i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og gennem egen kursus-, certificerings- og foredragsvirksomhed.

Adresse

 • Teknologisk Institut
 • Gregersensvej 1
 • 2630 Taastrup