Skip to main content

Tags

Vedligeholdelse af en ædru og clean livsstil

Mulighed for fortsatte aktiviteter i et ædru/clean miljø har stor værdi for tidligere misbrugere. Behandlingscenter Tjeles kursusaktiviteter for tidligere misbrugere har til formål at: Fremme netværksdannelse - Fastholde ædru/clean livsstil - Virke tilbagefaldsforebyggende - Øge trivsel og livskvalitet - Fremme forståelsen mellem tidligere misbrugere og deres pårørende

 Weekend med Mindfulness Sindsro, Natur  og Stilhed

Denne weekend er en mulighed for at komme ud af hverdagen i unikke naturomgivelser, slippe stress og spændinger i krop og sind, og lære mere om hvordan du selv derhjemme kan træne i at skifte gear, slippe stress, og få mere livskvalitet og sindsro. For afhængige og pårørende 11.-13. august 2017 Erfaren instruktør og guide. Tilmelding nødvendig.

Tilbage til jobbet efter misbrugsbehandling - guide til en god samtale

Når en medarbejder har været igennem en misbrugsbehandling betyder det ikke, at vedkommende er blevet et helt nyt menneske, der er i stand til at yde sit optimale lige fra den første dag. Behandlingscenter Tjele har udviklet en guide til, hvilke punkter en samtale mellem medarbejder og chef/HR kan indeholde, når medarbejderen skal vende tilbage til jobbet.

De små Skuldre - for børn og unge fra misbrugsfamilier

De små Skuldre er et gratis behandlingstilbud til børn og unge fra familier med misbrug. Behandlingscenter Tjele har fået penge fra Socialministeriet til at hjælpe børn og unge, der vokser op i familier med misbrug af alkohol eller andre stoffer. Når en i familien har et misbrug bliver hele familien ramt, det gælder ikke mindst børnene. Tilbuddet er for børn og unge mellem 8 og 24 år.