Skip to main content

HaCaFrø går sammen med svenske Tyréns

Pressemeddelelse   •   Jan 10, 2014 10:21 CET

Fra venstre mod højre: Martin Dagnæs, Stig Andersen, Rene Almind & Per B. Sørensen

Rådgivende ingeniørfirma Hansen, Carlsen & Frølund A/S – i daglig tale HaCaFrø – stiftet i 1945 har gennem en årrække været ejet af René Almind, Per B. Sørensen, Martin Dagnæs og Stig Andersen. Dette ændrede sig pr. 3. januar 2014, hvor HaCaFrø gik sammen med det svenske ingeniørfirma Tyréns AB og fremover vil være et dansk datterselskab i Tyréns koncernen. Virksomheden vil fort­sat blive drevet fra HaCaFrø’s nuværende kontor i Herlev. 

De tidligere ejere af HaCaFrø er af den opfattelse, at dette skridt er nødvendigt for at ruste virksomheden og styrke rådgivningsprofilen til mødet med fremtidige markedsmæssige og faglige udfordringer, og samtidig kunne fastholde kerneværdier, kompetencer og medarbejdere. Beslutningen om at gå sammen med Tyréns er truffet for at udvikle firmaet i en mere gunstig retning, og derved styrke grundlaget for fortsat vækst og trygge arbejdspladser.

Organisationen ændres ikke, idet de tidligere indehavere fortsætter som ledere af firmaet med René Almind som administrerende direktør. Alle medarbejdere forbliver i deres nuværende ansættelse. HaCaFrøs bestyrelse vil fremover bestå af Per B. Sørensen og tidligere bestyrelsesformand Stig Andersen, samt to repræsentanter fra Tyréns.

HaCaFrøs tidligere ejere udtaler: ”For os har det været et stort ønske at kunne forblive i firmaet, og
fortsat præge og bidrage til firmaets udvikling, og endnu i en årrække aktivt kunne medvirke til at posi­tionere HaCaFrø som en af de stærkeste rådgivningsvirksomheder i Danmark inden for byggeområdet. Vi ser frem til at være en del af Tyréns-koncernen, og glæder os til samarbejdet over sundet og er sikker på at ”det gamle HaCaFrø” går en mere interessant og spændende fremtid i møde til glæde for vores kunder, som nu tillige kan få glæde af de kompetencer, som Tyréns kan stille til rådighed som en nordisk rådgivningsvirksomhed”.  

Tyréns’ begrundelse for købet er strategisk, og i overensstemmelse med ønsket om at udvide Tyréns’ hjemmemarked til nabolandene ved at lade firmaets svenske regioner vokse over landegrænserne. HaCaFrø skal i tæt samarbejde med Tyréns Region Syd med hovedkontor i Malmø blive et ”brohoved” i Danmark, og skabe en god platform for fortsat ekspansion i Øresundsregionen og på det danske marked generelt.

For yderligere information omkring Tyréns henvises til http://www.tyrens.se

Yderligere oplysninger kan opnås ved henvendelse til:
Christian Lindfors, Regionchef region Syd, Tyréns
AB, tel. +46 10 452 25 94 eller +46 702 38 16 40

René Almind, adm. direktør, Hansen, Carlsen &
Frølund A/S, tel. 33 78 79 80 eller 28 14 79 10

Tyréns AB – stiftet i 1942 – er et af Sveriges ledende rådgivende ingeniørfirmaer med 1300
medarbejdere med kontorer over hele Sverige, datterselskabet Tari i Estland, delejerskab af firmaet AKT II i London og nu datterselskab i Danmark.

Tyréns er foregangsvirksomhed indenfor forskning og udvikling med tæt samarbejde med universiteter og højere læreanstalter. Tyréns er fondsejet med stærk økonomisk rygrad og mulighed for langsigtet investering i udvikling af virksomheden og kompetencer.

 

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300
anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolaget Tari i Tartu, Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 


Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.