Skip to main content

HaCaFrø skifter navn til Tyréns

Pressemeddelelse   •   Apr 19, 2016 07:00 CEST

Ingeniørfirmaet Hansen, Carlsen & Frølund A/S - i daglig tale HaCaFrø – grundlagt i 1945 og var i de seneste år ejet af René Almind, Per B. Sørensen, Martin Dagnæs og Stig Andersen. Dette blev ændret den 3. januar 2014, da HaCaFrø blev et dansk datterselskab i Tyréns koncernen. Virksomheden tager nu det sidste skridt for at blive en del af koncernen og skifter navn til Tyréns A/S.

Det rådgivende ingeniørfirma HaCaFrø A/S skifter navn Tyréns A/S. Præcis som ved sammenlægningen i 2014 oplyses, at virksomhedens organisation ikke ændres, og at det forsat skal drives fra HaCaFrø´s nuværende kontor i Herlev. Alle ansatte forsætter uændret i deres nuværende stillinger. Det hele er en del af en satsning, hvor Tyréns skal udvikle sin danske virksomhed og øge sine markedsandele. Navneændringen sker for at effektivisere kommunikationen med det skandinaviske marked.

– Vi har en ambition om at øge vores omsætning med mindst ti procent i det kommende år, og som en del af Tyréns kan vi gøre det, siger Lasse Toft, Adm. Direktør på Tyréns A/S. Som ingeniør rådgiver skal du tage et valg mellem at være specialiseret inden for nogle få områder eller være et ”one stop shop”, hvor du kan tilbyde de fleste tjenester. Vi har valgt at udvide vores forretning, og som en del af Tyréns får vi adgang til nye ressourcer.

Præcis som ved sammenlægningen mener de tidligere ejere af HaCaFrø, at dette skridt er nødvendigt for at styrke rådgivningsprofilen og forberede virksomheden til den fremtidige markedsudvikling og de nødvendige tekniske kompetencer. Det er håbet, at beslutningen kanudvikle virksomhedeni en mere gunstigretning, ogdermedstyrke grundlagetfor bæredygtig vækst ogsikre arbejdspladserfor danskemedarbejdere.

– Ud over at vi vil ansættenye medarbejdereiDanmark, har vi adgangtil hundredvis af ingeniører, derer placeretiMalmø, sigerLasseToft. Det nye navnkanogså væreen fordel. Da viblev en del afTyréns mærkede vien øget interessefrabygherrer, arkitekter og entreprenører. Når vinuskifter navn tilTyréns,håber vi, at vi kan tydeliggøre voresdel af at være en del af en storogstærk koncern.

For yderligere information bedes du kontakte: 
Lasse Toft, Adm. Direktør
Tyréns A/S
+45 28 14 79 00
Lasse.Toft@tyrens.dk

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar