Skip to main content

HaCaFrø/Tyréns prækvalificeret til nyt erhvervsgymnasium og banebro i Viborg

Pressemeddelelse   •   Aug 25, 2015 14:06 CEST

Vores teamet bestående af Henning Larsen Architects , Gottlieb Paludan Architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og HaCaFrø/Tyréns er blandt de fem prækvalificerede teams til projektkonkurrencen om et nyt erhvervsgymnasium og ny banebro i Viborg Baneby.

Konkurrencen omhandler et 13.000 m2 nyt erhvervsgymnasium som skal samle de erhvervsgymnasiale uddannelser Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium, samt aktiviteter inden for det industrielle område, på én adresse. Formålet er blandt andet at etablere et fremtidsorienteret studiemiljø for erhvervsgymnasiale uddannelser."Banebroen" er navnet på den nye cykel- og gangforbindelse, derkommer til at gå på tværs af jernbanen fra biblioteket til den nye bydel syd for banen. Midt på denne strækning kobler broen sig på det kommende midtbygymnasium, der får omkring 1.100 elever og 110 ansatte. Sammen med byens øvrige beboere vil de få stor glæde af de nye rammer, som skabes af Banebroen og de tilhørende byrum og dermed ændre Viborg Baneby fra et isoleret forstadsområde til en levende og bæredygtig bydel.”Banebroen for en længde på i alt 230 m og der forventes en anlægssum på ca. 60 mio. DKK. Den samlet byggesum vil andrage ca. 250 mio. DKK. HaCaFrø/Tyréns er således totalingeniør på i teamet for såvel gymnasiet som broen.

– Opgaven omfatter de kompetencer som Tyréns/HaCaFrø har som totalingeniør – alle ingeniørfagene: akustik, brand, risk, konstruktioner, VS, Ventilation, EL, automatik samt ikke mindst færdighederne indenfor teknikfagene: bro, Jernbane og trafik så det vil have stor betydning for vores image i Danmark om vi vinder denne opgave, siger René Almind, Adm. Direktør HaCaFrø/Tyréns.

De fem udvalgte teams går nu videre til selve projektkonkurrencen, som vil blive udskrevet af Mercantec, Viborg Kommune og Realdania i september 2015. Det forventes, at der bliver udpeget en til tre vindere af projektkonkurrencen. Vinderne inviteres herefter til at deltage i et udbud med forhandling, som forventes afsluttet i foråret 2016.

Kontakt: Rene Almind, Adm. Direktør HaCaFrø/Tyréns, ra@hcf.dk

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy