Skip to main content

Vækst kræver afklaring og klar rollefordeling

Blogindlæg   •   Feb 02, 2017 11:38 CET

Af Peter Bøgkjær, vækstkonsulent og projektleder

Alle mindre og mellemstore virksomheder med ambitioner rammer på et tidspunkt en række barrierer i deres udvikling. Flere af disse barrierer kan skyldes virksomhedens leder, som ofte kommer til at stå i vejen for virksomhedens vækst.

Til daglig har den typiske ejerleder ikke tid til at tage kvalificeret stilling til, hvor virksomheden skal bevæge sig hen – der er sjældent overskud til at arbejde strategisk med virksomhedens udvikling, da ejerlederen typisk har travlt med den daglige drift. De har svært ved at komme ud af virksomhedens maskinrum.

I Væksthuset har vi flere programmer, der specifikt tager sigte mod at adressere denne udfordring. Her kan vi se, at langt de fleste ledere, når de først er ude af maskinrummet, erkender, at deres kompetencer skal videreudvikles for at kunne videreudvikle virksomheden, og for at nå de mål de har sat sig.

I en nylig evaluering svarer 74% af de adspurgte ledere vi har haft i forløb, at de er blevet mere bevidste om deres egne styrker og svagheder som ledere, mens hele 93% er blevet mere motiveret til at udvikle deres ledelseskompetencer. Det vil ofte kræve et kompetenceløft, også på tværs af organisationen, hvis nye vækstmuligheder skal gribes. Mange af de opgaver, som i disse år forsvinder ud af danske virksomheder, kræver netop at vi kontinuerligt udvikler virksomhedernes kompetencer på alle niveauer.

Vækstplan er kun første skridt

Første skridt for enhver ambitiøs leder er en målrettet plan for virksomhedens vækst. Det hjælper et stykke af vejen - men ofte vil lederen møde en ny barriere, nemlig manglende tid og kompetencer til at føre planen ud i livet. Han eller hun føler sig udfordret som leder, derfor er en vækstplan ikke nok, denne skal nødvendigvis suppleres med sparring til, hvordan man som individuel leder skal udvikle sig, for at kunne honorere og lede den planlagte strategi.

Den typiske ejerleder starter egen virksomhed som specialist på sit felt, og vil derfor også påtage sig opgaven som faglig specialist. I takt med at virksomheden vokser, træder de fleste ledere ud af specialistrollen og fokuserer mere på management – altså driften af virksomheden.Men hvis en virksomhed skal nå sit fulde vækstpotentiale, kræver det også fokus på leadership, hvilket betyder, at få sat retning på hvor man gerne vil hen med sin virksomhed, at have fokus på motivation af medarbejderne, på kompetence- og teamudvikling og i det hele taget være tydelig i sin ledelse af virksomheden.

Skab afklaring om egen rolle

Som leder handler det om, at blive modig nok til at vedkende sig sine begrænsninger og turde uddelegere opgaverne. Man skal enten turde gå foran eller erkende, at det må være en anden end én selv, der skal stå for den strategiske udvikling af virksomheden.Især det sidste er vigtigt, hvis ikke det vigtigste, for en leder: uddelegering og rollefordeling er essentielt at få på plads, hvis man vil lede sin virksomhed udenom de værste forhindringer.

Moderne ledelse handler om at have mod til vækst, slippe taget i samtlige detaljer og lade tingene blomstre – i sidste ende er ledelse ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå virksomhedens mål.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy